Veronika Wildová, Kapitola 15 - Lyra (z Ellori, Příběh duše) 

datum 11. 11. 2023
autor a zdroj obrázku: ©DebraLee Wiseberg, Getty Images Signature na webu Canva.com

Veronika Wildová, Kapitola 14 - Orion (z Ellori, Příběh duše)

Vesmírné plavidlo, kterému velel Muaru, tiše plulo k souhvězdí Lyry. 

Hutné, divoké energie Orionu slábly, a Ellori se na palubě lodi cítila opět klidná. 

Zpovzdálí sledovala Muaru, jak dává rozkazy posádce, a prosklenou zdí ramene lodi pozorovala vesmír. Před odletem z Orionské pevnosti Achnatonu našla odlehlejší síň, a v ní spoustu technologických tabulek. Nejdříve se lekla, že i v Orionu mají sklady na Porty, ale místní správci jí prozradili, že jde o “Síň vědomostí Siria”, které na různých místech vytvářely národy Siria. Národy z míst Sirus A a Sirius B byly velmi přátelské, vědomé národy, jejichž největší vášní bylo zkoumat vesmír a souvislosti s vědeckým zaujetím, informace shromažďovat, a v láskyplných balíčcích je předávat dál. Ellori ještě na Gaie studovala na univerzitě, kde ji učilo hned několik zástupců Siria, a jejich energie jí byla vždycky blízká. V síni Vědomostí si tedy vzala tabulku, která obsahovala mnoho příběhů ze všech koutů vesmíru, a během plavby na Lyru ji se zaujetím zkoumala. 

Právě si na tabulce přehrávala informace o historii Lyry, když Muaru začal dávat rozkazy. 

“Dobře, vážení, blížíme se k souhvězdí Lyry. Pro úspěšné přistání se musíme chytit časové linie 7. Kdo z vás potřebuje setrvat na lince 6, prosím učiňte tak do hodiny od teď. V lince 7 se nachází královské sídlo Královny, a potřebujeme být všichni v jednotném energetickém naladění.” 

Ellori nevěděla, co je tím přesně myšleno. Dál si soustředěně četla v tabulce. 

“Ellori, jdeš s námi do sedmičky?” Muaru k ní přišel, v očích velmi naléhavý výraz.

“Nevím, co to znamená, Muaru.” 

“Přeladíme se na jinou časovou frekvenci. Královna Lyry se přemístila do jiné časové linie, aby mohla dělat informovaná rozhodnutí.” 

“Mně to spíš zní, že se tam přemístila, aby mohla nepozorovaně dělat špatná rozhodnutí,” ucedila Ellori. 

“Ellori, je to královna Lyry. Lyra je jeden z nejstarších národů vůbec. Jejich hlavním darem je Vědomé vládnutí, podpořené mimořádně rozvinutými schopnostmi. Nezvolili by si do čela někoho, komu by nezáleželo na prospěchu národa.” 

“Muaru, ty sám jsi vedený touhou po moci. Je to cítit z každé tvé volby. Převlíkáš to za krásná a působivá slova o ochraně zdrojů a zprůchodnění portálu pro všechny, ale tvoje záměry jsou jasné.” 

Ellori netušila, kde se v ní vzalo tolik odvahy a vzdoru. Cítila, že se v ní probouzí její vlastní pravdivost. Její duchovní nacítění, které na Gaie společně s energií Splynutí rozvinula do nebývalých rozměrů, jí právě signalizovalo hned několik manipulativních energií naráz. Muaru sice byl nesmírně charismatický, a jeho energie ji nepřestávala fascinovat, ale s každým dnem si více zřetelně uvědomovala, že jeho slova a činy nejsou v integritě. Zatímco v jejím srdci planula touha po tom, aby hvězdné národy žily v harmonii a tvůrčím rozkvětu, Muarovy záměry byly palčivě sebestředné. 

“Ellori, jde mi opravdu o vyšší dobro. Uvidíš.” Muaru se vzdálil.

Za krátkou chvíli se plavidlo začalo chvět. 

“Příprava na přechod do časové linie 7,” ozvalo se z reproduktorů. “Prosím, usaďte se, uvolněte se a vyčkejte, až chvění odezní.” 

Ellori cítila, že se jí chvěje celé tělo. Sedla si do pohodlného křesla, odložila čtecí tabulku, a začala v sobě probouzet energii Splynutí. Věděla, že když bude ve Splynutí s Božstvím, přechod mezi časovými linkami bude jednoduchý. Položila si ruku na srdce, a vnímala bílé světlo a lásku. Její světlo se za chvíli začalo šířit do všech částí její bytosti. Záměrně propojila svoji lásku se všemi dimenzemi, se všemi energetickými systémy, se vším, čím byla. Dovolila té energii, aby ji zaplavila, a aby se stala na okamžik vším, co Jest. Všimla si, že některé proudy energie je snadnější vytvořit ve vesmíru, než na Gaie. A také si všimla, že společně s tím, jak zesilovala lásku Božství ve svém těle, rostla i její láska ke všemu a ke všem. S mírným zachvěním si uvědomila, že v tomto stavu by byla schopna veliteli Muaru odpustit úplně cokoli. 

Plavidlo za chvilku dorazilo do přístavu království Lyry. Obrovité, nádherné kopule, tvořené z průhledných zářících materiálů, rezonovaly silnou, elegantní energií. Ellori v životě neviděla nic podobného. Celé sídlo vyzařovalo hutnou energii moci, bohatství, a jakéhosi pronikavého intelektu. Ellori okamžitě napadlo, že něčemu takovému se nikdy nemůže vyrovnat. Ta myšlenka jí přišla nepříjemně umenšující. 

Plavidlo projelo několika vrstvami ochranných energií a zakotvilo ve velké příletové hale. Okamžitě byli obklopeni správci přístavu, kteří je uctivě vítali. Ellori si nebyla jistá, že se jí dostává takové pocty právem. 

Energie Lyranského sídla byla opravdu královská. Ellori cítila, jak ji prostupují silné proudy důstojnosti, vědomí, a prosperity. Všechno jí připadalo pokročilé. Věděla že národ Lyry stvořil Plejády, Arkturus a podílel se i na Siriu. Kdysi to byl mocný národ, nejmocnější mezi národy. Pro Ellori bylo záhadou, jak se mohl zaplést do válek v Orionu. 

Byli uvedení do královniny síně. K Ellori velkému překvapení se všechny bytosti, které v síni byly, uctivě poklonily, když kolem nich prošla. Pro jistotu se klaněla nazpátek. 

“Ach, už jste konečně tady,” ozvalo se z opačné strany síně. Na vyvýšeném kruhovém stupni stál podsvícený stůl z Ellori neznámých materiálů. Byl obklopen sedadly v přesném počtu, akorát pro celou diplomatickou skupinu. 

Ellori pohlédla na královnu Lyry, a okamžitě pocítila příval lásky. Ta energie ji zaskočila. Po všech domněnkách a soudech, které si o královně vytvořila během cesty, se najednou cítila zahrnutá přijetím a podporou. Královna vyzařovala respektující, milující energii, spojenou s nebývalou silou moci a důstojnosti. Ellori přišlo, že musí být minimálně o dva až tři tisíce let starší, ale v její tvář stále zářila duševní krásou a svěžestí. 

“Má královno,” řekl Muaru a uctivě se poklonil. Ellori se musela pousmát. Teď už necítila žádnou žárlivost. Chápala úctu, kterou Muaru ke královně choval. 

“Slyšela jsem, že situace v Orionu se nelepší,” řekla královna. Celá skupina se posadila ke královně kolem stolu. Každý z výpravy dostal občerstvení v podobě vody a ovoce utkaného ze světelných kódů. 

“Bohužel. Vypadá to, že o portál usiluje více druhů technologických národů. Obsadily strategické pozice a vytváří energetické štíty. Naší jedinou nadějí je získat informace od přírodních národů, které žijí na Mintace, Lio a Maktanu. Ale nedá se s nimi rozumně dohodnout. Tvrdí, že nám řekli vše, co o svých zdrojích vědí, ale ty informace pro nás nefungují.” 

“A co vám řekli?” 

“Tvrdí, že všechny klíče k vědomí a Zdrojové energii, která je v nitru jejich planet, drží organická síla samotná. Nemají údajně žádné vzácné krystaly, ani technologické postupy, ani náboženské rituály spojené s konzumací přírodních látek. Žijí v blízkosti organických zdrojů, a zdá se, že mají s přírodními zdroji nějaký zvláštní vztah, založený na organickém a světelném propojení. Tento vztah nám ale nedokážou přeložit.” 

Královna Lyry posmutněla. 

“Nepřijde mi, že by nám něco tajili,” řekla nakonec. “Jsou to prosté národy. Už dávno se oddělili od hlavních lyranských skupin. Dobrovolně si zvolili život v ústraní a ve spojení s organickou silou.” 

“Podle mě něco tají,” ucedil Muaru. “Jsou neuvěřitelně spokojení. Zdá se, že nic nepotřebují. Žijí ve spojení se stromy, s vodou, s minerály. Mluví ve Světelném jazyce. Vytváří mnoho skupinových organických Splynutí.” 

Ellori vyprskla smíchy. Představa, že celý kmen bytostí vytváří šťastné Splynutí ve spojení s přírodou, a že je to trnem v oku velitele Muaru, jí připadala nesmírně zábavná. Tak kvůli tomuhle se vedou války v Orionu? 

Celý stůl na Ellori pohlédl. Cítila, jak jí růžoví tváře. 

“Copak je na tom zábavného, drahá?” Královna si Ellori přeměřila. Ellori cítila, že jí vidí až do hloubky světelného těla. 

“Přijde mi absurdní, že se kvůli Splynutí se stromy, vodou a minerály vedou války v Orionu.” Ellori slyšela, jak její hlas prostoupila vážnost a odhodlání. Vnímala, že se v ní probouzí vyjednávací dar jejího otce. “Co technologické národy čekají, že od prostého lidu získají? Oni prostě vytváří Splynutí. Jsou šťastní. Cítí se sytí v energii přítomnosti a napojení na vše, co Jest. Nehledají Božství v Portálu do Deváté dimenze. K čemu by jim bylo? Mají Božství k dispozici každý den, skrze vědomí v těle.” 

“Ellori, to samozřejmě víme. Ale když se pokoušíme vytvářet Splynutí způsobem, jakým nám to popisují, nefunguje nám to.” 

“Protože vynecháváte ze splynutí tělo!” Ellori se zamračila. Celá skupina na ni pohlédla, jako by sama přišla z kmene divochů. V místnosti se rozlehlo ticho. Nakonec promluvila královna. 

“Zahrnovat fyzické tělo do procesu Splynutí přece nemůže být v souladu s Božstvím.” 

“Jak to, že ne?” Ellori byla ráda, že má díky rodičům diplomatický, elitní status. Musí to okamžitě říct Kiee, až jí znovu uvidí. Sice pohrdáš naším elitním původem, ale podívej se na mě, můžu odporovat královně Lyry a ještě žiju! 

“Protože jsme to tak nastavili,” shrnula královna. Ellori se zarazila. 

“Cože?” 

“Ach, drahá. Je vidět, že jsi vyrostla ve třetí dimenzi. Tvá zkušenost je poznamenaná těžkou energií na Gaie. Uvěřila si, že tvé tělo a ego jsou skutečné.” 

Ellori oněměla. 

“Kdysi, když jsme na Gaiu vstoupili poprvé, nebylo tam k žití. Chvíli se to dalo vydržet, ale naše těla rychle stárla. Život, který by jinde trval desetitisíce, či statisíce let, se tam začínal zkracovat na stovky. My jsme to vítali, protože nikde jinde ve vesmíru se tehdy nedala zažít taková intenzita energií. Ale ta radost tam byla tak intenzivní, že každý život rychle utekl a neměli jsme žádné reálné vzpomínky, ze kterých bychom se mohli učit. Vytvořili jsme celou novou časovou linku, aby čas na Gaie běžel pomaleji. Pak přišli Plejáďané s nápadem vytvořit genetické úpravy těl, tak jako jsme kdysi upravili my je. Vložili jsme linku Božství do těl na Gaie. Ale ne každý s tím souhlasil. Některé národy viděli v těchto pokusech příležitost vytvořit si sluhy. A taky je vytvářeli. 

Gravitace na Gaie přirozeně snížila vibraci místních těl. Začaly vznikat bytosti Peeple, které brzy zapomínaly na svůj božský původ. No a pak přišly samy hvězdné národy s nápadem na Hru o moc.” 

Ellori cítila, že jí srdce tluče rychleji. 

“DNA na Gaie bylo upravené tak, aby bytosti rychle zapomněly na své Božství. Původně jsme to tak chtěli, aby Hra o moc byla intenzivnější. Ale sami jsme energiím třetí dimenze rozuměli jen málo. Třetí dimenze všechny energie zesílila natolik, až se Hra o moc začla zdát jako jediná realita. DNA místních bytostí se začalo chovat, jako by neustále zažívalo pocity nedostatku, strachu, oddělenosti. Všechny to zaslepilo. Bohužel i nás.” 

Ellori cítila, že se jí oči zalévají slzami. 

“Vidíš, drahá? To jsou projevy zvířecích emocí. Tvé tělo si stále myslí, že je na Gaie. Záleží mu na bytostech, které tam žijí. Už teď se v tobě budí touha se tam navrátit a pomoci těm, kteří trpí. Ale ve třetí dimenzi platí zákon svobodné volby. Bytosti Peeple už si nepamatují, že si mohou vybrat něco jiného. Kolektivně se shodly, že společně s Gaiou zapomenou.” 

“Ale to znamená, že k tomu byli naprogramováni.” 

“Ach, nejen oni, drahá. Celá Gaia si žádala dočasně zapomenout pro svůj vlastní vývoj. Světelná struktura na Gaie nás žádala, abychom skryli Světelné kódy do struktury minerálů, vod a rostlin, a tyto se probudily, až nastane správný čas.” 

“Takže bytosti třetí dimenze byly hromadně nakódované k zapomnění,” řekla Ellori, a její smutek byl velký jako celá síň. “Zapomenou. Budou si myslet, že nejsou Božského původu. A ani nic na Gaie jim to nepřipomene. Budou jednat na základě zvířecích instinktů, a budou se za to obviňovat.” 

“Je to to samé, co se děje v Orionu, drahá. Některé bytosti zcela zapomněly, a věří, že jejich technologie je lepší a pokročilejší, než Božství. Snažíme se ovládnout portál do Deváté dimenze, abychom umožnili vzestup každému národu, který si o to požádá.” 

“Ale vzestup je možný jen tehdy, když uvidíme Božství v každé dimenzi. Nemůžeme vynechat třetí dimenzi jen proto, že jsme to v ní pokazili.” 

Královna Lyry se na Ellori podívala dlouhým, trpělivým pohledem. 

“Podívej, Ellori, já žádné organické složky ve svém těle nemám, a v této inkarnaci pravděpodobně mít nebudu. Už jsem za svůj život viděla dostatek genetických pokusů na to, abych věděla, že organické tělo, které zapomene na božský původ, jen obtížně hledá cestu zpět.” 

“Protože to je naše povinnost, mu tu cestu navrátit,” vyhrkla Ellori. “Jsme hvězdné národy. Máme přístup k vědomí. Máme všechny klíče. Můžeme přece vstoupit do třetí dimenze a připomenout místním bytostem, že jejich původ je posvátný. Když jsem vytvářela Splynutí na Gaie, zahrnovala jsem všechny části své bytosti, včetně své organické složky. Ve třetí dimenzi je božství úplně stejně, jako v každé jiné. Jen musíte mít opravdu velké a silné srdce, abyste se k němu procítila.” 

V tu chvíli už diskuzi u stolu poslouchal celý sál. Ellori cítila, že se právě přiznala k něčemu neslýchanému - že cítí své tělo ve třetí dimenzi, a že ho miluje úplně stejně jako všechny ostatní. Dokonce, že ho považuje za stejně božské, jako své Světelné tělo. Muaru na Ellori hleděl se zvláštními plameny v očích. 

“Takže si to shrňme,” řekla po chvíli královna. “Ty tvrdíš, že klíčem k vytvoření plnohodného Splynutí je zahrnutí všech dimenzí, včetně té třetí.” Královna vyslovila číslo tři, jako by to byl obtížný hmyz. Jako by Ellori právě prohlásila kýbl hnijících odpadků na Gaie za posvátný chrám. 

“Myslím, že Ellori je po cestě trochu vyčerpaná,” řekl Muaru. Ellori na něj nevěřícně pohlédla. 

“Vážně, Muaru? Ty, který jsi mě učil Splynutí na základě fyzického těla?!” U stolu se ozvalo překvapené zašumění. 

“Muaru!” Královna Lyry obrátila na velitele lodi velké pronikavé oči. “Ty jsi použil svůj přístup ke Splynutí na nevinnou Ellori? Copak nevidíš, že má srdce velikosti oceánu? Vždyť tě bude milovat do konce věčnosti!” 

Muaru vypadal, že by na jednání nejradši nebyl. Jeho Plejádský kolega se tiše smál do dlaní. 

“Myslím, že nebudu,” řekla Ellori tiše. Přemýšlela, jestli někdy vůbec cítila v srdci takovou bolest. Lítost nad bytostmi Peeple a nad planetou Gaia jí zaplavila celé tělo. Jak může vyléčit bolest v srdci, kterému v této dimenzi nikdo nerozumí? Jak mohla cítit Muarovu manipulativní energii jako lásku? Copak byla úplně slepá?

“No, zdá se, že jsme dnes zjistili cenné informace,” promluvila nakonec královna. “Vypadá to, že přírodní národy na planetách Mintaka, Lio a Maktan se opravdu nesnaží schovat nějaké velké tajemství. Nicméně stále si myslím, že můžeme ovládnout portál Deváté dimenze, aniž bychom museli vstupovat do značně nepohodlného Splynutí se třetí dimenzí.” 

“Co chcete dělat?” zeptala se Ellori. 

“Načteme si podstatu Splynutí se třetí dimenzí zvláštním paprskem. Zjistíme, jaký to je princip. Nakonec na to stejně přijdeme. Vždycky jsme na to přišli. I když to bude dočasně mimo soulad s Božstvím, věřím, že nás to obrovsky technologicky posune. Principy Splynutí potom aplikujeme na ovládnutí Portálu.” 

“Takže vy chcete ovládnout Portál, abyste se dostali blíže k Božství a vzestupu… a jdete na to cestou, která je mimo soulad s Božstvím?” 

“Ellori, bude to pro nejvyšší dobro všech. Národ Lyry byl vždycky ten nejmocnější, nejvíce pokročilý a nejvíce vědomý národ ve vesmíru. Věřím, že nakonec i Božství samo uzná, že jsme jednali správně.” 

Královna ukončila jednání a Ellori ucítila, jak je po cestě vyčerpaná. Vydala se do zahrad království, aby se trochu občerstvila.

Pokračování - Kapitola 16: Jasmína

Autor: Veronika Wildová
Web: veronikaheavenwithin.com

Sdíleno s laskavým svolením autora

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě