Karetní výklad strážných andělů pro týden od 20. do 26.5. 2024

datum 21. 5. 2024
autor a zdroj náhledového obrázku: Jitka Saniová, vytvořeno pomocí AI

Milí přátelé, 

v uplynulém týdnu jsme byli vedeni k tomu, abychom se naučili nechat věci plynout svým vlastním tempem a otevřít se možnostem a řešením, na která nestačí náš lidský rozum. Čím ochotnější jsme připustit, že zázraky se dějí, tím spíše se s nimi setkáváme a zpětně tak posilují naši víru. 
V tomto týdnu nás čeká úplněk ve znamení Střelce, a to ve čtvrtek 23. května. Energie Střelce potřebuje někam směřovat, objevovat a mít cíle - a nás podpoří v našich vlastních. Můžeme pocítit nové nutkání začít konat konkrétní kroky ke splnění našich přání, k cestování, k novému studiu nebo jiným formám seberozvoje a růstu, ale i k překročení dosavadních omezení, ať už reálných, a nebo těch, která nosíme tzv. "v hlavě" a jako skutečná se nám tak pouze jeví. 
Nové nadšení a následování nových podnětů je určitě skvělé, nicméně neměli bychom být zbrklí a než se do něčeho pustíme, měli bychom si to promyslet. Každopádně nás čeká nová vlna optimismu a víry v dobré výsledky, a tak neváhejme tuto energii vpustit do svého života, srdce i mysli. Necháme-li se vést svou intuicí a vnitřním kompasem, který nám jasně říká, co je pro nás dobré nebo naopak není, nemáme se čeho bát a můžeme se vydat kupředu. 

- Magda

* * *

Pro tento týden jsem použila tyto karetní sady: 

  • Tarot strážných andělů (Doreen Virtue a Radleigh Valentine)
  • Kouzelní delfíni a mořské víly (Doreen Virtue)
  • Orákulum mořských panen (Oracle of the Mermaids; Lucy Cavendish)

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak, napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 

* * *


Tarotu strážných andělů nám pro tento týden vyšla karta Férová rozhodnutí. Ta nám připomíná, že i když nám to tak někdy nepřipadá, v životě i ve světě existuje rovnováha i spravedlnost. Zákon rovnováhy se přirozeně postará o všechno, co nám dělá starosti a co nám připadá nefér. Pokud necítíme nějaké konkrétní vedení k tomu, abychom určitou situaci řešili, můžeme ji s čistým svědomím odevzdat právě Zákonu rovnováhy. Nepřišli jsme sem proto, abychom dohlíželi na to, zda každý zaplatí za všechno, co udělal. Zákon rovnováhy platí pro všechny stejně a vždy se postará o to, aby každý dostal zkoušky, které potřebuje, ať už se tak stane v tomto životě nebo v dalším. Na nás je, abychom sami konali v souladu se svým morálním žebříčkem a udržovali si vlastní štít čistý. 
Pokud bude třeba, jsme vedeni k tomu, abychom se postavili sami za sebe a drželi se svých hodnot, navzdory možnému nátlaku okolí nebo negativních zkušeností, které mohly nabourat naši víru. Naše Já na nás spoléhá, že ho ochráníme, a tak ho nezrazujme, např. abychom se někomu jinému zavděčili, abychom náhodou o někoho nebo něco nepřišli, apod. Naše integrita, soulad s našimi vnitřními hodnotami, je to nejcennější, co máme, a nikdy bychom ji neměli obětovat jen kvůli strachu z něčího nesouhlasu, citového vydírání nebo jiných manipulativních technik, s nimiž se bohužel ze strany některých lidí setkáváme. Věrnost sobě samým by měla být vždy na prvním místě - čímž zároveň udržujeme své svědomí zcela čisté (viz. výše). Máme být fér nejen vůči ostatním, ale i vůči sobě.

Ze sady Kouzelní delfíni a mořské víly jsme dostali kartu Rozjímání. Ta nám říká, že než začneme jednat - ať už jde o cokoli - máme si dopřát čas na promyšlení svých kroků nebo slov. Stojíme-li před nějakým rozhodnutím, měli bychom ho učinit po zralé úvaze, nikoli impulzivně, v zápalu emocí. Dopřejme si dostatek času o samotě, věnujme se meditacím, psaní deníku či jiným činnostem, které nám pomohou zklidnit mysl i emoce, a tím nám umožní podívat se na celou situaci objektivně, nezaujatě a své rozhodnutí tak učinit opravdu ve zdravé rovnováze mezi srdcem a rozumem. 
Tato karta nám také říká, abychom upřímně zvážili, zda to, co chceme, vychází opravdu z našeho upřímného přání, a není to ve skutečnosti přání někoho jiného, komu se chceme zavděčit nebo zalíbit. Mnohdy přejímáme očekávání a přání jiných lidí, kterým tak sice vyhovíme, avšak sami sebe přitom vědomě či nevědomě zrazujeme. (Zde se vracíme k významu první karty.) Ať už se tedy budeme pouštět do jakýchkoli kroků, měli bychom si je sami upřímně přát. Rozhodnutí učiněná ze strachu - např. ze ztráty něčí přízně, ze ztráty vztahu, z něčího hněvu, atd. - nikdy nepovedou ke štěstí, ale přinesou nám naopak ještě větší strach. Upřímné zvážení našich motivů nám velmi pomůže zůstat věrní sami sobě a vyhnout se nezdravému, mnohdy sebedestruktivnímu obětování.

Orákula mořských panen nám vyšla karta Atlantida, která nám slibuje úspěch a dosažení našich cílů, zůstaneme-li po cestě k nim věrní svým hodnotám. Jinými slovy, dopřejeme-li si potřebný čas na přehodnocení svých motivů, a potvrdíme si, že naše přání opravdu vycházejí z našeho vlastního srdce, pak nám nestojí nic v cestě - a pokud ano, tak všechny překážky překonáme. 
Nemáme se bát objevovat, rozvíjet se a jít kupředu. Nemáme se nechat brzdit strachem z možných omylů a chyb, ani se nechat vydírat strachem jiných lidí, který se v nich může probudit, jakmile uvidí, že se v nás něco mění. Strach ze změn je lidem přirozený, ale je třeba nenechat se jím ovládat.
Toužíme-li se začít v něčem rozvíjet a činit pozitivní změny, jsme tímto podporováni v našich záměrech. Jednáme-li v souladu se svým srdcem a intuicí, vždy jednáme správně a výsledky budou ty nejlepší pro všechny zúčastněné (ať už si to myslí či nikoli).

* * *

SHRNUTÍ

V tomto týdnu budeme povzbuzováni k pozitivním změnám a rozvíjení své vlastní odvahy, věrnosti sobě samým a svým hodnotám a upřímnosti vůči sobě i druhým. Je to příznivé období k sebezdokonalování, studiu, poznávání (sebe samých, nových lidí nebo míst..) a k vlastní expanzi. Přitom je třeba jednat v souladu s vlastním morálním kompasem a s vedením své intuice. Intenzivní emoce nejsou intuice a často nás mohou zavádět do zbytečných problémů. Nejsme-li si jisti svými dalšími kroky, je v pořádku udělat si čas na vlastní zklidnění a projasnění mysli, než dojdeme k jasnému závěru. Je třeba najít rovnováhu mezi nezdravými pochybnostmi, které nás jen brzdí, a zdravou obezřetností a rozvážností, která nám pomáhá učinit to nejlepší možné rozhodnutí na základě rovnováhy mezi naším srdcem a rozumem. 
Budeme-li věrní sami sobě a konat své kroky v souladu s touto věrností, náš úspěch je zaručen. 


* * *

Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci.

Autor: M. Techetová
Zdroj: andelskydenik.cz

Sdíleno s laskavým svolením autora

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě