Vaša moc sa nachádza vo vašom myslení, nie v myslení druhých

datum 17. 8. 2023
autor a zdroj obrázku: ©dlinca, Getty Images Signature na webu Canva.com

Myseľ každého z nás je zdrojom energie nášho tela a duše. Myseľ každého z nás je neoddeliteľnou súčasťou každodenného diania, ktorého sme súčasťou. Svojou mysľou sa rozhodujeme, spracovávame prijímané informácie, prežívame emócie a určujeme to, ako budeme reagovať a konať v rôznych situáciách. Napriek tomu, veľmi často očakávame názory, reakcie, posunutia vychádzajúce z mysle druhých.

Vaša moc sa nachádza vo vašom myslení, nie v myslení druhých.

Nielen vtedy, keď sa budete cítiť nepríjemne, ale priebežne, v rámci vedomej prevencie svojho duševného zdravia a osobnostného rozvoja sa zaoberajte spôsobom vlastného myslenia. Citlivo samých seba vnímajte, preciťujte a racionálne analyzujte spôsob, akým premýšľate v rôznych situáciách. Ako sa správa vaša myseľ v náročných a v nepríjemných situáciách, ako sa správa v situáciách, v ktorých vám všetko vychádza. V tichosti pozorujte, ako viete zvládať náročné, stresové a obmedzujúce situácie a ako sa cítite v príjemných situáciách.

V akejkoľvek chvíli svojho života si uvedomujte, že tým najdôležitejším k tomu, ako sa cítite, je rozhodujúce práve vaše myslenie.

Zo strany druhých môžete mať povzbudenia, pohladenia, príjemné a motivujúce reči, pokiaľ ich vy neprijmete do svojej mysle, nezačnete ich cítiť, riadiť sa nimi, všetko ostáva pred bránou vašej mysle. Všetko pozitívne aj negatívne ostane pred bránou vašej mysle, pokiaľ sa nerozhodnete, že svoju myseľ otvoríte vonkajšku a prijmete iba to, čo prijať chcete.

Pokiaľ neprijímame podnety a impulzy z vonkajšieho prostredia, musíme si ich vedieť sami vytvárať. Vedieť pracovať so svojim myslením pozitívnym a konštruktívnym smerom je veľmi výhodné. Sami si vieme poradiť v rôznych situáciách, vieme sa spoliehať na silu svojho myslenia, opierať sa o svoje pravdy, predsavzatia a myšlienky. Nevytvárame si vnútorné pochybnosti a smerom von sa správame jednoznačne, sebaisto a presvedčivo. Nepôsobíme nerozhodne, pôsobíme tak, že presne vieme, čo chceme.

Aj keď nám okolnosti občas náš život zneprehladnia, či skomplikujú, vieme ihneď siahnuť do svojho myslenia a nachádzať tie najbezpečnejšie a najdôveryhodnejšie riešenia pre nás.

Naučte sa spoliehať sa na vlastné myslenie. Generujte sami v sebe silu, ktorú si vytvárate prostredníctvom vlastných myšlienok. Prostredníctvom toho, aké myšlienky si aktuálne generujete, či viete pozitívnym, pragmatickým a nadčasovým spôsobom myslenia spracovávať akékoľvek okamihy svojho života. Vždy je dôležitá aktuálna chvíľa a to, v akom rozpoložení sa nachádza práve vaše myslenie. Nie je dôležité v akej situácii sa nachádzate, ale to, či je vaše myslenie momentálne silné, nebojácne, odolné. Či je vaše myslenie pevne presvedčené o tom, že situáciu a daný okamih zdoláte, či vnímate a veríte, že po každom náročnom okamihu príde opäť ten príjemnejší. Je dôležité mať nastavené myslenie na spôsob, v ktorom vidíte pozitívum každej situácie a neuzatvárate svoju myseľ do negatívneho módu, v ktorom si začnete generovať a živiť negatívne myšlienkové pochody.

Nič nie je na prvý pohľad také, ako to vyzerá. Treba nachádzať, pristupovať a otáčať situáciu spôsobom svojho myslenia dovtedy, pokiaľ sa priblížite aj k tej najnáročnejšej životnej situácii s priateľskou, silnou mysľou, plnou viery a nádeje. Sme to práve každý z nás, čo vieme pracovať na sile svojho myslenia a posúvať svojou silou aj tých, ktorí to práve potrebujú.

Autor: Silvia Vallová Macháčková, Bohatstvo Mysle
Zdroj: bohatstvomysle

Sdíleno s laskavým svolením autora

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě