Karetní výklad strážných andělů pro týden od 9. do 15.10. 2023

datum 10. 10. 2023
autor a zdroj obrázku: ©Olena Kurashova, Getty Images Pro na webu Canva.com

Milí přátelé, 

uplynulé týdny byly pro mnohé z nás velmi náročné, zejména kvůli intenzivním a nahromaděným energiím, jak v naší osobní, tak i v globální rovině. Svět jako by se zbláznil a na nás se valí další a další těžké energie. Naši andělé nám připomínají, že jsme sem přišli v tomto období právě proto, abychom světu pomohli k lepšímu směřování a k uzdravení, které tolik potřebuje. Přestože jako hluboce vnímavé osoby velmi trpíme, když musíme přihlížet všemu zlému, co se odehrává kolem nás (nebo i v našem vlastním životě), zároveň jsme to právě my, kdo má v sobě velký dar v podobě naší citlivosti a laskavosti. Chrání nás před tím, abychom se sami stali zlými, a současně nám umožňuje vycítit, kde a jak můžeme nejlépe pomoci. Abychom však mohli opravdu efektivně pomáhat, je na prvním místě důkladná péče o naši vlastní bytost. Musíme být nejprve sami vyrovnaní, klidní a plni síly, abychom mohli pomáhat jiným k tomutéž. Abychom mohli dávat, musíme také přijímat. Téma této rovnováhy jsme tu měli už minulý týden. I nadále tedy platí, že péče o naše vlastní duševní a fyzické potřeby je prioritní. Není to sobectví, ani bezohlednost. Pokud sami sebe zničíme, přibyde na světě další trpící člověk - a to je přesný opak toho, co jsme sem přišli dělat. Tu nejlepší službu našemu světu uděláme tím, že se v první řadě postaráme o svůj vlastní osobní svět a jeho prostřednictvím pak budeme moci šířit ty pravé energie, které ve světě chybí. Naši andělé nám rádi ukážou cestu k naplnění našich potřeb, požádáme-li je o to a budeme-li ochotni jejich vedení následovat. 

- Magda

Pro tento týden jsem použila tyto karetní sady: 

  • Tarot strážných andělů (Doreen Virtue a Radleigh Valentine)
  • Karty moudrosti Země (Earth Wisdom Oracle; Barbara Moore)
  • Orákulum poslů světla (Lightworker Oracle; Alana Fairchild)

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak, napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 


* * *


Tarotu strážných andělů nám pro tento týden vyšla Desítka Hojnosti, kterou nám Nebesa vzkazují, že nemáme zapomínat na to dobré, co v životě máme a čeho jsme již dosáhli. Prožíváme-li těžké období, ať už z jakéhokoli důvodu, je o to důležitější vědomě si připomínat i světlé stránky života, abychom neupadli do jednolitého negativního pohledu a do deprese. Stresování se, dělání si starostí, vyživování své úzkosti a zoufání si nám nikdy nepřinesou nic jiného než zbytečnou ztrátu energie. Je samozřejmě pochopitelné, že nejrůznější okolnosti na nás lidsky doléhají, nemusíme se v nich však utápět a své trápení si tak ještě prodlužovat a prohlubovat. Kolika věcmi se ve své mysli zabýváme, aniž bychom museli a aniž bychom tím něco skutečně vyřešili? Buďme k sobě upřímní: Opravdu nám nebo někomu jinému pomůže, když se budeme tou či onou těžkostí neustále zabývat? 
Uvolněná, vyrovnaná mysl nám k nalezení řešení pomůže mnohem spolehlivěji. Budeme-li věnovat svou pozornost nejen tomu zlému, ale i tomu dobrému, pomůže nám to se uvolnit a snáze tak budeme vnímat svou intuici, která nám v případě, že budeme moci něčím konkrétním přispět k řešení situace, dá jasně v pravý čas vědět.  Věnujme se v tomto týdnu pravidelně meditacím a dalším formám psychohygieny, zejména máme-li problém se ze své negativity vymanit. Tak jako se každý den sprchujeme a očišťujeme své tělo od nečistot, které se na něm za celý den zachytily, potřebujeme obdobnou očistu praktikovat také na své duševní úrovni. Nedostatečná duševní hygiena se projevuje například nahromaděním emocí, silnou únavou, podrážděností, sklonem k závislostem, váhovým příbytkem aj. I kdyby to mělo být pět minut denně, každá chvíle, kterou věnujeme péči o sebe, se nám bohatě odmění. 

Ze sady Moudrost Země nám vyšla karta Inspirace. Ta nám říká, že bude-li naše nitro klidné, snadno k nám přijdou nové myšlenky a nápady, které nás posunou dál. I když možná zatím nevíme, kudy se dále vydat, cesta se před námi ukáže. Na kartě je vyobrazena žena kráčející zimní zasněženou krajinou, která i přesto, že působí jednolitě a bez barev, ukazuje své barevné minerály. Je to symbol naděje a víry, že i přes všechno zlé, co kolem sebe vidíme, stále existuje to dobré, a že bez ohledu na to, jak dlouhá a temná je zima, vždy po ní jednoho dne přijde nové jaro a nový rozkvět. Tato karta vypovídá o nových začátcích, které jednoho dne nastanou, a i když se nám může zdát, že jsou zatím v nedohlednu, není tomu tak. Nemáme ztrácet svou víru a máme pokračovat dále.

Orákula poslů světla nám vyšla karta Uzemnění. Na otázku, co můžeme udělat, abychom nejvíce pomohli světu i sami sobě, tak znovu dostáváme odpověď ve formě soustředění se na péči o své zdraví, duševní i fyzické. Čím ukotvenější budeme ve své vlastní energii, tím méně nás bude ovlivňovat a rozrušovat energie zvenčí, ať už se to týká rozvířených globálních energií nebo těch, které vnímáme ze strany lidí kolem nás. Je to další potvrzení toho, že hlavní prioritou v tomto období je pro nás důkladná péče o svou vlastní stabilitu a vnitřní rovnováhu. Čím vyrovnanější budeme uvnitř, tím více v rovnováze budou i naše záležitosti, naše vztahy, náš proud hojnosti i vše ostatní. Mnohé problémy, které jsme doposud měli, mohou i zcela vymizet, jakmile se dostaneme do stavu vnitřní rovnováhy, protože vznikaly právě z naší nerovnováhy. Investice našeho času do odpočinku, relaxačních cvičení a činností, které nám pomohou zklidňovat naši mysl a emoce, jsou pro nás nyní velmi důležité. Přestože to zdánlivě vůbec nesouvisí s tím, co si přejeme vyřešit, ve skutečnosti to může být přímo klíčové. Mějme důvěru ve vedení Nebes a naslouchejme své intuici, která nám vždy řekne, jak postupovat dále. Máme-li problém svou intuici vnímat, o to důležitější pro nás je vnitřní zklidnění. Jakmile se nám podaří dosáhnout vnitřního klidu, všechno ostatní už snadno vyřešíme. 

* * *

SHRNUTÍ
V tomto týdnu, kdy se o naši pozornost může hlásit velmi velké množství podnětů - a brát nám tak naši energii - je velmi důležité vědomě si vybírat, čemu svou pozornost věnujeme, a rozhodovat o tom sami za sebe. Nenechme se strhávat k reakcím na všechno, co nám přijde do cesty. V jistém smyslu je to pokračování poselství z minulého týdne, kdy jsme měli udržovat svou mysl co nejklidnější a dopřávat si co nejvíce odpočinku.
Pokud nás budou zahlcovat negativní zprávy a negativní energie (ať už ze strany jiných lidí nebo naše vlastní), dopřejme si vždy co nejdříve nějakou formu psychické očisty - např. psaním deníku, modlitbou, meditací, vypovídáním se dobrému příteli nebo svým andělům, kreativní činností, sportem nebo jakýmkoli jiným zdravým způsobem. Odolejme pokušení propadat závislostem, ať už na návykových látkách, na jídle, na práci, nakupování či na jiných lidech. Dopřávejme si pravidelně čas o zdravé samotě, kdy se můžeme skutečně vypořádat se vším, co v sobě nosíme, i s tím, co se na nás během dne zachytilo. 
Nezapomínejme se těšit z toho hezkého, co v životě máme a co ve světě je. Bez ohledu na to, jak hrozné věci se dějí kolem nás, vždy existují věci, za které můžeme být upřímně vděční a které nám pomohou udržet si víru a naději v lepší časy. Naše vyrovnanost nám zároveň umožní lépe vnímat své vnitřní vedení, které nám v pravý čas řekne, jak můžeme sami přispět ke zlepšení situací, které nás trápí. 
Naše poslání je důležité - ale my, kteří ho vykonáváme, jsme úplně stejně důležití. Postaráme-li se dobře o sebe samé a svou vlastní stabilitu, můžeme pak efektivně pomoci i ostatním. 

* * *

Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci.

Autor: M. Techetová
Zdroj: andelskydenik

Sdíleno s laskavým svolením autora

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě