Aktuální energie

datum 17. 5. 2023
autor a zdroj obrázku: ©Kalawin, Getty Images na webu Canva.com

Delší dobu tu nebyl vhled do aktuálních energií. Je zde vnímatelná stále přítomná změna/změny, v řadě oblastí, nejvíce bych řekla, že nyní v partnerských vztazích a pracovní sféře. Je patrná dosti výrazná neukotvenost a jistá ztracenost, ne nutně negativní, bude-li uchopena. Pokud toto vše uchopí člověk na Cestě, pak se z toho může stát velmi zajímavý osobní přerod, možnost neopakovat totéž, co dříve. Ve zkouškách, které přijdou, vyřešit tentokrát jinak - nespadnout do stejných pastí ega a starých emocí, uchopit změnu nebo vícero změn ve svém životě, ze kterých se stane něco nového, lepšího ve smyslu posunu/růstu. Neukotvenost zde není myšlena jako nestabilita, spíše jako vyjádření dynamiky pohybu, která je výrazná - letíme poměrně rychle a špičkami se jen letmo dotýkáme země, abychom se odráželi a pomáhali si v pohybu kupředu.

Pokud se však tyto energie potkají s těmi, kteří stále vězí v omezujících programech mysli, znova se otevírá starý příběh, tolikrát vyprávěný: příběh o zranění, ztrátě, odmítnutí, pokoření, zradě, aroganci a dalších utrpeních, která vytvářejí živoucí drama. Takové hlasy náleží vnitřním podmíněným a vystrašeným částem lidí, které uvízly v klamu, v pocitu, že jsou oběťmi příkoří. Příčinou bývá nejčastěji strach a nízká sebedůvěra. Tito lidé nevidí pravdu o vlastním zrcadle. Nemohou se stát těmi, kterými jsou v podstatě uvnitř. Tak druzí/okolnosti/stavy bytí jsou vnímané jako překážka ke štěstí nebo přímo jako viníci neštěstí. Schází vědomí vlastní odpovědnosti za stav svého života i vědomí, že díky tomu můžeme tvořit - nemusíme být pasivními diváky, jsme aktivními tvůrci.

Když se potkají ti z druhého příkladu s těmi z druhého příkladu, vznikají konflikty, někdy velmi silné a vyhrocené. Když se potkají ti na Cestě s těmi, kteří jsou pod vlivem programů mysli, je důležité, aby ti první udrželi vědomí své integrity a nenechali se do dramat vtáhnout. Vnímali stále, co je pro ně pravdivé a drželi se dobrých hodnot a zásad. Ať ti okolo budou říkat nebo dělat cokoli. Být pevným a vědomým, to znamená i umět dávat hranice pevně, avšak vlídně. Ti druzí ztratili své vnitřní vedení. Vnášejte i do těžších situací soucit a pochopení, byť se mohou ozývat i vaše ega a nedořešená emoční zranění. Vyplatí se vám to, protože to může přinést pro vás něco cenného do budoucna a nemusíte o nic přijít. Ti z druhé skupiny přicházejí každý den, každý okamžik, o velkou spoustu hodnotných součástí života. Tedy pevné hranice ano, případně opuštění toxického prostoru, přesto to lze učinit vlídně a se slušností. Někdy vzniká dojem, že silná slova vytvářejí silnější pozici, ale to si myslí jen ego. Máte-li vědomí sebe sama a udržujete vnitřní celistvost, nepotřebujete to.

S přáním vědomého večera, Veronika

Autor: Veronika Neumannová, Bright Future Dimension
Zdroj: veronikaneumannova.dimenzevedomehorustu

Sdíleno s laskavým svolením autora

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě