Přichází zdravá sociální síť, její osud je v rukou uživatelů

datum 20. 2. 2024
Autor a zdroj obrázku: Maitreja

V česku se připravuje zdravá sociální síť MAIT, která je součástí projektu Maitreja. Spoluzakladatel Ladislav Kocián, spojil své síly s dalšími inovátory s jasným cílem - změnit aktuální podobu online světa.

Proč si myslíte, že současný online svět potřebuje změnu?

V poslední dekádě sociální sítě ovládly a zásadně proměnily online svět, jejich obchodní modely cílí na nejdražší komoditu, kterou v životě máme - náš čas. Na schopnosti současných algoritmů vlákat nás do pasti nekonečného scrollování mají zásluhu jejich početné týmy psychologů. 

Kromě zdroje nekonečné zábavy s sebou sítě přinesly i řadu výzev jako je například ztráta autenticity, kterou lze pozorovat především u mladé generace. Snaha srovnávat se se životy jiných lidí, které vypadají na sítích dokonale, přispívá k výraznému nárůstu počtu sebevražd mezi mladistvými po celém světě. 

Zároveň vidíte, že současná doba je ovlivněna touhou po rychlých a šokujících informacích, což vede k zjednodušování, zejména v politice a médiích. Komplexní problémy jsou sužovány do jednoduchých titulků a zázračných řešení. 

A to jsme ještě ani nemluvili o problému využívání osobních dat pro účely reklamy nebo o složitosti toho, jak donutit velké digitální giganty ke změně svého přístupu.

Jak chcete tyto problémy technologického světa vyřešit?

Po několika letech intenzivního výzkumu jsme nyní ve fázi vývoje ekosystému mobilních aplikací sdružených kolem zdravé sociální sítě MAIT.me. Soustředíme se zejména na obnovení autenticity v online prostředí a k zacházení s osobními daty tak, aby zůstávala pod kontrolou svých vlastníků - uživatelů. Budujeme nástroje, které zefektivňují čas strávený online, zachovávají prvky zábavnosti, ale přitom nemanipulují uživatele do co nejdelšího času stráveného u obrazovky. Návrat autenticity například testujeme skrze naši novou kvízovou aplikaci Tellmee, která slouží k nahrávání autentických videí, kde otázky předem dopředu neznáte a na odpověď máte jen určitou dobu a jeden pokus. 

Abychom vyřešili otázku spolurozhodování, potřebovali jsme najít vhodný český právní model, který by nám to umožňoval. Výsledkem bylo založení dlouhodobě udržitelné a ekonomicky soběstačné neziskové organizace Spolek MAITREJA. 

Příprava zdravé sítě Mait a prvních aplikací nám zabrala několik let a po celou tu dobu jsme byli financování Nadací Křižovatka a andělskými investory. Pochopitelně i nadále jsme otevřeni vstupu dalších investorů, kteří budou sdílet naše hodnoty a ambiciózní cíle. Věříme, že i byznysově orientovaným investorům máme co nabídnout.

Jak se tedy zdravá sociální síť Mait odlišuje od těch dnes již existujících?

MAIT je unikátní v mnoha směrech. Největším rozdílem je náš efektivní algoritmus sítě. Uživatelé mají plný přístup k informacím, které o nich algoritmus uchovává, a mohou tyto údaje kdykoliv smazat, opustit svoji sociální bublinu a navrátit se k prapůvodnímu smyslu sociálních sítí - udržování kontaktu s přáteli. Celá síť je navíc bez reklam, protože jsme našli další způsoby financování, které nezahrnují prodej uživatelských dat inzerentům. Jak jsem už zmínil, uživatelé budou moci také spolurozhodovat o budoucnosti sítě.

Jak si představujete, že se uživatelé zapojí do rozhodovacích procesů?

Způsobů bude hned několik. Hlasovací práva jsou rozdělena do několika kategorií, například lídři největších skupin uvnitř sítě Mait a dalších aplikací. Stejným způsobem se postupně rozroste i skupina eticky zaměřených uživatelů, kteří potvrdí svůj soulad s hodnotami organizace. 

Nejrychlejší cesta k získání hlasů je zaplacení členského příspěvku pořízením tokenu MAIT. Tento moderní a transparentní způsob, postavený na blockchainu, umožní uživatelům získat jeden hlas za každých 100 držených tokenů MAIT. Počet hlasů v tomto případě není omezen, takže tímto způsobem mohou do projektu vstoupit i větší hráči. Celkový počet tokenů je fixní a nemůže být nikdy změněn, jako je tomu například u Bitcoinu. 

Nemáte obavy, že to bude pro většinu běžných uživatelů technologicky náročné?

Pořízení tokenů se pokusíme uživatelům co nejvíce zjednodušit. Ti, kteří již dnes vlastní Bitcoin nebo Ethereum, si zřejmě s procesem nákupu poradí sami na stránce www.maitcoin.com. Pro ostatní připravujeme jednoduchou stránku, kde si budou moci své první tokeny pořídit přímo z intuitivního prostředí sítě Mait. Zároveň rádi pomůžeme všem, kdo to budou potřebovat. 

Kromě toho budou uživatelé moci získat tokeny za svou aktivitu uvnitř sítě Mait. Letos na jaře představíme bonusový program pro ty, kdo budou na síti vytvářet kvalitní obsah a pomáhat s jejím rozvojem. 

Z čeho budete žít, když ne z placené inzerce?

Co se týče generování příjmů, každá z našich mobilních aplikací, které vytváříme, včetně zdravé sociální sítě Mait, má svůj vlastní byznys model. V případě sítě je to jednoznačně systém členství. Dnes vidíme, že i tradiční hráči jako Facebook nebo X přicházejí s variantou měsíčního členství, která přináší další funkce navíc nebo různé výhody. Studie ukazují, že od 3-10 % uživatelů je ochotno za členství platit, pokud jde o částku, která je pro ně zanedbatelná. Do černých čísel se můžeme dostat už při hranici 100 000 uživatelů. 

Jak chcete přesvědčit uživatele Facebooku a dalších sítí, že mají začít používat něco nového?

Získávat uživatele po jednotlivcích je pochopitelně velmi časově i finančně náročné. Jednáme s většími skupinami, které spolu potřebují bezpečně komunikovat, aniž by se u toho museli obávat, že někdo bude sledovat a zneužívat jejich data. Tímto způsobem bychom chtěli v nadcházejících měsících dosáhnout hranice 100 tisíc uživatelů. Zároveň pracujeme na získání finanční podpory pro globální marketing, abychom mohli spustit i tradiční marketingové kampaně k oslovení uživatelů.

Pokud se někomu projekt Maitreja a jeho záměr líbí, jak se může aktivně zapojit?

Asi nejjednodušší je nás kontaktovat na síti Mait, která funguje na adrese www.mait.me. Rádi přivítáme partnery v oblasti marketingu i investory, kteří chápou náš záměr. Pokud už někdo má zkušenosti s nákupem tokenů, může si své členství rovnou pořídit na stránce www.maitcoin.com

A nebo nám můžete jednoduše napsat na email [email protected] a my už se o Vás postaráme.

Autor: Ladislav Kocián

Sdíleno s laskavým svolením autora

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě