Je intuice šestý smysl?

datum 28. 7. 2023
autor a zdroj obrázku: ©Max, primipil na webu Canva.com

Aby mohla být odpověď co nejvěrohodnější, budu muset začít od začátku:)

Základní lidské smysly jsou fyzicky ohraničené a díky tomu každý snadno pozná, jak a kdy je používá.
Jsou lidé, kteří mají výborný čich. Jsou lidé, kteří všechno slyší. Většina z nás dominantně používá zrak. A pak jsou tací, jejichž chuťové buňky jsou velmi citlivé a myslím, že veliké procento lidí je hmatových- fyzických.

Intuice jako "další smysl" je vlastní každému člověku. Ovšem náš západní, civilizovaný svět, její rozvoj a používání jednoduše moc nepodporuje.
Je to pochopitelné. Má k tomu dobrý důvod. Potřebuje své občany usměrňovat a taky kontrolovat. Jistým způsobem vést (aby sami nesešli na scestí:)

Člověk, který si na většinu otázek dokáže odpovědět sám, ovladatelný nebude. Půjde si svojí cestou. Člověk v plné síle, s jasným směrem, vědom si sám sebe, upřednostní vlastní rozhodnutí před cizími.

Podobně jako naše svaly i intuice ochabuje, jestliže ji nepoužíváme. Kdykoliv se však může znovu probudit a nastartovat k životu. Potřebuje jen dostatečnou péči a čas.

Intuice, neboli vnitřní hlas, je impulz, který většinou přichází nečekaně, nemá logické vysvětlení, ale přesto při něm pociťujeme určitý druh jistoty. Vnitřně víme, že "to" tak je.

Naše mysl by pravděpodobně pocit rozporovala, navíc se ji informace nemusí hodit "do plánu", přesto lidé s vyvinutou intuicí cítí impulz tak silně, mnohdy i v těle, že se nenechají zviklat a uposlechnou přicházející informace. 

Zpětně se jim pak může ukázat, jak dobré rozhodnutí to bylo. 

Intuice nás může buď varovat před nějakou situací anebo naopak vybízet k jistému kroku (který bychom logicky třeba neudělali).

Schopnost intuice je každému člověku vrozená. I když mezi lidmi jsou rozdíly, a tak podle individuálního nastavení, někdo více vizualizuje a má vnitřní vize, další vnímá energie přímo na těle a jiný člověk dostává odpovědi ve snech nebo vnuknutích.

Také vrozené nastavení - horoskop - hraje určitou roli, neboť jsou lidé, kteří mají citlivé vnímání aktivované při narození. A stejně tak jsou jedinci, kteří jej mají záměrně deaktivované - je tam jiné zadání pro směr vývoje konkrétní bytosti.

Forma je daná osobní preferencí daného člověka a jeho osobním příběhem.

Intuice jako taková se skutečně týká "napojení" shůry. Informace mimo mysl jsou zprostředkovány z vyšších sfér a proto také člověk může vědět i to, co by logicky odvodit jednoduše nešlo.

Lidská bytost disponuje dvěma základními kompasy - intuicí a instinktem.
Liší se převážně preferencí - důvodem existence. To znamená, že intuice vysílá na vysokých vibracích a instinkt je hluboce propojen s matérií. Díky tomu i se zemí a defacto s celou přírodou.
Zaměření instinktu je primárně na život, přežití a všechny bazální potřeby organismu. Intuice funguje více s našimi jemnými složkami a pokud zdravě nastavená, komunikuje s naší duší a jejím vývojem.

Jestliže jsme v souladu se signály naší intuice, předcházíme v životě mnohým překážkám snadněji. Může to vypadat například tak, že se na poslední chvíli rozhodneme na zájezd neodjet a vyhneme se tak havárii. Stejně jako můžeme vycítit, že je potřeba někomu zavolat, na podnět nereagovat, změnit vagón v metru nebo jednoduše nekývnout na pozvánku na společenskou akci, protože by jsme tam onemocněli anebo se jen vrátili zcela vyčerpaní.

Ovšem dopad aktivní intuice je samozřejmě i pozitivní. Dokážeme si dobře vybrat vhodný termín na operaci, koupíme auto, které nám bude dobře a dlouho sloužit, vycítíme kompatibilní místo pro život, vhodné léky, vhodnou stravu, vhodného partnera... jednoduše cokoliv, o čem bychom si rozumově mohli dopředu myslet, že to pro nás třeba není.

Intuice je určitým mostem k našemu nevědomí.

To má neomezené zdroje informací. Je propojeno se vším.

Díky tomu také při používaní intuice tříbíme empatii a soucit. Jak by nás mohl nezměnit zážitek kontaktu se stromem, zvířetem, nebo místem, když dokážeme cítit, co cítí?

Naše rozhodnutí jsou velmi často ovlivněna nejen názory, které nás můžou držet v "zajetých kolejích" a díky tomu se nám nedaří vystoupit do jiného, šťastnějšího života, např. pořád potkáváme ty samé typy lidí, nebo se dostáváme do opakujících situací, které neumíme řešit, ale mnohá rozhodnutí jsou automatická a děláme je na základě hlubších, často nevědomých, postojů.
A právě tady může intuice znamenat uvolnění okov. Může nám pomoci změnit cestu, na kterou jsme zvyklí, abychom objevili nový, radostnější svět, který byl třeba na dosah ruky a my jej jenom neviděli.

Takže je tedy intuice šestým smyslem?

Šestým, možná i sedmým:) V každém případě je smyslem, který je připraven nás podporovat a pomáhat nám, abychom dělali rozhodnutí, která nás budou těšit.
A navíc, jelikož je propojena s celým jsoucnem, ukazuje nám především rozhodnutí, která jsou v souladu s celým vesmírem, a tak se propojujeme s každým tvorem a naše konání neškodí.
Rozvíjí v nás soucit. Stejně jako na osobní úrovni prohlubuje naše vnímání a pomáhám nám stát se duchovnějšími bytostmi.

Jak zní známý citát:

Nejsme lidské bytosti, které mají duchovní zážitky.
Jsme duchovní bytosti, které prožívají vše lidské.

Děkuji, Silvia Skalová. www.skalacenter.com

Autor: Silvia Skalová
Zdroj: skalacenter

Sdíleno s laskavým svolením autora

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě