Ve stínu egyptských chrámů

datum 8. 5. 2023
autor a zdroj obrázku: ©spirit111, pixabay na webu Canva.com

Ženy v Egyptě měly stejná práva, jako muži. Mohly se vzdělávat v chrámech, jako kněžky. Školy a výuka v chrámech se stupňovaly podle stupně hladiny úrovně vědomí. Každý chrám, byl živoucí knihovnou, obsahující speciální informace. Základní stupeň trval 7 let. Zde se učili informace o vesmíru a jak ovládat, ty nejužší a nejsložitější centra těla. V Luxoru stojí chrám, kde se učili nauky o lidském těle. Chrám, byl rozvržen, jako lidské tělo a každá místnost se specializovala na jeden lidský orgán. Záznamy, byly vytepány do zdí a popisovaly přesně k čemu orgán slouží a jak se na něj naladit frekvenčně a meditačně. Po absolvování, kněžka, byla schopna vyléčit orgán pouhým přiložením rukou a napojením se na stejnou frekvenci a vibraci orgánu, který léčila. Učili se tak dlouho, dokud se nenaučili nakládat se svým tělem, jako s nástrojem. Následně pomocí meditace a příslušné frekvence, byli schopni léčit všechny orgány a uzdravovat. Tak, jako sám Ježíš. Hmota, pouze přijímá a smršťuje se, dávat znamená vyzařovat. Tak, popisují vibrační vlastnost duše. Lidské bytosti, nacházející se na určité úrovni, přijímají energii a zároveň ji zprostředkovávají lidem na nižší úrovni. Žáci se učili, že energie se skládá ze sedmi stupňů vibrační energie. Tělo má 7 čaker, transformačních center, kterými proudí vesmírná energie k nám. Každý člověk, užívá jedno z těchto sedmi center, podle vývoje své mysli. Čím více víme o vesmíru, tím více ho respektujeme a tím vyšší čakru používáme k transformaci energie. V pyramidách, bylo možné poznat nejvyšší, poslední energetickou čakru. Masa, materiálu pyramid, která obsahovala miliardy částeček křemene, vibrovala se zemí a vyráběla energii prostřednictvím molekulárního tření. Dnes již víme, že země má neuralgické body, zvané diamagnetické uzly, na nichž lze omezit působení gravitační síly země, kde může vzniknout supravodivost. Ta dovede zvýšit, ale i snížit přitažlivou sílu. Technologie využívaná k stavbě pyramid? A nebo, nalezený popis k výrobě betonu, který byl tvrdý jako skála? Po vysušení se hmota proměnila na kámen. Potom, by u všech staveb stačily formy na tento beton. Žádné vzdálené kamenolomy a desetiletí opracovávané kvádry, primitivními nástroji, které nebylo v lidských silách přemístit. Oni vypracovali projekt k stavbám, znali smysl těchto staveb, složité technologie a propočty  a nakonec pozvali tisíce dělníků, dali jim do rukou kladiva a dláta a desítky let čekali, až se stavby dokončí? Nejsložitější stavby, vystavěné nejprimitivnějším způsobem. Pokud dnes architekt navrhne složitou stavbu, na realizaci se podílí inženýři s odpovídající technikou. K architektonickým projektům je vždy i předpokládaný plán dokončení, doporučený materiál a technologie stavby. Egypt, byl vystavěn, nám neznámou technologii. Nejen samotné pyramidy, ale komplexi chrámů, všech soch a sloupů a obelisků, jsou vypracovány v ohromných rozměrech a vypovídají o neskutečné náročnosti. Nalezené svitky, které popisují stavby pyramid, nebo chrámů, jsou pozdějších dat. Je prokázáno, že chrámy se přestavovaly. Z jednoho chrámu se vzal materiál a vystavěl se druhý, pro aktuálního faraona. Takže dnešní umístění chrámů je na pozůstatcích, jiných chrámů a z jiných a mnohem starších období. Když, Egypt navštívil Hérodotos, řekl, že v Egyptě žijí nejspokojenější a nejzdravější lidé na světě. Za celé období, neměli potřebu rozšiřovat své území a proto místo válek, se mohli plně rozvíjet. Bohužel ostatní státy, které byly hluboko pod úrovní vědomí, atraktivní Egypt lákal. Egypt dobyla Persie, která zničila, co se jen zničit dalo. Fakta, která nám kněží zanechali se mylně a nepřesně transformují západním světem. Záměrně. Egypt profituje ze své upravené historie. Přeživší kněží se přesunuli dál na východ, až k samotnému pohoří Himalájí. Následná okupace a drancování země po staletích a tisíciletích, zanechala hlubokou jizvu Egyptu, která se nemůže již nikdy zcelit. Těžké hledat skutečné souvislosti.  

(autory  upravený  výtah pasáží z dokumentárního cyklu odvysílaného ČT - Okem boha Hóra)

Kněží z Atlantidy, při kataklyzmatu přepluli na východ, trvale se zde usadili a vytvořili Novou civilizaci. Na svou rodnou zem, ale nezapomněli. Zaznamenali vše, co udrželi v paměti. Svou historii, drželi v tajnosti, protože z ní naplno čerpali. Až když, viděli že úpadek je nevyhnutelný, rozhodli se své tajemství zvěčnit tím, že jej zapsali do svitků, zdí, chrámů a sloupů. Ale také vybrali jeden dominující národ, kterému své tajemství svěří. V podstatě poslední pojistka, pokud by, vše bylo zničeno. Chtěli, aby tato část historie, nebyla zapomenuta. Je to tedy úsek dějin, který je pro nás důležitý. Vypluje opět Atlantida po dvanácti tisíci letech, na povrch v celé, své kráse? V polovině cyklu kosmického roku, na přelomu znamení ryb a vodnáře. Ve velmi významném období lidských dějin?

Řecký filosof Platón, popsal bájný ostrov Atlantis, jako tisíce let starou civilizaci. Krásnou a nejbohatší zemi v celém Středomoří a možná i světě. S rozvinutým zemědělstvím a obchodem. Atlantis, měla být středem obchodního ruchu, sjížděli se sem kupci ze všech stran světa, jak po souši, tak po moři. Stát vlastnil rozlehlá území, kolem celého Středozemního moře, všechna přístavní města a ostrovy. Ale i značnou část pevniny. Její rozloha, byla přirovnávána k rozloze Libye s Malou Asii dohromady. Středu státu, měl dominovat ostrov v dokonale kulatém tvaru. Mosty spojovaly ostrov s pevninou ve všech směrech. Dalo se přes něj přejít na jiná území a ostrovy. Několika tisícičlenná galéra a vycvičené vojsko dohlíželo na pořádek a případné napadení. Srdce Atlantis, leželo uprostřed. Město Králů, potažené zlatem s chrámy a svatyněmi, které vypadaly nadčasově, dominující hradby, jezera a vodopády, sady a lesy, s rozličnou zvěří domácí i divokou, mnoho slonů a exotické zvěře sem doplavili na lodích z různých koutů světa, zejména však z Afriky. Sady a zahrady plnilo ovoce. Popis odpovídá Rajské zahradě. V četných lázních, rozmístěných po celém ostrově, vytékaly horké léčivé minerální prameny a léčivé vody. Lázní, bylo několik druhů. Speciálně pro ženy, muže, ale i dobytek a zvláštní pro koně. Hudba, zpěv, hry to vše, bylo součástí zde žijících obyvatel. Zemědělství, těžba, obchod se vytěsnil na pevninu a přístavní města. Pevnina zajišťovala, vše potřebné. Zvláštní od přírody, ale i po tisíciletí upravovanou lokalitu králi, měl tvořit ohromný kus země ve tvaru obdélníku. Z jedné strany svažující do moře z druhé strany pohoří, chránící území od severu. Celý obdélník země, měl být směrován k jihu. Platón popisuje tento díl země, jako velice výjimečný, až božsky dokonalý. Měl, být staletí upravován a zdokonalován v souměrný obdélníkový v podstatě poloostrov, kde žilo mnoho lidí a bylo mnoho statků. Byla to důležitá součást samotné Atlantis, která zajištovala, dříví ze vzácných stromů na stavby, ale i pastviny pro tisíce kusů dobytka. Tato část atlantského území, měla mít rozměr přibližně 546 krát 364 km, takže rozloha hodna menšího státu. Okolní ostrovy, byly posety stovkami pevností s vojskem. Sídlo králů, bylo dokonale střeženo a leželo uprostřed území. V podstatě, již střed s královským sídlem, tvořil ostrov. Možná právě zde, vznikla domněnka, že Atlantis, byla ostrovem, ale myšleno, bylo pouze ostrovní, sídlo krále. S tak rozsáhlým územím, by se nejednalo o ostrov, ale celý kontinent. A zde, prý, žilo deset kraleviců, kteří vládli spravedlivě, každý svému městskému státu. Každý z nich, vlastnil neskutečné bohatství a rozsáhlé území, stejným dílem. Protože sousední země, patřila vždy jednomu z bratrů, nebylo důvodu válčit a tak, jejich země nesmírně prosperovala a mohla se rozvíjet. Atlantis, měla vládnout tisíce let. Je vůbec reálné, aby takové impérium zmizelo aniž, by po sobě cokoliv zanechalo? Ostrov s palácem všech králů, zřejmě opravdu zmizel pod hladinou, ale co vše ostatní na pevnině? Platón, popisuje lokalizaci Atlantis v blízkém okolí, nebo přímo někde uprostřed Středozemního moře. Bylo, zde nalezeno doposud málo artefaktů? Toto místo vypovídá samo za sebe a potvrzuje, že slova významného mudrce a filosofa, mohla být založena na faktech z pradávné historie. K podrobnějšímu popisu bájného ostrova se vracíme v článku Atlantis II.

Pokračování článku věnující se Atlantidě zde: Atlantis II

Autor: Tým vyspělé civilizace ztracené v čase
Zdroj: vyspele-civilizace-ztracene-v-case

Sdíleno s laskavým svolením autora

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě