31. srpna - Světový den za ukončení speciesismu

datum 30. 8. 2023
autor a zdroj obrázku: ©rtyree1, Getty Images Signature na webu Canva.com

World Day for the End of Speciesism (WoDES) je mezinárodní akce zaměřená na odsouzení speciesismu, což je diskriminace zvířat na základě jejich druhu. Koná se každoročně na konci srpna od roku 2015.

Speciesismus - společným prvkem většiny definic je, že speciesismus zahrnuje zacházení s příslušníky jednoho druhu jako s morálně důležitějšími než s příslušníky jiných druhů v kontextu jejich podobných zájmů. Některé zdroje specificky definují speciesismus jako diskriminaci nebo neodůvodněné zacházení na základě příslušnosti jednotlivce k druhu, zatímco jiné zdroje jej definují jako rozdílné zacházení bez ohledu na to, zda je zacházení oprávněné či nikoli. Richard Ryder, který tento termín vytvořil, jej definoval jako ,,předsudek nebo postoj zaujatosti ve prospěch zájmů příslušníků vlastního druhu a proti zájmům příslušníků jiných druhů." Speciesismus vede k přesvědčení, že lidé mají právo používat zvířata k vlastnímu užitku. Studie stále více naznačují, že lidé, kteří podporují vykořisťování zvířat, mají také tendenci podporovat rasistické, sexistické a jiné škodlivé názory, což podporuje víru v lidskou nadřazenost a skupinovou dominanci k ospravedlnění systémů nerovnosti a útlaku.

Mnoho filozofů tvrdí, že rozdílné zacházení s kravami a psy je příkladem speciesismu. Tvrdí, že příslušníci těchto dvou druhů sdílejí podobné zájmy a v důsledku toho by jim měla být věnována stejná pozornost, přesto jsou v mnoha kulturách krávy využívány jako dobytek a zabíjeny pro potravu, zatímco se psy se zachází jako se společenskými zvířaty.

Zvířecí práva jsou filozofií, podle níž má mnoho nebo všechna vnímající zvířata morální hodnotu, která je nezávislá na jejich užitečnosti pro lidi, a že jejich nejzákladnějším zájmům - jako je vyhýbání se utrpení - by se měl věnovat stejný zřetel jako podobným zájmům lidských bytostí. Obecně řečeno, a zejména v lidovém diskurzu, se termín ,,práva zvířat" často používá jako synonymum s ,,ochranou zvířat" nebo ,,osvobozením zvířat". Přesněji řečeno, ,,práva zvířat" se vztahují k myšlence, že mnohá zvířata mají základní práva na to, aby s nimi bylo zacházeno s respektem jako jednotlivci - práva na život, svobodu a svobodu před mučením, která nemohou být potlačena úvahami o celkovém blahobytu.

Autor: EnviWeb
Zdroj: www.enviweb.cz

Sdíleno s laskavým svolením autora

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě