O duši,která byla stále nespokojená

datum 21. 6. 2023
autor a zdroj obrázku: ©SandraKavas, Getty Images Signature na webu Canva.com

Byla jednou jedna duše na životní pouti, která se svými touhami a následky žití připoutala k opakování životů na Zemi. Jako to na Zemi chodí, pokaždé prošla závojem zapomnění. Když se narodila bohatá, stěžovala si, že na ni rodiče nemají žádný čas. Měla všechno materiální, ale chyběla jí láska. Celý život pak v druhých hledala lásku a pozornost a bloudila, protože neviděla, že si lásku může dát ona sama. Nakonec pohlížela s despektem na vše materiální i na bohaté lidi. Přála si narodit se raději jako chudá a mít rodiče, kteří se jí budou věnovat. A tak se v příštím životě narodila jako chudá, milujícím rodičům. Ale neměla zdaleka vše a mnohé si musela odpustit. Záviděla jiným dětem jejich věci a zase nebyla spokojená. Když dospěla a začala pracovat, stále se dívala očima nedostatku, a nakonec ve stáří opustila život plná zášti a křivdy, včetně zlosti na své rodiče, kteří se podle ní měli snažit víc. Opět si přála mít víc peněz a skutečně se narodila rodičům, kteří pěnez měli dostatek. Ale energie její zášti a křivdy způsobila, že se narodila podobně zraněným rodičům a počas dětství zažila s rodiči různá příkoří vlivem jejich chování. Nepamatovala si, jak se v minulém životě chovala a nepochopila, že zažívá to, co sama vytvářela svými činy a myšlenkami, ani co má změnit, ani neviděla, že by mohla skrze sebe přinést rodině i světu jinou energii. A tak opět prožívala život plný pocitových křivd, cítila se odmítaná a sama, i když měla partnera a děti. Začala se ale ptát sama sebe, proč tomu tak je, proč to zažívá. Uběhlo ještě pár životů než pochopila více a posunula se, a nakonec si i přála porozumět některým lidem. Tak se stalo, že v některých životech stála v jejich botách a mohla poznat, co cítili. Ne vždy porozuměla, ale s každým životem se posouvala, protože se ptala svého nitra a hledala cestu. Někdy trpěla fyzickými potížemi, jindy ji trápily více pocity. Ale postupně se začínala zdokonalovat a její vědomí rostlo...

Není zde žádný boží trest, je zde zákon příčiny a následku. Co dáváme ven, to se k nám vrací. Kdy se tak stane, to záleží na mnoha faktorech. Vězte, že je důležité učit se dívat pod povrch, namísto touhy upřené na životy jiných, protože nevíte, co za tím stojí, ani proč máte prožívat život, jaký je. Dokud se člověk nenaladí na duši, nemůže porozumět, proč se narodil do určitých podmínek, jakou lekci se má naučit - ani to docenit. Někdo vidí u druhých velký duchovní růst a přeje si to samé, ale není napojený na duši, aby viděl, že úkolem tohoto jeho života je sbírat praktické zkušenosti a postavit v sobě pevné základy, nikoli být odpojený od těla a žít mimo realitu. V dnešní době také přibývá lidí, kteří nejsou spokojeni se svým vzhledem nebo pohlavím a činí někdy i velké změny, aniž by se ptali svého nitra proč. Znám ženu, která si díky vnitřní práci vzpomněla, že si přála v tomto životě mít drobná ňadra, protože se v tom minulém díky svému výraznému dekoltu stávala často objektem sexuálního chtíče. Stává se, že duše prožije mnoho životů v jednom pohlaví a když potřebuje zkušenost v opačném, necítí se v těle dobře. Vše je nové a zvláštní. Podobně na psychické rovině bývají lidé nespokojení se stavem svých životů a chtějí něco jiného. A duchovně rovněž.

Je důležité se ladit na duši a pokoušet se porozumět tomu, co člověk v životě má. Někteří se potřebují učit vděku, jiní mohou potřebovat uchopit odpovědnost a sílu a měnit aktivně stav svých životů. Vše bude ale slepé a někdy i zkomplikuje vývoj nebo bude třeba opakování proto, že člověk kráčí životem dle svých aktuálních pohnutek, aniž by se učil dívat pod povrch. Když se začnete na své současné životy od jejich samotného počátku dívat s otázkou: "Proč jsem to měl zažít/proč jsem to potřeboval"...a nakonec i s otázkou: "Co zde mám vytvářet, co se mám naučit" - s pozorností upřenou nikoli na ostatní, jak to mají oni, ale dovnitř, můžete v rámci jednoho života učinit významné pokroky. Také buďte bdělí při vytváření svých tužeb, neboť ty vás poutají k Zemi.

Autor: Veronika Neumannová, Bright Future Dimension
Zdroj: Bright Future Dimension

Sdíleno s laskavým svolením autora

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě