Atlantis II.

datum 15. 5. 2023
autor a zdroj obrázku: ©Alexandra Yakushina, Getty Images na webu Canva.com

Podle, nejedné studie, Atlantis opravdu existovala. Mnoho badatelů se snaží předložit své, mnohdy i celoživotní bádání a všichni jsou přesvědčeni, že právě oni, bájný ostrov nalezli. Po celá tisíciletí se o ostrově vypráví, ale důkaz stále, nebyl předložen. Řecký filosof Platón o ostrově králů, vytvořil zápis a tím této báji zajistil stálou pozornost, až do daleké budoucnosti. Snad, by rád slyšel, že ještě v 21. století budou lidé jeho řádky číst a přemýšlet, zda autor popisuje fikci, nebo skutečnou historii. A tak se mýtus o bájné Atlantis stal, nesmrtelným a přetrval, až do dnešních dnů.

Na stránkách - Vyspělé civilizace ztracené v čase - představujeme a vracíme se stále zpět k lokalitám a samotnému, Středozemnímu moři. To není náhoda. Platón, Atlantis popisuje, jako skutečné impérium, kdesi ve Středomoří. I když nám učenec vypráví, jak v dávné době se velmi vyspělý ostrov propadl do hlubin moří, v zapěti vykresluje nádherné a rozsáhlé území, této civilizace i na pevnině. Z toho vyplývá, že pokud Atlantis postihla živelní pohroma, potopila se jí pouze část! Teorie, kterou, zde popisujeme vypráví trošku odlišný příběh, než jsme znali doposud. Atlantis skutečně existovala a zanechala po sobě mnoho důkazů. Atlantis, netvořil pouze jeden velký ostrov, nýbrž středový poloostrov s pevninskými mosty a rozlehlé území na pevnině. Platón uvádí, že přes Atlantis, bylo možno přejít na jiné kontinenty a že měla kruhovitý tvar. Z tohoto faktu vycházíme, protože ani jedna lokalita, doposud určená badateli, přesně nesouhlasí s popisem a nelze přes ní přecházet na jiné kontinenty. I místo, Heraklových sloupů je mylně interpretováno. A tak po 2 300 letech si dovolíme představit zcela novou teorii. Autorka Kristýn Donn, svou práci představuje v rukopise pod názvem - Ostrov, poloostrov, nebo pevnina? - a snaží se zde vysvětlit, jak se dopracovala ke svému závěru. Je nutno, zde podotknout, že autorka vychází z popisu staré mapy, nikoliv z domněnek. Zda, mapa vyznačuje opravdu bájný ostrov, nebo je to pouze další tečka na mapě s možnou lokalitou Atlantis zůstává nadále tajemnou otázkou. Jisté, však již v tuto chvíli je, že pokud se začteme pozorně do Platónova díla, místo které, zde představujeme je totožné s vyprávěním filosofa. Souhlasí tu, tolik základních bodů, že náhoda se dá již nyní téměř vyloučit.

Mýtus o bájné Atlantis, neznáte?

Pro, ty čtenáře, kteří o bájném mýtu, slyší poprvé, nebo jen z útržků z novin, stručně Atlantis představíme. Před 12 000 lety, měla na naší Zemi expandovat, nadprůměrně vyspělá civilizace. Tato země, ale byla zničena živelní pohromou ve velmi krátkém čase a to, za 24 hodin. Záznam o Atlantis, měl, být vepsán nejen do sloupů v egyptských chrámech. Kněží, těchto chrámů si tajemství předávají celá tisíciletí a uchovávají si je v myslích. Pro ostatní svět, byl však příběh o zničeném ostrově zapomenut. Takováto katastrofa postihla mnohé z lokality Středozemního moře a většina z nich, také patřila do významných kultur. Není se čemu divit, že příběh o Atlantis, byl v takovém množství obdobných pohrom, ve stejné lokalitě, prostě zevšedněn a později i zapomenut. Kolem roku 600 př.n.l. se Řek Solón vydává na cestu do Egypta a mimo jiné hovoří i s mnichy, kteří mu po 9 000 letech, konečně příběh o Atlantis vypráví a předávají. Solón pocházel z královského rodu, tedy jistě byl vhodným příjemcem, této zprávy a naslouchá, velmi podrobným informacím o této civilizaci a její zemi. Solón, chtěl z příběhu, vytvořit epos, své dílo, ale nedokončil. Zápisky z Egypta, se dostávají, až po desetiletích do rukou filosofa Platóna. Řek, začne příběh zpracovávat, ale ani on, své dílo nedokončí. Krátce po smrti Platóna, Řecko kolonizuje Řím. Řecko, bylo doposud dominantním a kulturním národem Středomoří, které samo většinu území kolonizovalo. Tenkráte, se jeho vývoj zastavil a již nikdy neobnovil. Mnoho z této země, bylo zničeno, mnoho ukradeno a přemístěno, do jiných zemí, mnoho měst a přístavů, bylo potopeno a roztrháno zemětřesením. Těžké, snad, až nemožné, zde chtít nalézt spojitosti s našim příběhem. A tak, zůstalo pouze nedokončené vyprávění filosofa o bájné a ztracené Atlantis. Překrásné a rozlehlé ostrovní zemi, kde byla vysoká vyspělost a úroveň panovníků a jejich obyvatelů. Nejbohatší stát světa se zlatými chrámy sahajícími do nebes, které střeží na pevnině i z moří, profesionální armáda. Lidé, znali pokročilé zemědělství a zavlažování. Využívali termálních pramenů a po celém království, vystavěli tisíce lázní. Země s rozlohou Afrického kontinentu, protože přirovnání velikosti, bylo větší než Libye a Malá Asie dohromady. Libye, byl název pro dnešní Afriku. Atlantis netvořil pouhý ostrov, ale celý kontinent. Země, která vládla tisíce let a o které, byl logicky vytvořen zápis o její existenci v nedalekém Egyptě. Jen díky slavnému jménu filosofa a učence, se zpráva dochovala, až do dnešních dnů, ale protože Platón své dílo také nedokončil, ani neuvedl přesnou polohu i když ji musel znát, z prastaré historie se stal, krásný mýtus. Historici existenci Atlantis popírají a vyvrací, ale, mnoho badatelů, stále věří, že ostrov králů, byl skutečný.  Je pravděpodobné, že název Atlantis, byl vytvořen Řeky a že království o kterém hovoříme, neslo úplně jiný název, to je zřejmě i důvod toho proč o ostrově Atlantis, nikde není žádný zápis.

Pokračování článku věnující se Atlantidě zde: Atlantis II - Fotogalerie 

Autor: Tým vyspělé civilizace ztracené v čase
Zdroj: vyspele-civilizace-ztracene-v-case

Sdíleno s laskavým svolením autora

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě