O lateralitě

datum 18. 6. 2023
zdroj obrázku: pixabay.com

Lateralita je téma, kterým se na první pohled není třeba příliš zaobírat. Proč také, když přece víme, jestli jsme praváci nebo leváci. Někteří z nás ale mohou zjistit, že ne všechno musí být tak, jak byli celý život přesvědčeni.

Co nás dělá pravákem, nebo levákem?

Naše lateralita je založena na rozložení našeho mozku. Všeobecně známým faktem je, že nás mozek je složen ze dvou polovin neboli hemisfér. Levá hemisféra je nazývána Dominantní nebo Racionální a zpracovává například logické uvažování, technické myšlení, počítání, atd. Pravá hemisféra je nazývána Nedominantní nebo Kreativní a zpracovává intuici, emoce, barvy, chutě, vůně atd. Levá (racionální) hemisféra je křížem propojena s pravou stranou těla, pravá (kreativní) hemisféra je křížem propojena s levou stranou těla. Toto všechno však platí pouze pro praváky. Leváci jsou leváci proto, že mají mozkové hemisféry oproti pravákům zrcadlově prohozené. Racionální hemisféra je v jejich případě umístěna vpravo a je křížem propojena s levou stranou těla, kreativní hemisféra je vlevo a je křížem propojena s pravou stranou těla.

Kolik je v naší společnosti leváků?

Známou skutečností je, že byli dříve ve školách leváci nuceně přeučováni na psaní pravou rukou. Mnoho dalších leváků se na používání pravé ruky přenastavilo samo, aby nemuseli čelit obtížím souvisejícím s náročnější pozicí leváků ve většinové pravoruké společnosti. Statistické údaje o počtech leváků tedy spíše než skutečné množství leváků ukazují, jak hodně je příslušná země nebo kultura otevřená vůči menšinám. Kolik tedy je leváků mezi námi celkem sice nevíme, ale může nám napovědět několik dalších faktů… Mozek složený ze dvou hemisfér mají i všechny ostatní druhy savců, přičemž u všech druhů je poměr leváků a praváků vyrovnaný. Totéž platilo i pro lidi v pravěku v době kamenné a stejnou situaci lze pozorovat i v současnosti u přírodních domorodých kmenů žijících původním způsobem života. Zároveň můžeme v okolním světě najít mnoho příkladů toho, že je poměr mezi opačnými polaritami vždy vyrovnaný, například mezi dnem a nocí, mezi přílivem a odlivem, při hodu mincí nám průměrně stejněkrát padne panna a orel a podobně. Nabízí se tedy, že i v naší společnosti bude leváků a praváků stejně. Je pravděpodobné, že většinová pravorukost není dána převažujícím množstvím přirozených praváků, ale vlivem společnosti, kultury a používaných nástrojů. Mezi námi je tedy zřejmě spousta lidí, kteří jsou svým přirozeným nastavením těla leváci, ale žijí jako praváci. Tito lidé jsou nazývání skrytí leváci.

Odkud se skrytí leváci berou?

Kromě leváků, kteří byli přeučováni ve školách nebo se pro používání pravé ruky rozhodli dobrovolně, je mezi námi spousta lidí, kteří o sobě vůbec nevědí, že jsou leváci. Jak se něco takového může stát? Malé děti se v prvních letech života učí zejména nápodobou od ostatních lidí ve svém okolí (zejména rodičů). Dítě, které je sice přirozeným nastavením těla levák může samovolně začít používat pravou ruku proto, že totéž vidí u svých rodičů. Takto se pravorukost kopíruje z rodičů na děti a z nich zase na jejich děti a tak dále. Mnoho lidí prožije celý svůj život, aniž by se dozvěděli, že jsou ve skutečnosti leváci.

Jak tedy můžeme poznat, že patříme mezi skryté leváky?

Skrytí leváci trpí mnoha různými problémy, které jsou založené na náročné komunikaci mezi mozkem a tělem. Proč tomu tak je? Člověk, který je přirozeným nastavením těla levák, má dominantní hemisféru umístěnou vpravo. Když takový člověk používá jako dominantní pravou stranu těla, veškerá komunikace s dominantní hemisférou není zprostředkována přímo, ale přes nedominantní (levou) hemisféru, se kterou je pravá strana těla křížem propojena. Z toho důvodu vyžaduje u skrytých leváků jakákoliv činnost 2x – 4x více mozkové energie oproti lidem žijícím dle jejich přirozeného nastavení těla. Právě to je zdrojem velkého množství různých na první pohled nesouvisejících potíží. Zde jsou uvedeny ty nejobvyklejší z nich.

Skrytý levák…

 • Není ve své síle, všechny činnosti jsou náročné a unavující
 • Žádnou činnost si nedokáže užít, je zaměřený nebo zaměřená na výsledek
 • Trpí workoholismem
 • Nemá téměř nikdy radost
 • Je pořád v hlavě, nedokáže se nikdy uvolnit, nedokáže zastavit neustálý tok myšlenek, nedokáže meditovat
 • Neustále něco počítá (schody, dlaždice, okna, patníky, lampy…)
 • Vyjadřuje se chaoticky
 • Nemá přístup ke své intuici
 • Není ve své polaritě. Muž není ve své mužskosti (hodný muž), žena není v ženskosti (žena “manažerka“)

A mnoho dalších…

Zde bych rád upozornil, že žádný z příznaků není důležitější než ostatní nebo klíčový pro rozhodnutí, zdali patříme mezi skryté leváky nebo ne. Zároveň každý z příznaků sám o sobě nemusí být způsoben jenom nesprávnou lateralitou. Čím více se v typických potížích najdeme, tím větší je šance, že žijeme v nesprávné lateralitě.

Co s tím?

Pokud máme podezření, že patříme mezi skryté leváky, nejvhodnější je si svou lateralitu otestovat. Testy laterality běžně používané v pedagogicko-psychologických poradnách a jinde bohužel nemusí být úplně spolehlivé. Proč tomu tak je? Tyto testy sledují, kterou rukou (nebo nohou) provádíme různé činnosti, například navlékání korálků, házení míčem, stoupnutí na stoličku, dosáhnutí rukou do co největší výšky a podobně. Celoživotní skrytý levák už je zpravidla tolik zvyklý používat pravou ruku, že by jej nenapadlo dělat příslušná cvičení levou rukou. Další problém tkví ve formě, jakou jsou interpretovány nejednoznačné výsledky testování. Takovým výsledkem může být například 60% pravák a 40% levák, spíše pravák či označení jako zkřížená lateralita. Když se ale vrátíme k tomu, že naše lateralita je určena rozmístěním hemisfér, je jasné, že nemůžeme být částečně leváci a částečně praváci. Jak se tedy nechat otestovat více spolehlivě? Existuje ještě alternativní metoda testování laterality vyvinutá pozoruhodným německým lektorem KarlemGrunickem. Ten ve svých asi třiceti letech zjistil, že patří mezi skryté leváky, na základě čehož vytvořil vlastní testovací systém. Ten je oproti konvenčním metodám výrazně spolehlivější, protože se opírá o reakce těla, jde více do hloubky a trvá delší dobu.Při testech je nejdůležitější náš vlastní dojem a subjektivní cítění rozdílu mezi levou a pravou stranou.

Co když jsme zjistili, že patříme mezi skryté leváky?

Pokud jsme se nechali otestovat a zjistili jsme, že skutečně patříme mezi skryté leváky, máme možnost se takzvaně přepólovat, neboli postupně začít fungovat podle přirozeného nastavení svého těla. Celý proces přepólování trvá asi dva roky a postupně během něj může přicházet mnoho pozitivních změn.

Původně skrytý levák…

 • Cítí, že konečně ví, kdo doopravdy je
 • Začne žít ve větší lehkosti a radosti
 • Přestane nad vším neustále přemýšlet
 • Dokáže se více řídit svou intuicí
 • Všechny činnosti si dokáže více užívat
 • Získá větší fyzickou sílu
 • Začne se vyjadřovat více jasně a plynule
 • Už nemusí neustále něco počítat
 • Muž levák se dostane do své mužské síly, žena levačka se dostane do své ženskosti

Samozřejmě ne všechny problémy, které máme, jsou způsobeny lateralitou a dopředu nelze předvídat, jak moc nám přepólování na správnou lateralitu pomůže.

Více informací o lateralitě včetně úplného seznamu příznaků nesprávné laterality a nejbližších termínů seminářů s testováním laterality najdete na mém webu www.zijsvoulateralitu.cz

Jan Kodad, [email protected]

Autor: Jan Kodad

Sdíleno s laskavým svolením autora

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě