Tomáš Borl
Vlákna štěstí

views 17665 datum 20. 10. 2021 délka 56:19
V přítomnosti Tomáše Borla se mění kmitočty člověka a otevírají se cesty srdce a štěstí. Tak mnozí mluví o setkání s ním a jak se jim mění vibrace a jak se rychle posouvají.
V blízkosti Tomáše Borla se otevírají vysoké vibrace a přepólování lidí do vyšších stupňů bytí, dostavují se stavy štěstí a detoxikace, zároveň otevírá lidem cesty na kterých by dlouze pracovali.
Tvorba Tomáše Borla otevírá srdce každého člověka nejen na webu, ale je také vyhledáván pro cestu lásky a cestu srdce. V jeho přítomnosti dochází k otevírání duší a srdcí prostřednictvím lásky se tak napojuje na pláně duchovní kde lidem pomáhá.
Tomáš Borl se věnuje více jak 15 let lidem a ještě více samotnému rozvoji cesty ducha, srdce a lásky.
Děkuji Všem za krásnou cestu životem.
Miluji Vás celým svým srdcem
A video has just been released where Tomáš Borl talks about the exceptional journey of the heart and DNA of God.
In the presence of Tomáš Borl, human frequencies change and the paths of heart and happiness are opened. So many talk about meeting him and how their vibrations change and how fast they move.
In the vicinity of Tomáš Borl, high vibrations and the passing of people to higher levels of being open up, states of happiness and detoxification appear, and at the same time it opens up ways for people to work on for a long time.
The work of Tomáš Borl opens the heart of every person not only on the web, but is also sought after for the path of love and the path of the heart. In his presence, souls and hearts are opened through love, thus connecting to the spiritual plains where he helps people.
Tomáš Borl has been dedicated to people for more than 15 years and even more to the development of the path of spirit, heart and love.
Thank you all for a beautiful journey through life.
I love you with all my heart
Tomáš Borl
Přátelé, v hloubce srdce moc děkuji za Vaše komentáře a stovky e-mailů - mesenger a jiné. Moc si toho Vážím. Cestou jdu tento život Více jak 15 let a mé poselství je poselství srdce a lásky. Od mala vnímám tu frekvenci srdce a zároveň mnoho životů pracuji v cestě duchovní a tento život jsem přenesl vědomé bytí a tak jsem věděl kde jsem skončil a kde mám dal tento život pokračovat. V srdci jsou ty nejvzácnější komnaty Boha a krásy lásky má cesta a toto video je cestou radosti, lásky, hojnosti a krásy ducha. Jsem i zcela rád a je to tak v pořádku, že někomu se video líbí či ne, máte právo na svou cestu a své rozhodnutí co budete ve svém životě šířit a čemu chcete naslouchat či ne .
Mnoho lásky k vám Tom❤️

Datum prvního zveřejnění: 8.10.2021

sdílet:
přehrát:
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě