Tmou k sobě (Pobyt ve tmě)

Tmou k sobě poskytuje prostor pro pobyt ve tmě. Spočinutí v tichu, tmě, samotě. Pobyt v neviditelné přítomnosti průvodkyně. Pobyt s jídlem, které je intuitivně připravováno.

Klementina Gáspárová předává k pobytu klid, bezpečí, tichou a neviditelnou společnost a jistě i jiný, další úhel pohledu.

Pobyty jsou zpravidla sedmi a více denní. Dohodou je možné pobýt ve tmě i kratší čas, minimálně však tři dny. Po domluvě je možný pobyt ještě v klidu, ve světle, na pár předem domluvených dní.

Snad stačí jen vědět, že vše, co žijeme, jaký příběh se nám odehrává v hmotných i nehmotných světech, s kým a jak komunikujeme, je tak, jak jsme si připravili my samotní, rozhodli jsme se takto. Mohou to být rozhodnutí vědomá, ale i nevědomá, však víra v každý krok, který učiníme, je cesta k osobní svobodě.

Všimněme si, že v každý okamžik máme na výběr, kterou cestou se vydáme. Já volím cestu svobody, radosti a důvěry v každé své rozhodnutí. 

Klementina 

STARÉ SMRKOVICE 10, 508 01

MOBIL: +420 775 042 000

EMAIL: [email protected]

WWW: tmouksobe.cz

sdílet:
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě