Merkur v Raku

datum 27. 6. 2023
autor a zdroj obrázku: ©Dragan Valentin´s Images na webu Canva.com

27.6. vstupuje Merkur do vodního znamení Raka a v tomto znamení setrvá do 11.7.. V Raku se aktuálně nachází také Slunce, proto by naše pozornost měla být zaměřena na domov, rodinu, zázemí a také na svou vlastní Duši a její přání a potřeby. Nalaďme se na sebe sama, na své pocity, opečovávejme se a hýčkejme se. Rak je vodní znamení, proto se nyní naše mysl (Merkur) propojuje s emocemi (voda).

Merkur je planeta nejbližší Slunci a nikdy od něj nemůže být vzdálena více než 27 stupňů. To znamená, že se v horoskopu bude vždy nacházet buď ve stejném znamení jako Slunce, případně ve znamení, které předchází či následuje znamení v němž je Slunce. Merkurova blízkost ke Slunci rovněž znamená, že po soumraku ani dlouho před úsvitem není vidět. Merkur symbolizuje to jak myslíme, jak komunikujeme, to co nás zajímá, jaký je náš intelekt. Merkur v naší mysli funguje na způsob telefonní ústředny, kdy různým aspektům nás samých doručuje poselství a rovněž vysílá poselství různých aspektů nás samých vnějšímu světu a těm, kteří se v něm nacházejí. Způsob, jakým jsou předávána poselství, je klíčovým faktorem pro jejich přijetí. Proto Merkur hraje významnou roli ve vztazích - protože problémy ve vztazích vždy spouštějí potíže v komunikaci. Buď nejsme schopni efektivně komunikovat, nebo nejsme schopni naslouchat a rozumět. Merkur symbolizuje naše mentální procesy - jak vstřebáváme a zpracováváme informace- což děláme podle našeho vlastního pohledu na svět, který nám odhaluje zbytek horoskopu.

Merkur v Raku

Velice rád zaznamenává informace - má určité vnitřní nutkání to dělat. Tudíž se z tohoto důvodu jedná a výborné postavení pro pisatele deníků či kurátory, nebo i spisovatele (je tu silná fantazie, schopnost imaginace). Zapsané záznamy si člověk s Merkurem v Raku rád v klidu zpětně prochází. Může mít také silný zájem o historii. Paměť jde často ruku v ruce s hmatem, proto se lidé s takto umístěným Merkurem rádi věcí dotýkají. Také se jedná o dobré postavení pro restauratéra, protože kombinuje obchod (Merkur) s potravou a výživou (Rak). Lidé s Merkurem v Raku budou zřejmě potřebovat mateřskou bytost, s níž si budou povídat. Mnozí lidé s takto postaveným Merkurem přijímají svou roli pro dobro druhých. V komunikaci s ostatními je pozorný a příjemný. Příjem a předávání fakt, však může být zkresleno emocemi a osobní zkušenost může zabarvit individuální postoj k interpretaci dat -aniž by si to člověk uvědomoval. Rozum je klidný – člověk s Merkurem v Raku pochopí to, co projde sítem jeho pocitů. Merkur v Raku většinou přináší vynikající paměť a má talent písemně zpracovávat informace. Základní charakteristikou Merkura v Raku je vnímavost, prozíravost a představivost. Má vynikající představivost a velkou fantazii. Mívá silnou intuici je soucitný a může mít i básnický talent.

Člověk s Merkurem v Raku je schopen skrze svou intuici poznat, co vyvolává v lidech pocit, že je o ně pečováno, a umí to buď vyjádřit, anebo popřít. Je tudíž velmi důležité, aby byl takový talent usměrňován přísnými etickými principy a aby byl používán s konstruktivním úmyslem.

Bez dobře uváženého záměru používat svá tykadla pozitivním způsobem je člověk s Merkurem v Raku pouze snadno ovlivnitelná oběť cizí manipulace - a následně i on sám cítí potřebu manipulovat. Začarovaný kruh podezření, který tak vzniká je pravým opakem uklidňující atmosféry, kterou je Merkur v Raku schopen vytvořit, ať už v kruhu domácím, pouhou fyzickou přítomností, anebo jakkoli jinak. Jinými slovy, když si člověk s Merkurem (či Sluncem a Lunou v Raku) vědom svého vlastního zdroje světla a tepla, je méně pravděpodobné, že bude jako můra přitahováni k plamenu někoho jiného.

30.6. je Merkur v harmonickém trigonu se Saturnem v Rybách - mysl je podporována střízlivým Saturnem a my bychom měli být schopni střízlivě a jasně uvažovat. 1.7. je Merkur v harmonickém sextilu s Jupiterem v Býku - tento aspekt přeje příjemné komunikaci i pozitivnímu naladění mysli. 6.7. je Merkur v dynamické a napěťové kvadratuře s Chironem v Beranu - v komunikaci s druhými se můžeme cítit nejistí a snadno zranitelní. 7.7. je Merkur v harmonickém sextilu s Uranem v Býku a tento aspekt nám může přinést pár zajímavých a originálních nápadů či zážitků. 10.7. se Merkur nachází jak v harmonickém trigonu s Neptunem v Rybách - tento aspekt zesiluje naši fantazii, imaginaci, intuici i schopnost soucítit, tak je i v napěťové a dynamické opozici s Plutem v Kozorohu - pozor bychom si měli dát na emocionální manipulaci.

Astrolog Věra Šourková

Autor: Věra Šourková
Zdroj: astrologie-a-numerologie

Sdíleno s laskavým svolením autora

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě