Rahu a Ketu

datum 8. 9. 2023
autor a zdroj obrázku: ©Manuta, Getty Images na webu Canva.com

Z původní pověsti je zřejmé, že se jedná o totožnou bytost. Čili, přestože Rahu a Ketu jsou dvě veličiny v horoskopu, jsou rozdělené a pohybují se zrcadlově - pořád jsou jedním, navzájem se ovlivňují a podporují. Jsou součástí jedné cesty.

Rahu a Ketu tedy nejsou reálné fyzické planety. Jsou to lunární uzly - neboli průsečíky ekliptiky a dráhy Luny.
Bod ve kterém Luna vystupuje nad ekliptiku je Dračí hlavou - Rahu a bod ve kterém Luna klesne pod ekliptiku je Dračí ocas - Ketu.
I tato skutečnost ukazuje, že jsou stínem, cestou, která existuje pouze na planetě Země. To znamená, že tato planeta umožňuje konkrétní posun v duši, neb průsečík ekliptiky Země a (naší) Luny není nikde jinde ve vesmíru přítomen. I proto bychom si možnosti "bytí v těle" měli vážit.

Rahu, jak jsem zmiňovala v předešlém článku, nás vede k růstu. Vzbuzuje v nás touhu a díky pocitu, že po něčem toužíme, jsme ochotni překonávat životní výzvy i překážky. 
Rahu nám ukazuje ve které životní oblasti se potřebujeme rozvinout, vzdělat, zdokonalit. Podporuje v nás vývoj.

Je pravda, že symbolika Rahu, jako useknuté hlavy bez těla, mluví o nenasytnosti lidských přání. Vyjadřuje fakt, že ať dosáhneme čehokoliv, vždy v jeden moment přijde pocit... chci víc. Protože klid a spokojenost, ta absolutní, je dosažitelná jedině "in moksha"...  tedy v osvícení. 

I proto jsou tyto stínové veličiny tak fascinující a píšu o nich jako o prvních. Dokonce před sluncem a lunou. Protože ve skutečnosti jsou požehnáním.

Ketu, tedy ocas draka, ztělesňuje naši minulost. Ukazuje, kde, ve které oblasti jsme dosáhli téměř dokonalosti. Co jsme prošli mnohokrát a díky tomu již není třeba se tímto směrem dál rozvíjet. 
Navíc i v jeho případě se jedná o vysoce duchovní entitu.

Jen na rozdíl od Rahu, který nemá problém vyjádřit sám sebe skrze materiálno. Skrz úspěch. Blahobyt. Slávu. Nebo jakékoliv jiné lidské potěšení. Ketu jedná trochu jinak.

A protože nemá hlavu, činí tak nekompromisně, instinktivně a někdy až krutě.

Ketu míří k osvobození.

V místech, ve kterých se v horoskopu nachází, nás vybízí se daného "domu" vzdát. Jít dál. Pokračovat ve vývoji.

A jestliže se bráníme nebo bychom tam třeba chtěli setrvat o něco déle, neváhá jednat. Klidně  nás připraví, tedy nám vezme, na čem lpíme. Ať už úmrtím blízké osoby, ztráty práce, tváře nebo nás třeba uvrhne do izolace, samoty, nemoci či hmotné nouze.

Jeho jediný cíl je náš duchovní rozvoj. 

Ale i tato hra má svá pravidla. Pokud neulpíme, nebudeme slepě vyset na jistotách, rozhodneme se pro cestu směrem k Rahu a dáme do toho dostatečné úsilí, Ketu nám dovolí se v jeho prostoru čas od času schovat. Odpočinout si. Ukotvit se ve známém prostředí. V bezpečí.

Dám vám pár příkladů, aby to bylo srozumitelnější:)

Jestliže se Rahu v horoskopu nachází v domě 10tém a tedy Ketu zrcadlově (vždyť jdou jeden:) v domě 4tém. Životní zkouškou je hledání cesty z klidu a bezpečí domova - 4dům je původním domem znamení raka - do otevřeného 10tého domu seberealizace, kariéry, vnějšího působení (původní dům kozoroha).

Cílem cesty duše je být viděn. Najít svůj prostor v tomto světě, čili zaujímat konkrétní místo (i profesní). Když tuto zkoušku přijme, bude mu dovoleno odpočívat ve svém přirozeném prostředí - doma - a domov se bude moci stát místem klidu a podpory.

Anebo se Rahu nachází třeba v domě 7mém. Ketu tedy bude v 1ním domě. Životní zkouškou bude vytváření spolupráce a vztahů jako takových. Sedmý dům v sobě nese znamení Vah a s tím všechny jeho aspekty. První je původním domem Berana, což poukazuje na předchozí inkarnace spojené přímo se sebepoznáním, fyzickým tělem, hledáním svého vyjádření, egem.

Člověk má najít funkční způsoby spolupráce, aby jeho duše zažila MY. Má pochopit, že pokud zahrne i ostatní lidi do svého úspěchu a života, život dostane nový rozměr.
V první části života může trochu klopýtat, neb mu takové jednání není úplně blízké a může zažívat různá zranění - přesto tento směr má smysl. Za výhru se dá považovat, jestliže nezanevře na lidské vztahy, ale bude budovat a usilovat o nové, zdravější, hlubší.

A ano, je pravda, že východní astrologie vnímá i hrozbu, kterou Rahu představuje. O tom se s vámi podělím v příštím článku, který odkryje skryté poselství starého příběhu.

Srdečně děkuji,
Silvia

Autor: Silvia Skalová
Zdroj: skalacenter

Sdíleno s laskavým svolením autora

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě