Veronika Wildová, Kapitola 7. - Ženská esence (z Ellori, Příběh duše)

datum 17. 6. 2023
autor a zdroj obrázku: ©DebraLee Wiseberg, Getty Images Signature na webu Canva.com

Veronika Wildová, Kapitola 6. - Polarita (z Ellori, Příběh duše)

Ellori seděla v pracovně profesora Bu. 

Ohromená silou vzpomínek na to, jak vědomí na Gaie upadlo. Kolik válek, utrpení, bolesti a zloby se koncentrovalo do posledních tisíciletí na Gaie. Kolik bytostí zažilo strach, zneužití, mučení a náhlou smrt. Ellori se nedivila, že se rozhodla inkarnování na Gaie vzdát. Seděla chvíli v tichu. 

"Jak může Božství poznat samo sebe, když nikdy nezažije nevědomí?" zeptal se profesor Bu. Jako by se nechumelilo.

Ellori přemítala. I ona chápala, že hvězdné národy přebývají v páté dimenzi, kde vzniká spousta iluzí. Božství je stále nad vším, ve všem. Božství nemizí. 

Ale přesto... tolik utrpení? 

"Utrpení je koncept Hry," řekl Bu. Ellori se napila čaje.

"Takže... to by znamenalo, že se všechno dá vrátit. Že se ty vzorce dají rozplynout. Že se Peeple mohou uzdravit a vědomí na Gaie obnovit." 

"Teoreticky." Profesor Bu mávnul rukou a z kvantového klubka začaly vyskakovat další scény vývoje na Gaie. 

"Věc se má tak, že bytosti Peeple oficiálně mají svobodnou vůli. Stále si mohou vybrat, zda budou následovat Hru, nebo Božství. Božství jim začíná ťukat na dveře, ale oni mohou odmítnout." 

"Proč dal Božství svobodnou vůli bytostem, které jsou schopné napáchat tolik neuvěřitelné bolesti a zla?" 

"Protože třetí dimenze je jediná, kde sice nic není skutečné, ale jako skutečné se to tváří - ze všech dimenzí nejvíc přesvědčivě. Božství si ji vymyslelo, aby se mohlo nadále zkoumat." 

Ellori se zarazila. 

"Jakže?" 

"Třetí dimenze je velmi intenzivní, přesvědčivá, uhrančivá. Ale není skutečná. Je stvořená z materiálu božství a je jí svěřená určitá autonomie. Božství má všechny hustší dimenze pro lepší pochopení sebe sama. Ale vždyť se na sebe podívej. Copak ty vnímáš, že je třetí dimenze skutečná?" 

"To ne. Ale vnímám, že vědomí na Gaie si žije vlastním životem. Bytosti tam jsou stoprocentně přesvědčené, že třetí dimenze je jediná skutečnost. A to mě trápí. Odsud to samozřejmě vnímám z úhlu pohledu božství. Ale mým záměrem vždy bylo pozvednout bytosti ve třetí dimenzi - přímo na místě činu. Ne modlitbami a posíláním energie zvenčí. Ale obnovit realitu třetí dimenze přímo tam, kde se děje - ve třetí dimenzi." 

"To je od tebe krásné, Ellori, ale i to je jeden z algoritmů Hry o moc," řekl Bu. 

"To není pravda!" 

"Ale no tak. I samotné bytosti Peeple už to vnímají. Říká se tomu na Gaie syndrom spasitele. Věříš, že máš moc ostatním bytostem pomoci, a že když to neuděláš, sami to nezvládnou. Vlastně je stavíš do role méněcenných, slabších, a sama zažíváš pocit důležitosti. Tento pocit je pro tebe stěžejní. Je jedno, jakou ušlechtilou myšlenkou si ho vysvětlíš." 

"Jenomže já zažila dobu, kdy jsem opravdu měla k Božství přístup, ale Peeple jej neměli." 

"Ano, ale ta doba už minula. Bytosti Peeple se začínají pozvolna probouzet."

"Opravdu?" Ellori vyvalila na profesora pomyslné oči. 

"Přiznám se, že si nejsme úplně jistí, jak se to stalo. Je jasné, že Božství už má Hry o moc dost. Ale také je možné, že už se naučil vše, co potřeboval, a začíná mazat staré programy. Jako první se začaly probouzet minerály a voda. Gaia si uvědomuje, že propad do nevědomí jí nepřináší dlouhodobé uspokojení. Celá zemská struktura začíná zažívat probuzení." 

Ellori se dívala na kvantové klubko. Profesor Bu vytahoval jednotlivé scény o vývoji na Gaie. Světelné kódy Božství, které ležely dlouho ukryté v hlubokých vrstvách, se dostávaly na povrch. Voda a minerály začaly spolupracovat, aby zesílily vědomí. Minerály a voda v tělech Peeple zažívaly jemné a tiché aktivace. 

Aby bylo možné toto probuzení uskutečnit, musely se k němu Peeple dobrovolně rozhodnout. Někteří docházeli k probuzení skrze silné emocionální zážitky. Někteří pod vlivem rostlin nebo drog. Některá těla Peeple se začínala otevírat energii Duše, aby skrze různé vrstvy došla k poznání, že jsou v jádru Božstvím. 

Jiné bytosti Peeple si vybraly naprostý opak - obnovení války, omezování svobody... jako kdyby na určitých místech planety Hra o moc zesílila své působení.

Klíčem k uchopení Božství v těle se stalo cítění a přijetí. Cítení bylo po mnoho generací potlačováno a zesměšňováno, takže k pochopení jeho daru vedla ještě dlouhá cesta. 

Cítění a přijímání byly dvě kvality, které se na Gaie dlouho neuznávaly. A přitom to byly nejrychlejší klíče k rozpuštění mechanismů Hry o moc a urychlení přepisu kódů Božství do třetí dimenze. 

Profesor Bu sledoval, jak se Ellori vrací naděje. Její energie se začínala jemně nadlehčovat. 

"Některé bytosti Peeple začínají šířit energetické techniky, jak dobře cítit a přijímat. Mají tam spoustu nových vynálezů. Třeba psychoterapii. Meditace na smartfonech. Stejnopohlavní manželství. Veganství." Ellori sledovala, jak z kvantového klubka vyskakují jednotlivé scény, podtrhující vyprávění profesora Bu. Rozesmála se. 

"Meditace na smartfonech? Respektované menšiny a veganství? To zní jako něco, za co by se dřív upalovalo." 

"Ano. Teď se kvůli tomu lidé hádají na Twitteru. Ale samozřejmě, stále na Gaie existují místa, kde se kvůli tomu upaluje, kamenuje a věší. Pokud bys měla zájem..." 

"V žádným případě." Ellori už měla éru životů zvaných narodím se do toho nejhoršího a ukážu jim cestu k lásce naštěstí za sebou. 

"To zní, jakože Gaia už není tak strašné místo." 

"No, není." 

"Zaváhal jsi." 

"Energie na Gaie se opravdu dynamicky proměňuje. Ale tvoje osobní životní linie ještě potřebuje určité zážitky, aby jsi to dokázala přijmout." 

"Přijmout..." Ellori se zamračila. Tušila, co přijde. 

"Jestli chceš opravdu pomoci kolektivu na Gaie, budeš muset pomoci ženské polaritě." 

"Takže co? Narodím se do těla muže, který ukáže ženám, jak správně přijímat?" 

Ellori se zahihňala. Takový život ji pobavil. Nějaký slizký zakladatel léčivé modality, který by ženám ukazoval, jak se správně "odháčkovat". Profesor Bu trpělivě čekal, až Ellori přestane vytvářet zábavné scénáře na kvantové obrazovce. 

"Samozřejmě, je tu ta možnost, Můžeš se narodit jako rocková hvězda, chtěný muž, a léčit srdce žen svými písněmi. A... jinými způsoby."

"Říkáš to, jako by sis nemyslel, že je to dobrý nápad." 

"Z úhlu pohledu třetí dimenze a Hry o moc to je samozřejmě život takzvaně ideální. Úspěšný. Záviděný. Ale..." 

"Ale nepomohla bych tím ani prd, já vím." 

"No, hlavně bys tím nepomohla sobě, Víš přece, proč jdeš na Gaiu, že ano?" 

Ellori to v hloubi duše věděla. Ale doufala, že se tomu přecejen vyhne. 

"Noo... jdu tam pomoci místním dosáhnout osvícení?"

"Jdeš si tam vyzvednout a integrovat svoji ženskou esenci," řekl Bu. "A vyrovnat se se svojí destruktivní a provinilou částí."

Ellori se zamračila. 

"Takže po tom všem... po těch stovkách příšerných životů... ani jeden život rockové hvězdy nebo vrchního guru?" 

"Lituji," řekl Bu. "Ale obávám se, že bys tím nenaplnila sebe sama. Byl by to život plný lesku, ale nedal by ti hloubku, kterou žádáš."

"Proč se navracet do třetí dimenze, která neexistuje, abych si tam vyzvedla něco, co tady nepotřebuju?" 

Profesor Bu mlčky spustil další sérii obrazů. Tentorkát výhradně s minulými životy Ellori na Gaie. Těch, kterých se týkaly... ach ano. Osobních vztahů.

A ona po tolika letech opět spatřila jeho. Svůj dvojplamen. Nádhernou duši s odvážnou energií. Muže, který lámal její srdce v jedné inkarnaci za druhou. Muže, kvůli kterému se rozhodla přestat cítit a přijímat a odpojit se od své ženské esence. Kvůli kterému proklela Boha a vzdala se svých duchovních darů. 

Maoru. Ellori by možná byla raději, kdyby jí profesor Bu doporučil ještě deset povrchních, nablýskaných a neužitečných životů... jen kdyby se mohla vyhnout konfrontaci se svým největším zraněním.

Osmá kapitola Ellori zde: Pozemské tělo

autor: Veronika Wildová
web: veronikaheavenwithin.com

Sdíleno s laskavým svolením autora

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě