Velká kniha o čakrách: Neviditelný systém, který ovlivňuje náš život víc než si myslíme

datum 20. 8. 2022

Jak čakry ovlivňují naše partnerské a sexuální vztahy? Jak u našich dětí rozvinout zdravé čakry? Nejen těmto tématům se ve své knize Velká kniha o čakrách věnuje uznávaná spisovatelka Anodea Judith. Jejím hlavním cílem je zpřístupnit čtivou formou východní systém západnímu myšlení a poradit, jak ho zařadit do běžného života 21. století. 

Poznejte energetický systém propojující tělo a ducha

Čakry tvoří spojení mezi duchovní a fyzickou rovinou a jejich pochopení silně ovlivňuje kvalitu našeho života, náš osobní vývoj a především zdraví. Kromě detailního popisu jednotlivých čaker i celého systému nabízí Velká kniha o čakrách, která vyšla v nakladatelství Alferia, také celou řadu cvičení, meditací a dechových cvičení k posílení každé z nich.

Kniha je tak praktickým průvodcem problematikou, která je jinak považována za vysoce spirituální. Poukazuje na to, jak hluboce jsou „základní duchovní otázky“ zakořeněné ve všech aspektech našeho každodenního života. 

Má-li totiž práce s čakrovým systémem dávat smysl v 21. století, musí být i přes svou odvěkou fundamentální strukturu dostatečně pružný na to, aby dokázal vyhovět požadavkům moderního života. Ani na to ve své knize autorka nezapomíná. Východní systém se snaží zasadit do západního modelu a práci s čakrami vnímá jako jeden z nástrojů osobního růstu.

Trénink jógínského oka

Toto cvičení posiluje vidění a napomáhá soustředění očí. Provádí se také pro zlepšení zraku nebo při celkové únavě z administrativní práce či intenzivní četby. Zaujměte meditační pozici v sedě, narovnejte páteř. Zavřete oči a svou pozornost upřete k bodu ve středu hlavy, mezi vašima očima. Ponořte se do ticha, tmy a klidu. Až získáte pocit soustředění, oči otevřete a napřete pohled přímo před sebe. Aniž byste při cvičení jakkoli hýbali hlavou, obraťte oči vzhůru, podívejte se k nebi. Pak zrakem sjeďte dolů, podívejte se co nejníže. Po provedení vraťte oči doprostřed, zavřete je a opět se ponořte do tmy. Po chvíli je znovu otevřete a soustřeďte. Začněte očima pohybovat z jednoho koutku do druhého. Zaměřte pohled doprava nahoru a přejděte z něj doleva dolů. Pak obráceně – z místa vlevo nahoře přejděte doprava dolů. Opět se vraťte do tmy. V následujícím cviku pohybujte očima jen zprava doleva. Po krátkém odpočinku ve tmě následuje závěrečné cvičení, během kterého provádějte pohledem půlkruhy – nejdříve nahoře, pak dole – a celé cvičení završte otáčením v kruhu – co nejvíce po straně, po i proti směru hodinových ručiček. Po cvičení oči zrelaxujte. Zahřáté dlaně položte přes víčka a vychutnávejte si teplo, které uvolňují. Můžete si přitom jemně hladit víčka, masírovat čelo a tváře.

O autorce:

Anodea Judith je uznávanou autoritou přes čakry, jógu a psychosomatiku. Jejím velkým tématem je zapojení východního systému čaker do našeho západního života. Akademické vzdělání získala v oboru klinické psychologie, na různých úrovních studovala bioenergetiku, mytologii, sociologii, systémovou teorii a mystickou spiritualitu. 

Velká kniha o čakrách je stejně jako autorčina předchozí publikace Jóga podle čaker součástí Jógové řady nakladatelství Alferia.

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě