Spojení s prapůvodním zdrojem

datum 16. 6. 2024
autor a zdroj náhledového obrázku: Jitka Saniová vytvořeno pomocí AI

Jeshua prostřednictvím Pamely Kribbe

Drazí přátelé, já jsem Jeshua, představitel Kristovské energie, která se skrze vás na Zemi nyní rodí: skrze jedince, kteří na Zemi nacházejí svou cestu tím, že otevírají svá srdce svému skutečnému osudu. Následně se uvolňuje síla, jež vás doprovází, povznáší a pomáhá vám být vašim opravdovým já. 

Uvnitř vás žije semínko, plamen, jedinečný přínos, který můžete předat celku. Jste zde, abyste hluboce vnímali jedinečnou energii, která vám na Zemi patří – to je vaše role. Na vaší cestě životem vám však až příliš často brání strachy. Učí vás, abyste nebyli sami sebou, a tak se přizpůsobujete společenským zvyklostem a přáním. Díky tomu mnoho lidí udržuje energii duše uvězněnou uvnitř sebe a neprojevují ji ve svém každodenním životě, práci a vztazích, a to způsobuje utrpení a bolest. 

Vaše duše si nepřeje nic jiného, než aby se vám ukázala, aby se vám představila prostřednictvím vašich pocitů a tužeb. Prostřednictvím vašich nejhlubších tužeb vám chce duše říct, že je zde a že se chce proudit do pozemské reality. Díky vašim mentálním procesům a zmateným emocím se však tento tok směrem ven blokuje. Pak se cítíte ztracení a osamělí a nechápete smysl života, ani to, kam vede. Tato osamělost a zmatení působí u většiny lidí, proto na Zemi panuje kolektivní atmosféra strachu a zmatku. 

V této době se rodí semínka vědomí pro nový počátek, ve kterém jste zapojeni a chcete k němu přispět. Ve vaší duši existuje vzpomínka, protože tu nejste poprvé. Tentokrát, dokud kráčíte po zemi, si však tuto vzpomínku duše chcete uchovat a nezapomenout na ni. Jste zde, abyste se vydali na cestu své duše, která je v jistém smyslu o navrácení se na počátek, k původu, z kterého jste vzešli. 

Představte si, že jste se zrodili z ohromného Slunce plného světla, z nekonečného zdroje života, síly a radosti. Životní síla uvnitř tohoto zdroje, Slunce, byla tak ohromná, že musela explodovat a rozšířit se do mnoha malých částic, z nichž každá nese potenciál stát se samotným Sluncem. Stvoření se tak rozrůstá tím, že se donekonečna odevzdává a rozsévá do vesmíru, do prázdnoty, do nicoty.

Každý z vás je jiskrou světla zrozenou z tohoto Slunce. Když pocházíte z tohoto Slunce, nesete ho uvnitř sebe, jste jeho součástí, nelišíte se od něj, jste stejní, zároveň však stojíte sami za sebe. Máte něco, co je jedinečné a co nelze s žádnou jiskrou Slunce srovnávat. Dokážete si představit, jak magické a úžasné to je? Uvnitř sebe nesete esenci Slunce a zároveň něco nového, co jste jen vy. Je vašim osudem vyjádřit to, co je nové, zkoumat a objevovat to a zároveň zůstat ve spojení se Sluncem, se svým původem.

Právě na tento svůj původ často zapomínáte: na fakt, že jste sjednoceni se zdrojem života. Když na tento původ zapomenete, když zapomenete na zdroj, který vás spojuje s Jedním, pak jste osamělí a nechcete být ani trošku jedineční, chcete zůstat spojeni s tím, co je vám nejznámější, s tím, co jste poznali. V pozemském pojetí to znamená, že se chcete přizpůsobit a neodlišovat se, chcete patřit do kolektivního celku, což se odráží ve způsobech myšlení a názorech, které na Zemi existují. Kolektivní celek však neodráží váš původ, Slunce. Je to jen chabá verze toho, co skutečné spojení a jednota znamenají, protože většina z nich je založena na strachu a přežití, a to není ten pravý celek, ke kterému všichni skutečně patříte.

Ve své podstatě víte, že jste sem přišli přinést něco nového. Že jste sem přišli otřást a probudit kolektivní celek na Zemi a prozářit ho svým jedinečným vkladem. Konkrétně to znamená to, že jste jiní, že jste na sebe vzali určitou osamělost a že se tedy potřebujete spojit se svým vlastním božským jádrem. Je zapotřebí, abyste toto Slunce přinesli do reality, která vás přímo neodráží, ani nevyživuje. A proto k vám mám hlubokou úctu. Jsem si vědom osamělosti, kterou na Zemi můžete zažívat: pocit zmatku a chladu. 

Chci vám dnes povědět, že tu existuje bytost, síla, která vás bezpodmínečně podporuje na vaší cestě rozvzpomenutí se na své skutečné já, na původní jiskru. Tato bytost je Matka Země. Je patrná všude kolem vás, je přítomna v přírodě. Duch Země je však také přítomen uvnitř vás, ve vašem těle, ve všech vašich buňkách. Kvůli mnoha falešným představám společnosti již nevnímáte svou Matku Zemi jako živoucí bytost, jako duši, ale spíše jako mrtvou věc, kterou lze využít pouze na průmysl a spotřebu.

Tím, že zabíjíte ducha Země, zabíjíte také sami sebe, neboť prostřednictvím živoucí přírody a inspirace v ní, zažíváte přímé spojení s původním zdrojem, se světlem, s životem. Země je Posel původního zdroje. Země jako planeta přechovává sluneční světlo a skrze něj i samotný život. Země je v blízkém vztahu se Sluncem a tento vztah je více než jen fyzický. Symbolizuje také vztah mezi Bohem a lidmi, mezi Sluncem a inkarnovanou lidskou bytostí. 

Spojte se s duší Země, celé vaše tělo je na to vybaveno. Prostřednictvím svých smyslů, svého srdce a emocí, můžete vnímat duši všech živých bytostí kolem, jejich zvuky, barvy a krásu. Otevřete se srdci Země! Vnímejte, jak přicházíte domů. Vybavte si místo v přírodě, které máte moc rádi, nebo kde se cítíte šťastní a uvolnění, vybavte si jeho atmosféru. Možná to je místo u moře nebo v lese, které vás přitahuje. Nezabývejte se detaily, vnímejte jen atmosféru, mír a vnitřní moudrost přírody – je to živoucí bytost. Nahlížejte pak na své tělo jako na součást tohoto místa, této atmosféry.

Vaše tělo nese také uvnitř moudrost, ačkoli ne mentální nebo vyjádřenou slovy. Je to proud, proud jemných podnětů, který vám pomáhá spojit se se svou duší a s polem Jednoty. Nyní se spojte s tímto spodním proudem ve svém těle. Vaše tělo se necítí od Zdroje odpojeno. Stejně jako zvířata nebo rostliny, ono ví, cítí se spojeno s celkem, se Sluncem. Vy jste ti, kdo mají pochybnosti, nikoli vaše tělo. Vnímejte sílu Země ve svém těle, ve svých kostech a svalech.

Nyní dovolte této síle, aby vám poskytla poselství, signál, který vychází z vašeho těla, který vám ukáže, co ve svém životě potřebujete. Nemusí to k vám přijít slovy, můžete mít také náhlou touhu po něčem, nebo se může objevit připomínka či obraz. Nechejte ho v klidu rozvinout. Spolehněte se na Matku Zemi, ona vás zná velmi dobře. Tělo, ve kterém žijete je jedinečným spojením vaší duše a Matky Země. Je to vzácný dar, zdroj vědění, a tak své tělo respektujte. Buďte si jisti, že jste schopni najít cestu i mimo ty dobře vyšlapané. Nezapadnete do mnoha společenských systémů, vaše cesta bude jiná, to je její účel, vnímejte však podporu Matky Země.

Znovu se zaměřte svým vědomím do svého srdce. Zde najdete přímé spojení s tím, kým jako duše jste. To, kým jako duše jste, zůstává velmi blízko vás, žije to ve všech buňkách vašeho těla. Nemůžete se dostat ke své duši hlavou, jen prostřednictvím pocitů. Je důležité, abyste vše nechali být, zůstali uvnitř velmi klidní a jednoduše řekli své duši „ano“. Když dáte sami sobě svolení, naleznete cestu, jak skrze sebe manifestovat svou duši více. Vnímejte světlo Slunce ve svém srdci. Nikdy nejste sami, vždy jste spojeni se Zdrojem.

Mockrát vám děkuji za vaši přítomnost.

© Pamela Kribbe, Překlad: Denisa, www.jeshua.cz

Zdroj: www.jeshua.cz

Sdíleno s laskavým svolením autora

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě