O pomíjivosti věcí

datum 19. 5. 2023
autor a zdroj obrázku: ©Alexas_Fotos, pixabay na webu Canva.com

Slíbila jsem pokračování. Je tu. V horoskopu se toho děje spousta, uvidíme, co pobereme. A vezmeme to – jak jinak – od Pluta, retrográdního na 0°18‘ Vodnáře. Včera jsme skončili vyprávěním o tom, jak svým svírajícím objetím na dálku přivítal Jupiter v Býku a rovnou mu oznámil, že selanka, kterou možná očekával, se tak úplně konat nebude. Že se letos bude muset zatraceně intenzivně zapojit do hry na pravdu a ujasnit si nejen své životní cíle, ale i morální a etické hodnoty. Že mu samozřejmě nikdo nebude bránit v jeho agendě čistého optimismu, naděje a pohody, ale že minimálně pro příštích pár měsíců bude svou práci vykonávat za podmínek, jež by se daly nazvat lámáním chleba. Jupiterův úkol se tím nijak nemění. Jen toho ocenění se nedostává. Typické. Mnozí očekáváme bombastický boom pod vlivem tranzitu benefitora přes osobní planety. Osud však paralelně spouští mimořádně náročný kvadrát Pluta k ose uzlů. A my, s pozorností plně soustředěnou do místa kritické transformace, snadno přehlédneme všechnu jupiterskou pomoc a podporu. Jaká škoda. Zkusme si na ni v průběhu příštích měsíců sem tam vzpomenout, uvědomit si její vliv a poděkovat. Protože jestli nám naše situace připadá (bude připadat) obtížná a vysilující, jak by asi vypadala bez vyvažující jupiterské podpory?

Pro ty, kdo se chystají namítnout, že jich se Jupiter stejně netýká, mám jednu zprávu: tak jako se každého dotkne Pluto svým monumentálním procesem proměny, i Jupiter tranzituje horoskopem každému z nás – možná ne rovnou přes osobní planety, ale rozhodně jej najdete nad některým z domů svého nativu. To je místo, kde se nám daří a kam si budeme chodit dobíjet baterky.

Zpátky k Plutu. Pluto couvá zpět z Vodnáře do Kozoroha, velmi pomalu, důkladnost nade vše. Jupiter, který pokračuje ve své cestě vpřed znamením Býka, se díky opačnému směru z dnes naplno běžícího kvadrátu vyváže poměrně rychle, v řádu dní. Pluto však začíná tvořit kvadrát k lunárním uzlům. I ty běží opačným směrem, než je standard planetárního pohybu, v tomto případě však nejde o klasickou retrograditu, nýbrž o běžný chod věcí. Což znamená, že osa uzlů určující náš nutný vývoj, Pluto záhy dostihne.

TECHNIKÁLIE A NAČASOVÁNÍ
V tuto chvíli je střední pozice lunárních uzlů 2°57‘ Býka/Štíra. Zbývají necelé dva měsíce, než 13. července 2023 dokončí svou misi a přehoupne se přes hranici do dvojice znamení Beran/Váhy, čímž na dobu následných osmnácti měsíců promění základní evoluční téma ve smyslu postupného opouštění kompromisní partnerské závislosti a směřování k individualitě, autonomii, sebeurčení a sebe prosazení. O tomhle se ještě pobavíme. Každopádně, po přestupu lunárních uzlů do Berana/Vah se kvadrát mezi Plutem a osou zpřesňuje, dotahuje, až 4. srpna 2023 dosáhne svého maxima (dvojitý kvadrát s nulovou odchylkou zaklapne na 28°49‘ Kozoroha/Berana/Vah). Vzhledem k tomu, že se o této události bavíme už dnes, tj. s dvou a půl měsíčním předstihem, kdy se tento proces pozvolna rozbíhá, je zřejmé, že po kulminaci bude trvat nejméně další dva a půl měsíce, než se vazba rozvolní. Září, říjen, listopad … tam už můžeme vydechnout.

O CO PŮJDE?
Kontakt nejsilnější transformační planety ke karmické ose lunárních uzlů je zcela zásadní událostí, pocitově prožívanou jako extrémně nátlakový, frustrující a bolestný čas, zejména pokud se tato konstelace dotkne vašich osobních planet (hledáme 28°49‘ kardinálních znamení Berana, Raka, Vah a Kozoroha, plus mínus nejméně jeden úhlový stupeň). Situace, do nichž nás osud přivádí, otevírají hraniční životní témata, témata nevyhnutelné existenciální proměny, smrti a znovuzrození. Nad událostmi, jimž jsme vystaveni, nemáme v této fázi absolutně žádnou moc, žádnou kontrolu. Zároveň cítíme jejich neodvratnost a definitivu. Cítíme nutnost projít branou ukončující bytí v podobě, jakou jsme znali, bez naděje na možnost návratu. Pluto přináší principiální, finální a ireversibilní řešení dlouhodobých problémů. Naše postoje, plány, návrhy, úvahy, pocity jdou stranou. Pluto ukončuje přežité ve prospěch budoucího zrození nového. Jedinou možností, jak touhle zatěžkávací zkouškou projít, je beze zbytku odevzdat veškeré své snahy vztahující se k dotčenému tématu a důvěřovat osudu.

V mém vlastním horoskopu se popisovaná konstelace neprojevuje nijak drasticky. Přesto u psaní bulím jak stará želva. Ono totiž stačí si ji načíst v plné síle, abychom si uvědomili svou bezbrannou křehkost, svou pomíjivost. Protože právě o ní to bude především …

Zdroj: astropsychologie

Sdíleno s laskavým svolením autora

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě