Karetní výklad strážných andělů pro týden od 22. do 28.1. 2024

datum 22. 1. 2024
autor a zdroj obrázku: ©NikkiZalewski, Getty Images na webu Canva.com

Milí přátelé, 

začátky v novém roce bývají mnohdy zasvěceny detoxikaci a vytváření nových, zdravějších návyků. Toto načasování není náhodné - po náročném svátečním období ke konci předchozího roku ze sebe často vydáme maximum a býváme přehlceni, ať už dobrovolně či nedobrovolně nejrůznějšími úkoly, nároky i emocemi. Všechno to, co se v nás nastřádalo, přirozeně potřebuje zase odejít. Potřebujeme se očistit od starých energií. Ne vždy se to daří tak, jak bychom chtěli, nebo ne tak rychle a snadno.
Letošní leden má zvláštní energii - na jednu stranu nás vede k odpočinku a regeneraci, na druhou stranu nás vystavuje situacím, které vyvolávají na povrch mnohé potlačené či přehlížené emoce, myšlenky či záležitosti vyžadující dořešení. Naši andělé nás proto o to více vedou k důkladné péči o svou duši i tělo, abychom si k zátěži, kterou tato komplexní detoxikace obnáší, nepřidávali ještě další zbytečnou tíhu ve formě nezdravé stravy, návykových látek a stimulantů, stresujícího myšlení, přehnaného analyzování našich situací, které nikam nevede, apod. Potřebujeme mít v sobě dostatek sil a prostoru pro zpracovávání výzev, jimž jsme nyní vystaveni. 
Ve čtvrtek 25. ledna nastane úplněk ve znamení Lva, který pro nás představuje příležitost oprostit se od všeho, co nám brání být sami sebou a nechat zářit své skutečné Já. Jsou to všechny ty strachy typu "co si o mně kdo pomyslí", "co když to ztratím" nebo "co když mi někdo něco udělá/někomu něco udělám já"? které nás blokují a ovládají a nedovolují nám být svobodní ve svém prožívání a sebevyjadřování. Mnohdy se tyto naše strachy opírají o nějakou zlou zkušenost z minulosti, kdy jsme si dovolili svou svobodu projevit a narazili jsme na odpor okolí, na obviňování, odmítání, opuštění nebo nějakou jinou formu "trestu" či manipulace a ztráty. Setkáváme-li se nyní se situacemi, kdy se cítíme stejně či podobně jako v těchto minulých časech, má nám taková situace posloužit k propuštění oněch starých emocí a strachů a vymanění se z jejich moci, kterou nad námi doposud měly. Toto období nás vede k vnitřnímu osvobození, které je nezbytné k tomu, abychom mohli ve světě konat své poslání - posilovat a šířit lásku a světlo. Stojíme před úkolem naučit se nebát se temnoty a dokázat zářit jí navzdory. 

- Magda

* * *

Pro tento týden jsem použila tyto karetní sady: 

  • Tarot strážných andělů (Doreen Virtue a Radleigh Valentine)
  • Moudrost Země (Earth Wisdom; Barbara Moore)
  • Karty energie (Energy Oracle Cards; Sandra Anne Taylor)

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak, napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 

* * *

Tarotu strážných andělů nám vyšla krásná karta Kreativita a hojnost, která nám říká, že se nám dostává příležitosti vytvořit si v životě to pravé zázemí, pocit domova a spokojenosti, a využít přitom svých přirozených tvořivých schopností. 
Také je to poselství o tom, že se nemáme bát cítit se dobře.
 Někdy si v prožívání (a užívání si) dobrých věcí sami bráníme, ať už vědomě či nevědomě, protože je nám například líto jiných, kteří se dobře nemají a kteří trpí. Je-li v našich možnostech trpícím lidem pomoci, pak to neváhejme udělat. Pokud takovou možnost nemáme, vyšleme k nim své modlitby a pozitivní energii, nechť na sebe vezme takovou podobu, jakou kdo potřebuje. To, že my sami budeme trpět, však nikomu nepomůže. Naopak, čím lépe se bude dařit nám, tím více síly a prostředků budeme mít pro pomoc těm méně šťastným. Naši andělé vzkazují těm z nás, kdo mají pocit viny z toho, že se mají dobře, aby si uvědomili, že svým vlastním požehnáním a hojností napomáhají posilovat hojnost a požehnání ve světě - což je součást našeho poslání. Nepřišli jsme sem posilovat bídu, ale dostatek. 
Někteří lidé si zase odpírají dobré pocity ze strachu, že pak o to dobré přijdou a bude je to mrzet - raději se tedy předem z ničeho moc neradují a předem si kazí potěšení z dobra, které k nim přichází, jen aby je pak tolik nebolelo, až to dobré zase pomine. 
Pokud patříme mezi ty, kdo si brání (nebo se z nějakého důvodu neumí) těšit se z toho dobrého, co na životě je, vedou nás naši andělé k odpuštění sobě i jiným lidem nebo okolnostem, kvůli kterým jsme si tento nezdravý návyk vypěstovali (tzn. propuštění bolestných pocitů s nimi spojených). To, že se preventivně nebudeme z ničeho těšit, nám rozhodně nepomůže ke štěstí, ale k pravému opaku - dostáváme se do spirály utrpení a opakovaných zklamání, kterými si opětovně potvrzujeme své negativní přesvědčení o nedostatku a zklamáních. Chceme-li se z tohoto cyklu vymanit, je třeba uvěřit, že to dobré nám náleží stejným právem, jako díl toho méně dobrého, s čím se potýkáme. 

Ze sady Moudrost Země nám vyšla karta Léčení žalu. Ta vypovídá o zklamáních a životních ranách, kterými jsme byli zasaženi, ať už se jedná o něco čerstvého a nebo dávnějšího. Citové rány neznají pojem času; jsou neustálé přítomné, ať už jsme si jich vědomi a nebo ne. Pokud jsme se doposud báli svých pocitů, nastal čas postavit se jim čelem. Dost možná nás k nim přivede nějaký impuls zvenčí, který je v nás probudí a pomůže jim ven z našeho srdce. Truchlení, ať už pro někoho zesnulého blízkého, nebo někoho, kdo od nás zkrátka odešel, pro ztrátu něčeho pro nás důležitého, i pro ztrátu pocitů bezpečí či nějaké části našeho starého já, je pro nás důležité. Říká se, že "slzy jsou pomocníčci, kteří přicházejí našemu srdci pomoci vyplavit z něj bolest" a není třeba se za ně stydět nebo se jim bránit. Je to zdravý a hojivý proces, který nám pomáhá začlenit i tyto méně šťastné zkušenosti do našeho života a pokračovat dále i s proměnou, kterou jsme přitom prošli. Přijmout své pocity, prožít je a nechat je odplynout, vyžaduje odvahu, odhodlání a ochotu celý tento proces připustit. Čím otevřenější budeme tomuto léčení, tím snáze celým procesem projdeme. 

Karet energie nám vyšly dvě karty společně - znamená to, že jejich významy se navzájem doplňují a patří k sobě. 
První z nich je karta Smlouva, která může mít doslovný význam a vypovídat tak o uzavření nějaké smlouvy či dohody, ať už se jedná o cokoli. Může vypovídat i o záležitostech, které vyžadují soudní jednání či jinou formu oficiálního spravedlivého řízení. Obecně představuje jakékoli formálně uzavřené pouto, ať již profesní, obchodní, vztahové či jiné. 
Druhou kartou je Zlomené srdce, které zde opět vynáší na povrch témata jako zklamání, citové bolesti a žalu. V souvislosti s kartou Smlouvy může znamenat, že něco nedopadne tak, jak bychom si přáli, a můžeme proto cítit smutek, nicméně karta Smlouvy vypovídá i o spravedlnosti a rovnováze, a je to tedy pro nás povzbuzením, že i když momentálně můžeme být zklamáni a prožívat pocity nespravedlnosti, křivdy, hněvu, apod., máme pamatovat na Božský řád a věřit, že ze Zákona rovnováhy se nám dostane náhrady za vše, co jsme nyní možná ztratili nebo co se nám nesplnilo. Své pocity máme přijmout, nechat je plynout a nelpět na nich.
Tato kombinace karet však může znamenat i citové pouto k někomu nebo k něčemu z minulosti, které nám nyní brání jít dál. Ponechat si v srdci lásku k bytostem, které jsme milovali, je samozřejmě v pořádku, spíše se zde jedná o pouta skrze zklamání a rány, které nám někdo způsobil a které mu nemůžeme zapomenout... a které tímto způsobem udržujeme při životě a sami sebe tak zraňujeme. Stejně tak to mohou být staré křivdy v důsledku neblahých okolností, kdy neexistuje žádný konkrétní viník, ale tzv. "smůla". Můžeme v sobě nést zklamání či pocity hněvu vůči Bohu/Vesmíru a svou nedůvěrou tak odháníme všechno dobré, co by k nám mohlo přijít. Nezdravá pouta k těmto minulým zraňujícím zážitkům nám nikdy nepomohou se uzdravit, ani se ochránit před utržením dalších ran. Naopak k nám další rány ještě přitahují skrze podobnost energií. Udělejme tedy sami sobě službu a dovolme si pustit se jich a osvobodit se. Máme-li pocity křivdy a nespravedlnosti, odevzdejme dané záležitosti do rukou Zákona rovnováhy, který platí pro nás všechny stejně. Dovolme si osvobodit se od pout, která jsme si my sami nasadili, a nechat je za sebou. 
K této kartě patří také afirmace:

Propouštím bolest z minulosti a nyní se rozhoduji žít v soucitu k sobě samé/mu.
Láska mě nyní léčí a obnovuje.


* * *

SHRNUTÍ
V tomto týdnu stojíme před výzvou vyčistit své nitro od starých bolestí. Mohou se nám vybavovat nejrůznější vzpomínky, nebo se nám v cestě objeví někdo či něco, co nám určitý pocit připomene. Ať už se setkáme s jakoukoli zkušeností, dovolme si prostě jen vyplavit emoce ven ze svého nitra. To je hlavní účel těchto emotivních situací. Pokud své emoce dovolíme vypustit, pak už nebude důvod, aby nás určité situace potkávaly. 
Věci, které nyní propouštíme ze svého nitra, nás doposud ovládaly z oněch temných koutů vědomí, kam jsme se nechtěli dívat a kam jsme odsouvali všechno to nepříjemné, co jsme pořádně nezpracovali a k čemu jsme se nechtěli vracet. Přestože není příjemné tomu znovu čelit, je to pro nás důležité a budeme rádi, že to máme konečně za sebou... a nebo že jsme to alespoň dokázali znovu otevřít a vydat se na cestu svého uzdravení. Proces truchlení a zpracovávání hlubokých emocí může vyžadovat i delší časové období - a je to tak v pořádku. Je to zcela individuální a jen my sami můžeme vědět, jak moc času potřebujeme. Neváhejme si také říct o podporu dobrého přítele nebo terapeuta. A hlavně - nejsme v tom sami. V určitém smyslu se jedná i o kolektivní záležitost a energii, která otevírá srdce zamrznutá žalem, aby z nich mohla vytrysknout láska a její léčivá síla, kterou nyní svět tolik potřebuje. 
Dovolme to tedy nejen kvůli sobě, ale i pro náš bolavý svět. 

* * *

Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci.

Autor: M. Techetová
Zdroj: andelskydenik

Sdíleno s laskavým svolením autora

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě