Hana Sar Blochová
Duchovní síla Přemysloven

views 30255 datum 13. 2. 2020 délka 01:01:26

Mnohé přemyslovské princezny byly ve středověké Evropě známy jako významné duchovní učitelky, léčitelky a věštkyně, obdobně jako slavná Hildegarda z Bingen. Ve stejné době působila Anežka česká, dcera krále Přemysla Otakara I., zakladatelka ryze českého rytířského řádu Křížovníků s červenou hvězdou a kláštera Na Františku v Praze, a v Itálii se značně proslavila Vilemína česká, zřejmě dcera krále Přemysla Otakara II., zakladatelka duchovního hnutí vilemínitů, jež byla v Evropě považována za svatou a za vtělení Ducha svatého. O evropský věhlas Přemysloven se zasloužily také česká královna Eliška Přemyslovna, matka císaře Karla IV., i její levobočná dcera Alžběta Přemyslovna, abatyše prvního kláštera benediktinek v Pustiměři. Ve 14. století byly vlivné i další levobočné Přemyslovny, jež se za vlády Karla IV. začaly osobně podílet též na korunovacích českých královen.

www.sar-blochova.cz

sdílet:
přehrát:
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě