Plamen vašeho vnitřního světla

datum 14. 10. 2023
autor a zdroj obrázku: ©fixouillou, Getty Images na webu Canva.com

Jeshua prostřednictvím Pamely Kribbe

Já jsem Jeshua, bratr a podobně smýšlející člověk. Pociťte moji přítomnost, nejsem cizinec. Jsme spolu navzájem hluboce spojeni. Skutečnost, že obýváte pozemské tělo a já ne, nevytváří mezi námi velkou vzdálenost. Pociťte to ve svém srdci. Vzdálenost, která vzniká mezi lidmi, pramení mnohem více ze strachu a nedůvěry než z toho, zda jsou spolu fyzicky. Vnímejte toto vnitřní spojení, které máte s Kristovským vědomím, vědomím lásky a vzájemného propojení.

Krok zpět, jeden krok dovnitř, často připravuje na něco nového, co má přijít. Nyní se to děje na globální úrovni. Je to nutnost, která se odehrává i ve vašich individuálních životech, kdy se činí krok dovnitř, ať už je nebo není vynucen krizí či situací, jenž se zdá, že přichází zvenčí. Tato situace plní funkci, není překážkou. Je dveřmi, které se otevírají do vnitřního světa.

Jen na chvíli vnímejte svůj vlastní vnitřní svět. Běžte dovnitř. Představte si, že uvnitř vás je živoucí, průsvitný prostor. Prostupuje vašim tělem, je mnohem větší, než vaše tělo. Je to vaše energetické pole. Je jako velký dům, ve kterém žijete, jen je v neustálém pohybu. Kolují tu proudy, nálady, vibrace. Je to váš dům, váš energetický dům. Vaše tělo je v něm zahrnuto též. Ve skutečnosti je stav vaší energie základ. Tělo to ovlivňuje, proudí a pohybuje se s ním. Je svým způsobem sekundární, neboť následuje zákony energie. Hmota následuje energii.

Sestupte svým vědomím do svého vlastního energetického pole. Běžte dovnitř. Uzavřete se na chvíli před mnoha vnějšími podněty. Věnujte pozornost své páteři, začněte však trošku výš, vzadu na vaší hlavě a ještě o něco výš, kde je jakýsi kanál, který vás spojuje s vyšší sférou, sférou vaší duše. Spojuje vás s vnitřním věděním, které sahá za čas a prostor, za fyzično. Jen si jednoduše toto místo uvědomte, těsně za vašim tělem, avšak velmi úzce s ním spojené. Pak pomalu cestujte svou pozorností tělem dolů. Vnímejte energii za svým krkem a pak mezi lopatkami. Přitáhněte svou pozornost dolů k páteři. Pociťte oblast za vašim žaludkem, které se taktéž říká solar plexus a za dolní částí zad k vaší kostrči. Vnímejte tento kanál, toto energetické pole až k Zemi.

Vnímejte, že jste se Zemí spojeni. Vnímejte sílu Země. Jste tu, abyste Zemi něco přinesli. Cítíte vnitřní touhu něco sdílet, něco dát či se vyjádřit. Tato touha pochází z vaší duše, náleží vašemu bytí. Stejně silně vnímejte kanál spojující Nebe a Zemi, který vámi prochází. Jste mostem mezi dvěma světy. Vnímejte, co musíte dát.

Abyste si to představili, pomyslete na to, že jste na jevišti. Sedíte nebo stojíte na jevišti a cítíte se klidní a silní. Nebojíte se. Jste v kontaktu s tímto kanálem v sobě, jste propojení. Jste v bezpečí. Vnímejte toto bezpečí. Jste ve svém vlastním vnitřním prostoru, kde jste v bezpečí a pohodě. Podívejte se pak na to, kdo stojí před vámi. Je to prostor, druh pokoje, ve kterém jsou přítomní lidé, kteří přišli pro vás. Nebojíte se, ani nejste nervózní. Nikoliv, hluboce vnímáte, že to má smysl. Nejste tu, abyste vystupovali či byli uznaní. Jste tu, abyste s nimi sdíleli něco podstatného. Nejste ani vyšší, ani nižší než oni. Jste tu ve své přirozené roli či funkci.

Pohlédněte tedy na to, co děláte. Co máte na mysli? Co tam máte udělat či říct? Možná jsou tu lidé, kteří k vám spontánně přichází a na něco se vás ptají. Na co se vás ptají? Co jim dáte? Co s nimi sdílíte, pokud následujete svou vnitřní touhu? Pohlédněte zvláště na pocit, který v tom máte. Sdílíte vědomost, moudrost, laskavost, pochopení či povzbuzení? Vnímejte, co z vás přirozeně proudí. Vnímejte, jak je to pro vás přirozené, tak snadné jako dýchání.

Všichni tu jste, abyste s druhými sdíleli něco ze své jedinečné kvality duše. To znamená, že vyčníváte, že již nenásledujete ušlapanou cestu, ale následujete hlas svého srdce. To může vyvolat strachy. Naslouchání tomuto vnitřnímu proudu, vás však zároveň přivádí blíž k sobě a k pocitu naplnění a radosti. Strach, který tu můžete prožívat, je strach z vyloučení. Jakmile začínáte žít ze své duše, začínáte jednat, přemýšlet a vnímat z proudu, který již není postavený na starém kolektivním myšlení, starých zvycích a straších. Přestavujete tak říkajíc nový zvuk.

Vyzývám vás, abyste tomu věřili. Je tu zapotřebí nového zvuku. Je to nutnost, neboť jedině z kontaktu se svou duší, s vnitřním prostorem, se může vědomí na Zemi změnit a růst.

Děkuji vám za to, že jste tady a teď na Zemi. Jste stateční. Vyžaduje odvahu vystoupit a následovat hlas svého vlastního srdce. Jste v tom však podporováni. Pokud to není z kolektivní energie, která je stále ještě v jistých bodech uvíznutá ve staré energii, podpora přichází z pole lehkosti a připravenosti, která je nyní v procesu přistávání na Zemi. Můžete to nazvat Kristovským vědomím či jednoduše světlem, jasností, propojeností, láskou. Toto pole získává ruce a nohy zčásti i díky vám. V tomto dni a věku existuje nové zrození. Nenechejte se zmást negativními zvuky, které slyšíte. Vnímejte plamen svíčky nového a nechejte ho ve svém srdci hořet.

© Pamela Kribbe, Překlad: Denisa, www.jeshua.cz

Zdroj: www.jeshua.cz

Sdíleno s laskavým svolením autora

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě