Září z pohledu Numerologie

datum 1. 9. 2023
autor a zdroj obrázku: ©Kichigin na webu Canva.com

Září se nachází pod vlivem č. 9. Devítka má vysokou hladinu mentální energie a velké ideály, je citlivá a idealistická. Je to jak mentální tak duchovní číslo.

V září je načase ukončit staré chování nebo okolnosti, ve které jste kdysi věřili, že jsou "normální" či dostačující. Staré role a pravidla končí, objevují se nové a neobvyklé nápady. Zorganizujme si svůj život, věnujme pozornost svému tělu a zdraví , potřebujeme hodně relaxovat.

Číslo 9 nás vede především k duchovnímu vývoji - vše, co v životě prožíváme je "učební pole" pro naši Duši - učíme se, že ono známé hermetické pravidlo "Jak nahoře, tak dole, jak uvnitř tak venku" skutečně funguje – pokud chceme žít v harmonickém, vyrovnaném a láskyplném světě, tak my sami musíme být ve vnitřní harmonii, vyrovnanosti a být láskyplní. Není to o tom, že ignorujeme temnotu a zlo ve vnějším světě - víme, že existuje, protože mnoho lidí nepřijalo svou vlastní temnou stránku osobnosti, neopustilo staré křivdy což je vede k zlobě, agresi, frustraci a ke snaze druhými manipulovat a ovládat je - ale vědomě si vybíráme cestu. Cestu na které se vědomě rozhodneme být láskyplní, soucitní a na které ctíme vyšší kosmické a duchovní zákony a morální pravidla. Pokud uvnitř nás září světlo, naděje a víra, tak jsme schopni překonat jakoukoli temnotu

Tento měsíc podporuje změnu směřující k novému. Je to flexibilní měsíc. Zaměřme se na rozvoj vlastního nadání a objevujme skryté možnosti. Žijme svůj život obětavě a srdečně, milujme druhé i sebe sama. Morální a etické kvality nabývají důležitosti. Dávejme bez toho, aniž bychom za to něco čekali.

Důležitá je komunikace - je třeba komunikovat upřímně a opravdově, být vzorem pro své blízké. V případě že jsme o to požádáni buďme pro své blízké prostředníky v těžkých či náročných situacích. Změny mohou trvat, proto je dobré uzavřít "staré" výzvy, úkoly a projekty. Mějte oči stále otevřené, ale udržte na uzdě svůj vnitřní neklid a nic nepřehánějte. Sílu a energii čerpáme z pokoje a klidu, do kterého se můžeme vždy vrátit.

Když sečteme číslo roku 2023 - což je číslo 7 s číslem měsíce září 9 dostaneme výsledné číslo 7 - sedmička nás vede k duchovnímu rozvoji, k propojení fyzického a duchovního světa, k práci s vlastními emocemi. rozvíjejme samoléčitelské schopnosti, věnujme se meditaci, buďme otevření pomoci. Energii nejvíce načerpáme v přírodě. Vědomě pracujme se svými emocemi.  

Autor: Věra Šourková
Zdroj: astrologie-a-numerologie

Sdíleno s laskavým svolením autora

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě