Mnohé přemyslovské princezny byly ve středověké Evropě známy jako významné duchovní učitelky, léčitelky a věštkyně, obdobně jako slavná Hildegarda z Bingen. Ve stejné době působila Anežka česká, dcera krále Přemysla Otakara I., zakladatelka ryze českého rytířského řádu Křížovníků s červenou hvězdou a kláštera Na Františku v Praze, a v Itálii se značně proslavila Vilemína česká, zřejmě dcera krále Přemysla Otakara II., zakladatelka duchovního hnutí vilemínitů, jež byla v Evropě považována za svatou a za vtělení Ducha svatého. O evropský věhlas Přemysloven se zasloužily také česká královna Eliška Přemyslovna, matka císaře Karla IV., i její levobočná dcera Alžběta Přemyslovna, abatyše prvního kláštera benediktinek v Pustiměři. Ve 14. století byly vlivné i další levobočné Přemyslovny, jež se za vlády Karla IV. začaly osobně podílet též na korunovacích českých královen.

www.sar-blochova.cz


Není v našich silách ručit za všechny obsahy videí, názory a jednání jednotlivců.
Přejeme vám všem mnoho lásky v této transformační době.


Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat a velmi nás mrzí, že se mnoho vašich chtěných plateb neuskutečnilo vzhledem k potížím funkčnosti platební brány. GoPay muselo přijmout nové podmínky bank, kdy spolkům neumožní on-line platby kartou. Prosíme o znovu zaslání/zasílání vašich příspěvků, prozatím přes klasický bankovní převod:

Pro platby v ČR: 107-7380440287/0100 s uvedením slova „Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí: IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287, BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

Snažíme se pro vás najít jiné zjednodušující služby pro vaše platby. Děkujeme za pochopení i za podporu.

S láskou Cesty k sobě