Pomoc ostatním

datum 3. 9. 2023
autor a zdroj obrázku: ©StephanieFrey, Getty Images na webu Canva.com

Jeshua prostřednictvím Pamely Kribbe

Drazí přátelé,

těším se, že jsme tu dnes opět spolu, abychom oslavovali novou éru. Není to něco, co leží daleko v budoucnosti. Je to něco, co roste pod vašimi chodidly a vzkvétá tady a teď. Ve světě se rodí nové vědomí, nové vědění. Týká se to pučící energie srdce v mnoha lidech a vy jste průkopníky. Vy jste těmi, kteří nesou semínko uvnitř sebe a vkládají ho do Země.

Jste pracovníky světla, těmi, kteří hluboko ve své duši nesou touhu šířit světlo vědomí, aby na Zemi mohl být větší mír, radost a tolerance. Více prostoru pro kreativitu a vzájemné sdílení. Svoboda radovat se navzájem v otevřenosti a lásce bez tíživých požadavků, standardů a hodnot, které jste zdědili od své kultury a které fungují kolem vás jako vězení. Vaše touha po změně je z vašeho srdce a my odstraňujeme z tohoto vězení mříže z oken.

Přesto se často skrýváte. Vystavěli jste kolem sebe imaginární klec, kde úzkostlivě čekáte a přemýšlíte, zda je dovoleno projevit své nové světlo a vyzařovat ho do tohoto světa. V chodu jsou stále staré energie, protože k vzestupu nové éry může dojít jedině tehdy, když to staré zemřelo. Nejdříve musí existovat jakýsi zánik a těsně před posledním okamžikem, kdy tradiční rámec odpadá a propuká nové vědomí, začíná to staré vzdorovat. Často vás zasáhne jako strach: „Mohu to udělat? Mohu být součástí nového? Je ve světě místo pro anděla ve mně? Může se tu anděl uvnitř mě vyjádřit? Může být prospěšný a natáhnout ruku ostatním? Může tu oslavovat život a sdílet s druhými radost a štěstí?“

Posláním vaší duše zde na Zemi je být andělem, kterým jste, proto jste sem přišli. Nepleťte se, vy jste průkopníky, vy jste pionýři. Proto nepatříte do starých rámců a struktur minulosti, které jsou tak často založeny na moci a autoritě hierarchických vztahů. Existují přesně definované role, zvláště v pracovních situacích, které se zaměřují na konkrétní vzdělání, dovednosti nebo talenty, zatímco anděl ve vás není limitován na specifika, která mohou být měřena diplomy nebo tituly. Anděl ve vás je pulzující energií, která přichází ze samotného zdroje života a nebude omezena myšlenkami vytvořenými lidmi, které neodpovídají tomu, kým ve skutečnosti jste. Musíte se znovu naučit sžít se s touto nespoutanou, svobodnou částí v hloubkách svého bytí.

Této části jste se začali bát a už jako dítě jste k ní byli obezřetní. Dítě vlastní skutečně spontánní životní proud a užívá si ho. Jak snadno žije uvnitř této spontaneity a proměnlivých emocích. Má také velmi jasnou touhu určité věci dělat nebo nedělat. Dítě velmi snadno řekne „ano“ nebo „ne“ a ví, co chce nebo nechce. Nemá všechny ty výhrady: „Mohu to udělat nebo ne?“ Dítě nemá ty stejné silné zábrany jako vy. Během svého života jste nashromáždili mnoho omezujících myšlenek, přesto jste také těmi, kdo mají hořící touhu ve své duši je odklidit.

Začít s tímto „odklízením“ je něco, co děláte pro sebe stejně jako pro ostatní. Když žijete ve svém světe, ve své velikosti, stáváte se pro druhé příkladem; když se odvážíte bez omezení projevit tuto vibrující energii anděla uvnitř vás. Pokud se neobáváte toho, co druzí shledávají, co si myslí nebo očekávají, stáváte se pak pro ně andělem světla. Ne proto, že jim nabídnete konkrétní pomoc, ale jednoduše tím, že jste člověkem, kterým jste: zdroj světla a krásy. Vaše bytí, tento zdroj, vyvolává u druhých lidí inspiraci, neboť se cítí plné života, krásné a radostné a vy pro to nemusíte tvrdě pracovat.

Pomáhání druhým není něco, co děláte, je to stav bytí. Jen pomyslete na všechny ty učitele, kteří tu byli před vámi a které znáte ze své historie, na lidi, kteří byli nazýváni mistry či svatými. Žili ze sebe, ne z ostatních. Zažívali uvnitř sebe zdroj své vlastní božskosti – anděla – a to jim přineslo radost a extázi, která jde jen stěží dát do slov: zažívali zdroj svého vlastního neomezeného bytí. Přinesli Nebe na Zemi, protože se sami sebe nebáli, ale bezmezně vyzařovali to, kým jsou. Jen tak, že byli tím, kým byli, byli pochodní světla pro druhé. Lidé viděli jejich světlo a chtěli být s nimi, protože tito učitelé byli šťastní, nezatížení a uvolnění. Nestálo je to žádnou námahu – jen se soustředili uvnitř sebe na tento zdroj světla. Radost a potěšení, které prožívali vytvářelo v druhých jiskru inspirace.
Nemusíte tedy pro to pracovat. Vaše jediná práce je najít toto světlo uvnitř sebe, tady a teď, radovat se z něj a odvážit se ho žít, protože vy jste nyní učiteli nové doby. Neváhejte si tento titul vzít, neboť to není záležitost ega či arogance. Jednoduše ve své duši vnímejte hlubokou touhu po změně tak, že odhalíte staré rigidní struktury, abyste je více otevřeli a dovolili tak proudit novou tvořivost, svobodu a lásku do světa. To jste sem přišli přinést.

Jak to uděláte? Jak se spojíte s tímto vibrujícím světlem anděla, nositele světla, který je uvnitř vás? Nepotřebujete se ho snažit najít nebo za něj bojovat, protože toto světlo již existuje – již proudí skrze vás. Poskytuje světlo všemu, kým nyní jste: vašim pocitům, emocím, vašemu tělu. Bez tohoto světla byste tu na Zemi nebyli, proto již existuje. Je ve všech buňkách vašeho těla, ve vašem srdci, vašich pocitech. Přesto bylo zahaleno – na některých místech více než na ostatních – vrstvou temnoty nebo byste jednoduše mohli říci vrstvou nevědomosti nebo nespojením se s tím, kým ve skutečnosti jste.

Rád bych promluvil o této vrstvě detailněji. Tato vrstva je závoj nevědomosti, kterou si oblékáte, když nejste spojeni se svým esenciálním já. Na chvíli tuto vrstvu uvnitř sebe vnímejte bez posuzování ze světla svého vědomí. Vnímejte těsnost této vrstvy, která může být až fyzická, dovolte ji však existovat. Vnímejte napětí v jednom ze svých energetických center: ve svém žaludku, hrudi, krku nebo kdekoli ji cítíte. Pohlížejte na ni velmi otevřenou myslí a dovolte ji i přesto existovat, neublíží vám.

Jste andělem naplněným empatií, soucitem a láskou k sobě samému. Představte si na chvíli, jak jednoduše pokládáte ruku na toto uvězněné místo ve svém energetickém těle. Stačí jemné pohlazení, gesto, které říká: „Můžeš tu být, je to v pořádku. Mám s tebou soucit a můžeme to vyřešit.“ Pak běžte hlouběji do tohoto temného místa ve svém vědomí, do této části, která nedokáže být tím, kým jste. Žije tu strach a možná také smutek, lítost a hněv. Jděte k němu, běžte ke své nejtemnější části, části, která vás nejvíce dusí, části představující vaše vězení.

Jsme tam s vámi, my z druhé strany vám pomáháme. Každý z vás má průvodce a je obklopen jejich nápomocnou energií, nebojte se tedy na tuto temnotu uvnitř sebe podívat. Pozorně pohlédněte na bloky a ochrany, na které můžete v této temnotě narazit. Vnímejte, zda něco přitáhne vaši pozornost nebo vás oslovuje. Položte si otázku: „Proč nedokážu umožnit svému světlu svítit, svobodně zářit do světa? Co mě brzdí?“

Jedna z prvních obav, která vás může blokovat je: „Nemůžu. Nevím, jak. Pochybuji o své schopnosti. Nejsem schopný/á to udělat.“ Vnímejte, zda tuto myšlenkovou formu uvnitř sebe poznáváte. Kdo vám tohle říkal? Možná uvidíte obraz někoho konkrétního. Může to být některý z vašich rodičů, nebo někdo jiný, od kterého jste převzali myšlenku, která říká: „Neměl/a bych být tím, kým jsem.“ Dovolte této myšlence pominout a dopřejte si na to čas. Co vám v tomto životě dalo pocit: „Nemůžu to udělat. Musím se držet na uzdě. Neodvážím se to, protože je to děsivé. Lidé mě odmítnout nebo odsoudí za to, kdo jsem. Je příliš bolestivé být sám/sama sebou.“ Jemně vyvolejte zážitky, které vám daly tento pocit a dívejte se na ně z pohledu osoby, kterou skutečně jste, anděla ve vás.

Jednoduše tuto bolest, tuto nejistotu v sobě obejměte a řekněte: „Nyní se můžeš uvolnit, protože rozumím tvým pocitům. Jsem s tebou. Jsem tím, kdo se o tebe postará. Dávám ti ujištění, že můžeš své světlo obnovit.
Dopřejte si toto povzbuzení. Obklopte světlem, kterým jste, anděla ve vás. Anděl ve vás není ovlivněný úzkostí. Pozoruje tuto úzkost se soucitem a láskou a chápe, jak k ní došlo, přesto nedovolí, aby byl těmito emocemi přemožen. Vnímejte, jak jste větší než váš strach. Vnímejte tuto velikost navzdory strachu, který prožíváte. Přijměte také to, že víte, co musíte dělat – a že to také uděláte. Vnímejte to ve svých končetinách, ve svých rukách i nohách: „Vím, kdo jsem a vím, co musím udělat.“

Nyní se podívejme na další možný blok, ochranu a tím je hněv. Strach, být ve vnějším světě vidět. Měli jste v něm mnoho negativních prožitků, které mohou být z tohoto života, ale také z životů jiných. Mohli jste se v jednom bodě rozhodnout: „Nechci znovu prožívat takovou reakci, a proto nedovoluji svému světlu zářit.“ Nyní vám tedy chybí vůle, abyste si dovolili být znovu viděni: „Jsem nahněvaný/á, a tak se musím uzavřít.“ Existuje tu odpor k tomu, umožnit si být viděni, dovolit si otevřenost a zranitelnost.

Mnoho z vás si nese zranění ze svého dětství, z doby, kdy jste byli ještě otevření a spontánní a tehdy jste se setkali s negativními zážitky. Někdo učinil kousavou poznámku, někdo odmítl vaši originalitu, někdo bránil vašemu tvořivému proudu, a tak jste se náhle cítili: „Nejsem vítán/vítaná. Nejsem touto osobou přijímaný/á.“ Proto jste tuto část sebe uzavřeli. Výsledkem toho je zadržovaný strach: „Dobře, nebudu toho už součástí.“ Tak jste se v sobě uzavřeli, uzamkli a pak jste byli ve vězení.

Ve chvíli, kdy jste se stáhli a uzavřeli, jste však nemohli dělat nic jiného, neboť často to byla jediná věc, kterou jste znali, abyste dokázali přežít a ochránit se. Museli jste zavřít dveře, protože jste cítili: „Nedokážu tuto bolest z odmítnutí za to, kým jsem, unést. Musím skoncovat se svými pocity, nedokážu to unést.“ Respektujte fakt, že jste v té době takto reagovali. Obranný mechanismus a uzavření se je velmi pochopitelné – je to velmi lidská reakce.

Pociťte však, jak jste se stali silnějšími než ta bolest. Nyní si můžete dát bezpečí, které vám chybělo, když jste byli odmítnutí, protože jste nyní uvnitř sebe mnohem pevnější. Ve své podstatě do tohoto světa nepatříte, a tak nemusíte reagovat na dění kolem vás. Vaše bytí zde je o vás a umožňuje vám být tím, kým jste. Lidé, kteří to nedokáží přijmout, z vašeho života zmizí a budou nahrazeni těmi, kteří k vám patří a chtějí s vámi sdílet.

Nebojte se odmítnutí. Strach z odmítnutí je jednou z největších překážek, se kterými se na své cestě setkáváte. Protože takové odmítnutí bolí, vznikla uvnitř vás neochota odhalit se. Způsobuje to staženou část, bariéru ve vašem bytí, o které jsem hovořil dříve. Dovolte světlu, aby šlo k této překážce, nesnažte se ji však odstranit. Jednoduše obklopte tuto překážku péčí a soucitem a řekněte: „Chápu.“ Hovořte k této své stažené části. Můžete ji vidět například jako nahněvané dítě, a tak mu můžete říct, že se teď může uvolnit, protože mu dáváte svobodu, kterou potřebuje; že vás nezajímá, co si o tom myslí ostatní, protože vy víte, co je pro vás to pravé. „Jsem, kdo jsem. Jsem tu vítaný/á. Nesu své světlo s hrdostí a důstojností. Svým světlem nikomu neubližuji. Jsem jednoduše tím, kým jsem, zvláště v této době proměn a přeměn.“

Během této doby změny v poli vědomí ve světě můžete pociťovat silné nutkání jít se svým světlem znovu ven a být této změně vědomí nápomocni. Právě tehdy se můžete setkat se svými nejhlubšími bariérami a obranami: strachem a nechutí postavit se jako anděl světla. Jde o to, vidět tyto obrany v sobě, přijmout je s láskou a odpustit si nutná opatření, která jste kdysi přijali, když jste se uzavřeli. To vám pomůže znovu se přiblížit k jádru toho, kým jste – k živoucímu andělu.

Čím víc se stanete svým vlastním přítelem, tím šťastnější budete a tím více signálu dostanete ze svého vyššího já, svého andělského já, toho, co máte dělat, toho, co děláte rádi a co vás činí šťastné. Nebojte se pustit staré struktury, ať už jde o určitý druh práce nebo určitý hluboko zakořeněný myšlenkový vzorec. Něco nového na vás čeká. Není to konkrétně definovaný způsob, jak věci dělat, protože právě vy vytváříte nové způsoby spolupůsobení ve světě, nové způsoby spolupráce.

Nezapadáte do existujících struktur, protože vy jste tvořiteli nových struktur, které jsou pružnější a naladěnější na vědomí srdce. Proto vás žádám, abyste důvěřovali tomuto zdroji uvnitř sebe, tomuto pulzujícímu světlu. Nyní je ten správný čas pro vás, protože vám bude pomoženo a budete podporováni, když se odvážíte důvěřovat a znovu se otevřít, když se plně spojíte se zdrojem uvnitř sebe.

Tohle je ten pravý čas. Dnes více než kdy dřív je potřeba lidí jako jste vy, kteří jsou ochotni svobodně a otevřeně sdílet své světlo. Jsou zapotřebí lidé, kteří mají odvahu nežít podle obvyklých očekávání a kteří jsou ochotni být vnímání jako odlišní. Lidé, kteří se skutečně odváží pohlédnout zpříma na druhou osobu – přímým a otevřeným pohledem – a kteří si stisknou ruce v radostném přivítání.

Čas je pro vás připraven, a co je důležitější, je to váš vlastní osud, váš vlastní záměr, který vás sem přivedl. Zdrojem vaší nejvyšší radosti je schopnost žít ve světle, být zcela tím, kým jste. Neváhejte dělat to, co cítíte, že chcete dělat. Tento pocit je vašim průvodcem, neboť vás přináší tam, kde potřebujete být.

Děkuji vám za vaši vytrvalost a odvahu, kterou jste již při hledání své cesty projevili. Nevzdávejte to, nespokojte se s méně než pravdou. Proto jste na Zemi skutečnými průkopníky a pionýry nového a já vám za to děkuji. My, kteří jsme tu s vámi, já a ti se mnou, představujeme energii Krista. Vy jste však těmi, kteří ji umožňují se zrodit a kdo ji žijí. Za to máte naši nejhlubší úctu a uznání. Děkuji, že jste přišli.

© Pamela Kribbe, Překlad: Denisa, www.jeshua.cz

Zdroj: www.jeshua.cz

Sdíleno s laskavým svolením autora

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě