Vzkaz shora nejen pro dnešní den

datum 28. 8. 2023
autor a zdroj obrázku: ©Ron Lach, Pexels na webu Canva.com

Vzkaz shora pro dnešek, ale nejen pro něj:

Jste si vědomi toho, jaká slova používáte? Vnímáte jasně, jaká slova vycházejí z vašich úst, ale i skrze klávesnici a jaká energie je v nich obsažená? Poslouchejte bedlivě, co říkáte a jaké jsou vaše motivy. Buďte také pozorní ke všem domněnkám, které jste přijali. Přemýšlejte o svých přesvědčeních, která jste přejali od jiných osob a přemýšlejte, na jakém základě jsou postavena - znovu je v sobě prosejte sítem rozlišování, zdravého rozumu a intuice.

Pokud chcete přijímat něco nového, nejprve si o tom něco zjistěte a nechte po celý čas zapnutou svou logiku a vnímavost, abyste mohli prohlédnout případné manipulace, nelogická sdělení nebo úplné nesmysly, které uslyšíte druhé říkat. Klamu je okolo nás víc než dost a je stále zoufale málo těch, kteří jsou ochotni vynaložit úsilí na to, aby podrobili daná sdělení vnitřnímu prozkoumání.

Mnoho lidí přejme nějaké sdělení, které je zcela mylné, zkreslené nebo bylo předáno osobou, která vědomě klame a bez přemýšlení je předávají opět dál.

Lidé, kteří nejsou v sobě dobře ukotveni nebo mají specifická emoční zranění, mohou snadno podlehnout manipulativním technikám a cítit vinu, která je vede k následování někoho, kdo je v egu a komu jde o to, aby stál na piedestalu, o zisk nebo o dominování nad druhými.

Projděte si znovu v sobě, čemu skutečně věříte a podívejte se, zda to něco nyní žijete nebo jste sešli z cesty. Pokud se to stalo, nezoufejte a znovu se vraťte k tomu, čeho si skutečně ceníte, k pravým hodnotám. Mnoho lidí se nechá ovlivnit a ani si toho nevšimnou. Je čas vrátit se zpět k vašemu nejryzejšímu Já a k vnitřní moudrosti.

Sami říkejte pravdu a říkejte ji s láskou. Znovu si připomeňte, že budete-li vysílat k druhým závist, zášť, vztek a nenávist, vše posíláte do společného kolektivního pole, tedy i k sobě a k těm, na kterých vám záleží.

Nepochybujte o tom, že také váš hlas má moc měnit svět okolo nás. Hlas "obyčejného" člověka, který vyjadřuje upřímnost, ryzost a skutečné hodnoty a člověk, který takto žije a vyzařuje, ten je silnější (z pohledu energie - dokáže ovlivnit kolektivní pole) než jakýkoli samozvaný guru, kterých dnes najdeme okolo sebe mnoho.

Pokoušejte se pravidelně nedívat na svět okolo jako na "já" a "oni", ale jako na "my", kteří máme společný zájem. Mnohé nemůžeme změnit ihned, ale mnohé můžeme udělat už v tomto okamžiku správným vnitřním přístupem.

Stále je zde apel zodpovědně a upřímně léčit vnitřní zranění, která ve vás vyvolávají pocity hněvu, žárlivosti, odporu, závisti a jiné, protože takové emoce vytvářejí bolest ve vás i v lidech okolo. Tím se jako lidstvo točíme v bludném kruhu. Je důležité, aby každý jednotlivec pracoval na tom, co potřebuje, pracoval poctivě a opíral se nebo se vůbec poprvé začal opírat o svou vnitřní moudrost.

Myslete, konejte a pracujte na sobě každý den a buďte také inspirací pro ty okolo vás. I k lidem, které potkáte na ulici nebo v obchodě můžete vyzářit něco příjemného, a tím podpořit celek.

Autor: Veronika Neumannová, Bright Future Dimension
Zdroj: Bright Future Dimension

Sdíleno s laskavým svolením autora

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě