Nezrazujte sami sebe kvůli cizím očekáváním

datum 5. 7. 2023
autor a zdroj obrázku: ©pavankalyantolety120, pixabay na webu Canva.com

Jako vaši andělé víme, jak vás bolí, když zklamete něčí očekávání či představy, zvlášť pokud se jedná o ty, které milujete a na kterých vám nejvíce záleží. Jako citliví lidé si přejete žít s ostatními lidmi v míru a toužíte po tom, aby vás přijímali a milovali bez podmínek, tak jako to umíte vy sami. Bohužel, mnozí lidé tuto schopnost stále ještě nemají a nebo si ji zatím nerozvinuli natolik, aby odolali své tendenci soudit druhé, odmítat je a "trestat", když žijí jinak, než jak si představovali oni. Nikdo z vás ale nemůže žít svůj život tak, aby neustále vyhovoval představám druhých. Chceme vám proto připomenout, že nikdo z vás není povinen žít podle očekávání jiných lidí... a že snaha udržet si své vztahy s nimi za cenu zrady sebe samých přináší obrovskou bolest.

Přišli jste sem jako unikátní a jedinečné bytosti, které na celé Zemi existují pouze jednou jedinkrát a nebudou se nikdy opakovat. A to proto, že takoví MÁTE být. Každý z vás svým osobitým způsobem přináší světu něco nového a důležitého. Tím, jak žijete, jak přemýšlíte, jak vnímáte, jak jednáte, co říkáte, co tvoříte, co si vybíráte, co si přejete, jaké máte sny, i tím, co vyzařujete, každodenně vnášíte do světa něco jedinečného. I tehdy, když vám samým to třeba důležité nepřipadá a nebo o tom, co všechno dobrého pro svět děláte, ani nevíte. Potlačovat, schovávat a snažit se přetvářet tuto unikátnost jen proto, že někomu druhému se na vás něco nelíbí, že někdo jiný si myslí, že byste takoví být neměli, nebo že se někdo jiný cítí dotčený kvůli SVÝM VLASTNÍM představám a očekáváním o VAŠEM životě, znamená upřít světu dar, kterým pro něj jste, a zradit svou vlastní duši a její autenticitu jen proto, že se někdo jiný necítí být spokojený s tím, jak byste podle něj měli žít, a ještě ho podpořit v jeho návyku ovládat a citově vydírat druhé. A to nedává nic dobrého ani jedné straně.

Uvědomte si prosím, že za zklamaná očekávání druhých vy nemůžete! Pokud opravdu někomu neškodíte či neubližujete, pak je čistě VAŠE věc, jak svůj život žijete! Zklamaná očekávání přitom nejsou ublížením! Za svá očekávání si je zodpovědný každý sám! A stejně tak i za svůj růst a rozvíjení schopnosti respektovat volby druhých, i kdyby se neslučovaly s vašimi představami! Je-li vaše rozhodnutí v souladu s vaším srdcem a žijete-li svůj život podle svých skutečných hodnot, je všechno v naprostém pořádku, i kdyby se přitom někteří lidé cítili dotčení a zklamaní.

Nenechte si prosím nutit cizí představy o tom, jak máte žít! Nenechte se vydírat tím, že vám někdo začne upírat svou přízeň či lásku, jakmile se mu v něčem nezavděčíte! Nenechte si vnutit cizí přesvědčení o tom, co a jak máte dělat, kolik peněz máte vydělávat, jakou máte mít práci nebo co máte vystudovat, co pro vás má znamenat úspěch, zda máte či nemáte mít děti, zda máte či nemáte udržovat konkrétní vztahy, zda máte na někoho působit tak či onak, čemu máte věřit a co si máte myslet, ani nic jiného, co neodpovídá VAŠÍ VLASTNÍ pravdě! Žádný vztah či přízeň, které si udržíte za cenu zrady sebe samých, nikdy nevyrovná bolest, kterou si touto zradou způsobíte! Bez ohledu na to, jak moc vás bolí zklamání vašich milovaných, případně i ztráta vašeho vztahu, nebudete nikdy tak nešťastní, jak byste byli, kdybyste se vzdali sami sebe a obětovali svou pravdu, svou svobodu a své hodnoty pro něčí citové vydírání. Nedovolte nikomu, aby na vás vyvíjel tlak a nutil vás jít proti své vlastní vůli! Chraňte svou duši i její úžasnou cestu! Jen vy víte, po čem touží vaše srdce!

Vaše cesta je unikátní úplně stejně jako jste unikátní vy sami.Nedovolte nikomu, aby soudil vaši cestu a vnucoval vám jinou! Jen vy máte právo o ní rozhodovat! Jen VY totiž poznáte, co je pro vás to pravé a co není.

Každý z vás je zodpovědný výhradně za svůj život (s výjimkou péče o malé děti nebo nemohoucí osoby) a jen o něm má právo rozhodovat. Oprostěte se tedy od všeho, co vám vnucují druzí lidé či společnost, a zaměřte se na to, abyste vy sami byli šťastní a zdraví. To, že se někomu zavděčíte velkými výdělky, které vás však stojí váš vzácný osobní život; že vystudujete obor, který si představovali vaši rodiče, jen aby na vás mohli být hrdí, nebo že si založíte rodinu, kterou jste ve skutečnosti nechtěli, jen abyste potěšili své rodiče či vyhověli očekáváním společnosti, apod. znamená zradit svou vlastní cestu, a to vás ANI TY DRUHÉ nikdy neučiní doopravdy šťastnými. 

Nebojte se a buďte věrní sami sobě i své cestě přesně tak, jak to cítíte vy sami! Někteří lidé ve vašem okolí budou možná zklamaní nebo se budou cítit vaším rozhodnutím ohroženi, ale to není kvůli vám - je to kvůli jejich očekáváním, za která vy nemůžete a za která nenesete žádnou zodpovědnost. Vaše zodpovědnost je být věrní své cestě a žít svůj život tak, jak víte a cítíte, že ho žít máte. Právě tak totiž konáte své poslání, a když konáte své poslání, přináší vám Život všechno, co k tomu jen potřebujete - a stejně tak se míruplně postará i o všechny, kteří vás zraňují svými soudy, odmítáním a snahou vám nutit svou vůli. Přenechejte svou bolest i starosti o tyto své vztahy Životu, a on vám pomůže, zatímco budete kráčet dál po své cestě.
A pamatujte, že lidé, kteří vás opravdu milují, vás budou milovat i s vašimi unikátními rozhodnutími.  

* * *

Autor: M. Techetová
Zdroj: andelskydenik

Sdíleno s laskavým svolením autora

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě