Lví brána

datum 2. 8. 2023
autor a zdroj obrázku: ©Robertgreene674, pixabay na webu Canva.com

Přichází řev lva, síla lva, majestátnost lva.

Červenec mnohé započal, srpen dokončí.

Zdrojový portál nyní proudí na maximum a spojuje se s portálem Síria.

Na planetu i na nás dopadají modré a diamantově-zlaté třpytky. 

Ponořte se do jejich záře a nechte je skrz sebe vsakovat do Země.

Tyto portály svítí na stíny...

Pusťte vše, co nepotřebujete. Spojte se, se svou duší, s krystaly Země, s portály, propojte vše v sobě. Prociťte půdu, svá chodidla, ukotvěte se, spojte se s živly.

Souciťme, podporujme se.

Máme šanci udělat během srpna kvantový skok a to jak jednotlivci, tak celkově.

Lev se hlásí o slovo.

V jeho tlamě končí všechny naše strachy, obavy a nefunkční programy. V jeho ohni hoří a spaluje se vše nepotřebné. Dává nám sílu, dává nám korunu. 

Spojte se s královstvím v sobě.

Pozor však na pocit výjimečnosti, povýšenosti, ego a pýchu. Přeměňte vše do vědomí si sami sebe, do tvořivosti, síly, podpory sebe i jiných, do energie srdce.

Postavte se v plné síle na skálu a zařvěte jako lev do dálky.

Tady jsem a jsem ochoten udělat odvážný krok do neznáma. Chtěl bych svobodu, rozpustit programy, čipy, parazity, strachy či co vnímám ze svého úhlu pohledu.

Ano?

A jsi připraven převzít zodpovědnost za svůj život?

Jsi připraven vystoupit z davu?

Máš odvahu skočit do neznáma?

Jsi ochoten učinit rozhodnutí?

Jsi ochoten nést následky svých činů?

Jsi ochoten rozbíjet staré struktury?

Jsi ochoten čelit jiným názorům?

Zůstaneš i přes uragán kolem Tebe ve svém středu?

Svoboda začíná uvnitř. 

Spoj se, se svou duší, se svým srdcem, s jiskrou v Tobě. 

Zažehni ještě více ten věčný oheň v Tobě, který nikdy nepřestává hořet.

Zažehni jiskry v čakrách, zažehni jiskry v těle, zažehni jiskry v auře. Vnímej, jak Tvůj vnitřní oheň hoří a spaluje všechny programy, čipy, parazity, strachy.

Tam kde je vědomí si sebe sama, tam kde je spojení s duší a srdcem, tam kde je vnitřní světlo nemůže být nic, co brzdí tvůj vývoj, tvoji tvořivost, tvoji sílu, tvoji radost.

Vykroč tedy pevným krokem lva do nové etapy svého života.

Ivona Antalii

Autor: Ivona Antalii
Zdroj: www.kliceksrdci.cz

Sdíleno s laskavým svolením autora

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě