Milé ženy...

datum 19. 8. 2023
autor a zdroj obrázku: ©tugores34, Getty Images na webu Canva.com

Milé ženy (a muži, kteří máte okolo sebe ženy), žijeme v době, kdy se nám otevřela možnost postavit se do své síly, a zároveň mít otevřené srdce i své energetické pole.

Dosud zaujímaly a zaujímají emočně zraněné ženy nejčastěji dvě polohy, jejichž příklady můžete najít ve světě známých lidí i okolo sebe nebo možná i u sebe: 1) přechod do mužské energie, oddělení se od emocí a srdce, nezřídka provázené zrychleným životním tempem - domněle chrání před zraněním, ale vede k řadě potíží - se vztahy, ale v budoucnu i působí zdravotní potíže. Hluboko uvnitř se nachází nízká důvěra v sebe, ale je překrytá zdánlivým sebevědomím 2) pozice oběti, slabosti, bezmoci, neumím si poradit. Oboje k sobě přitahuje kompatibilní jedince - první příklad muže, kteří nejsou ukotveni v mužské síle, muže slabší nebo výrazně mladší a nezralé, finančně vydělávající méně apod. - kde vzniká určitá hierarchie a nad nimiž tak lze dominovat či uplatňovat kontrolu. Muž v mužské energii vytváří napětí až odpor a boj vlivem pocitu ohrožení (obvykle žena zažila dominantního otce a nezažila, že mužská energie může být i zdravá, či opakuje model dominující matka-slabý otec). Přesto se stává, že prvním vztahem bývá právě muž, který ženě otevře staré emoční zranění a spustí v ní strach z mužské energie. Ta se pak začne uzavírat a obrňovat. Muž po boku takové ženy míval mnohdy podobný typ matky, a otce, který nebyl dobrým modelem pro to, jak být mužem a s nímž nebyl vztah naplněný. Takový muž někdy v ženě hledá sílu, kterou v sobě postrádá a dílem mu vyhovuje, že žena vše řídí a zařídí. Dlouhodobě to obvykle nefunguje, byť krátkodobě se jeví, že z toho čerpají obě strany a že je vše sluncem zalité. Nakonec žena obvykle vnímá (byť jsou výjimky silných zranění), že jí nevyhovuje být v mužské energii a že by si přála, aby muž byl více mužem. Nejednou nakonec označí muže za původce své nespokojenosti, aniž by si uvědomovala, že strůjcem štěstí je ona sama a že muži mnohdy zamezila mužem být (že jsou nároky žen mnohdy silně zabarvené tím, co samy neměly naplněno v dětství, to je pak věc další diskuze - stejně jako fakt, že žena si přeje muže mužného, zároveň však i dosti citlivého, aby byl chápavý, vnímavý, pečující, romantický apod. - a ono se to vlastně často vylučuje z podstaty těchto energií, byť celistvosti lze dosáhnout, ale chce to čas a cestu). Dalším příkladem z praxe je situace, kdy muž po boku ženy v mužské energii sezná, že mu to nevyhovuje a začne se stavět do sebedůvěry a mužské síly - a žena na to reaguje silně negativně, protože její kontrola padá a její strach se zvětšuje.

Druhý příklad (slabost, bezmoc, také nízká důvěra v sebe, ale viditelná) zase přitahuje muže věkově někdy i výrazně starší, zabezpečené (pocit bezpečí a jistoty), dominující, někdy až manipulující - opět emočně silně zraněné, kteří ženě zrcadlí, jak málo si věří a jak málo je v sobě ukotvená. Všechno z toho nebo jen něco z toho (toto není příklad vypočítavosti některých žen, byť i tam najdeme jistá emoční zranění a nízkou důvěru v sebe, opět skrytou, nejčastěji za vizáž).

Obě polohy žen (i jejich odstíny a kombinace) jsou nakonec pobídkou, aby se ženy vydaly na cestu léčení svého nitra a osvobodily se z toho, že minulost stále formuje jejich život.

Protože mnoho z nás žen mělo emočně zraněné matky, které samy zaujímaly jednu z těchto pozic, obvykle nás neměl kdo naučit, jak zůstat otevřená a v ženské energii, ale zároveň být v síle a mít jasně definované hranice. To, že zranitelnost nemusí znamenat ublížení. I to, že hranice jsou v pořádku, že říct NE je v pořádku a že nás proto nikdo neodmítne nebo neopustí. Že není potřeba stavět okolo sebe pevné hradby, protože jsou možnosti, jak se chránit s láskou a vlídností, přesto pevně. Že máme sebe dát na první místo a pečovat o sebe. Že je v pořádku odpočívat a že nemusíme soupeřit s muži, jít do výkonů, tlačit se, protože naše hodnota existuje jednak sama od sebe, druhak spočívá v něčem jiném, než hodnota mužů. Že jsme úžasná stvoření a že je báječné být ženou se vším všudy a že je možné být cele zdravé bez rozličných ženských aj. potíží. Zdravé a šťastné a žít krásné vztahy a hojnost ve svém životě.

Přeji všem ženám zde, aby toto žily a nežijí-li, aby na sobě pracovaly a léčily svá zranění - vytrvale a poctivě - aby to žít mohly, a všem mužům zde, aby toto jejich ženy dokázaly a mohly žít.

Autor: Veronika Neumannová, Bright Future Dimension
Zdroj: Bright Future Dimension

Sdíleno s laskavým svolením autora

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě