Karetní výklad strážných andělů pro týden od 1. do 7.5. 2023

datum 2. 5. 2023
autor a zdroj obrázku: ©izzzy71, Getty Images na webu Canva.com

Milí přátelé,

v prvním květnovém týdnu nastává úplněk ve znamení Vah, a to 6.5. Tento úplněk by nám měl pomoci k harmonizaci naší energie a k obnově rovnováhy, která nám možná v některých aspektech života chybí. Pokud jsme vydávali příliš energie, dostaneme možnost ji dočerpat; pokud jsme zanedbávali své zdraví, budeme vedeni k vynahrazení potřebné péče; pokud jsme se dlouho zaměřovali na druhé lidi a na sebe zapomínali, budeme vedeni k tomu, abychom si věnovali stejnou pozornost a péči jako ostatním; pokud jsme byli neustále v něčí společnosti, budeme vedeni ke zdravé samotě; pokud jsme dlouhodobě řešili všechno jen hlavou, dostane slovo pro změnu naše srdce... a tak bychom mohli pokračovat. Mnohé problémy, které se v našem životě vyskytují, jsou často jen následkem nějaké nerovnováhy, která je skutečnou příčinou a na kterou je proto třeba se zaměřit. Nebesa nás laskavě navedou právě tím směrem a právě k těm řešením, která budou ta nejlepší pro nás a naši situaci - buďme tedy otevření a ochotní nechat se vést. 

- Magda

Pro tento týden jsem použila tyto karetní sady: 

  • Tarot strážných andělů (Doreen Virtue a Radleigh Valentine)
  • Orákulum jednorožců (Oracle of the Unicorns; Cordelia Francesca Brabbs)
  • Šepoty lásky (Whispers of Love; Angela Hartfield)

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak, napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 

* * *
Tarotu strážných andělů nám pro první květnový týden vyšly Nové začátky. Je to krásná, pozitivní karta plná lehkosti a radosti ze života. Připomíná nám, jak důležité je nebrat všechno tak vážně a nezapomínat se těšit z toho hezkého, co život nabízí. I v těch nejtěžších životních obdobích můžeme vždy najít důvody ke vděčnosti a úsměvu.
V tomto týdnu je hlavním významem této karty obnova naší schopnosti přijímat vše nové s nadšením, otevřeností a zájmem. Tak jako malé děti se rády učí novým věcem a jsou na všechno zvědavé, i my si máme připomenout, jaké to bylo, když jsme byli také takoví.
Kým bychom dnes byli, kdyby se na nás za náš život nepodepsalo tolik ran, zklamání, křivd a nejrůznějších dalších věcí, které nás poznamenaly? Kým bychom byli, kdybychom se nerozhodovali podle toho, co od nás čekali druzí, ale kdybychom místo toho následovali své vlastní volání? Co jsme doopravdy chtěli, než nám někdo jiný vnutil svoje představy? Kým bychom byli, kdybychom se každý den nemuseli přizpůsobovat lidem kolem sebe a nasazovat si různé tváře podle toho, co komu zrovna vyhovuje a co od nás kdo vyžaduje? Co bychom dělali, kdybychom si mohli sami vybrat a nemuseli bychom řešit žádná omezení?
Tato karta nás vyzývá k vnitřnímu osvobození se od všeho, čím jsme se spoutali (nebo čím jsme se nechali spoutat) a našli si opět cestu ke svému vnitřnímu dítěti, schopnosti těšit se z pěkných věcí, radovat se z nových začátků, a to s plnou důvěrou v Boží ochranu. Máme se opět stát nepopsaným listem papíru a namalovat na něj cokoli, co nám naše fantazie dovolí.
Náš rozum má tendenci do všeho, co děláme, mluvit, a říkat nám věci typu: "To je blbost, to je nemožné, to nikdy nepůjde, protože tohle a protože tamto..." Rozum však všechno posuzuje jen na základě omezeného množství informací a zkušeností, které ve svém vědomí má. To, co sami známe, však tvoří pouhých pár procent všeho, co existuje a co je možné. Nenechme se tedy rozumem svazovat a omezovat. Pokud si něco od srdce přejeme, cesta se vždy najde, a to i přesto, že ji svým rozumem nevidíme a nejsme schopni ji předvídat. Naslouchejme své intuici - a ona nás v pravý čas dovede přesně tam, kam budeme potřebovat, aby se naše přání splnilo.

Orákula jednorožců nám vyšla karta Nevinnost. Obdobně jako ta předchozí nám připomíná, že bez ohledu na to, co se nám kdy stalo, nebo co jsme možná provedli my sami, zůstáváme "dokonale nedokonalí"; přesně takoví, jací být máme. V tomto smyslu jsme opravdu nevinní, neboť jsme jen prošli zkušenostmi, které si naše duše na své cestě zvolila jako potřebné.
Pocity viny mají svůj účel - slouží nám jako indikátor, že jsme se dopustili něčeho, co nám nebo jiným (či oběma stranám) uškodilo. Uděláme-li maximum pro nápravu situace, můžeme tyto pocity bez obav propustit, neboť jsme si osvojili svou lekci a víckrát již stejnou chybu neuděláme. Tímto způsobem se učíme a rosteme, stáváme se moudřejšími. A to platí jak pro nás, tak pro druhé. Neměli bychom očekávat ani od sebe, ani od druhých, že se nikdy nespleteme, že se nikdy nikoho omylem nedotkneme. Pokud mezi námi a druhými došlo k nějakým nedorozuměním (což během nynější retrográdní fáze Merkuru není nic neobvyklého), měli bychom v sobě najít dostatek soucitu a pochopení pro všechny, kterých se situace týká, abychom jí napomohli k vyřešení.
Chceme-li zažívat mír ve svém nitru i v našich vztazích, měli bychom se umět podívat na všechny zúčastněné (včetně sebe) jako na malé děti, které se učí a přirozeně dělají chyby. Někdy jsme však natolik zahořklí, že druhého člověka už samotného nevidíme - a vidíme pouze jeho chyby a nedostatky, podle kterých ho soudíme. Pokud se však chyb dopustil omylem, měli bychom si uvědomit, že se totéž mohlo klidně stát i komukoli jinému. Není proto třeba lpět na tom, co se nám kdy stalo a čí to byla vina. Tato karta nás vede k tomu, abychom se oprostili od minulých záležitostí, které už jsou za námi a které není třeba stále dokola připomínat a oživovat. Pokud v sobě pěstujeme vztek, hořkost a pomstychtivost, ubližujeme tím zbytečně sami sobě. Jsou to naše vlastní dny, které si tímto jedem otravujeme. Pusťme se tedy minulosti a pokud nám někdo ublížil vědomě a záměrně, odevzdejme spravedlnost do rukou Zákona rovnováhy, který zaručuje, že si každý člověk vždy přijde na potřebné lekce. Jsme-li vedeni k nějakým konkrétním krokům (např. soudnímu řízení, rozhovoru, apod.), které mohou situaci pomoci k rozřešení, pak je následujme - ale ani v takovém případě bychom v sobě neměli živit hněv a pocity křivdy. Bez ohledu na to, jak se chovají někteří druzí, naše svědomí má zůstat čisté - nic jiného už není naše starost.

Ze sady Šepoty lásky nám vyšla karta s názvem Dejte lásce šanci. Ta jasně vypovídá o tom, že mnozí z nás se bojí doopravdy milovat, doopravdy věřit, doopravdy se lásce otevřít... protože nás v minulosti někdo zradil, něco nám nevyšlo, v něčem nebo v někom jsme se zklamali. Opět se tu objevuje téma minulosti a toho, jak nás doposud ovládá a jak řídí náš život místo nás.
Touto kartou nás Nebesa varují před uzavíráním svého srdce. Když prožijeme nějaké citové zklamání a zranění, snažíme se své srdce uzavřít, abychom ho ochránili před další bolestí. Budujeme si kolem něho vězení, které by mu mělo pomoci, ale ve skutečnosti mu ještě více ubližují. Srdce je stvořeno k tomu, aby dávalo a přijímalo lásku. Když uzavřeme své srdce před láskou, nemůže z něj vycházet, ani do něj vstoupit, aby ho uzdravila.
Lidé často říkají, že láska jim nemůže pomoct, když přece "láska" je důvodem jejich bolesti... ve skutečnosti tuto bolest nikdy nezpůsobuje láska, ale její nedostatek. Láska je mocná, krásná a léčivá síla, která nikomu nikdy neublíží. Uzavřít své srdce ze strachu z lásky znamená znemožnit svým zraněním, aby mohla být vyléčena.
Další věc, kterou si máme uvědomit, je fakt, že mnohá zranění, která si bereme silně osobně, ve skutečnosti nebyla osobní. Různí lidé jsou na různých úrovních vědomí a svého růstu, přirozeně se dopouštějí chyb a i v případě, že jednají záměrně zlým způsobem, nesouvisí jejich činy s námi. Když si uvědomíme, že vše, co se stalo, bylo zkrátka výsledkem různých okolností, které se sešly, a že i když jsme to odnesli my, nešlo ve skutečnosti o nás, můžeme pocítit velkou úlevu. Zvláště pokud bereme minulé události a bolestné zkušenosti jako DŮKAZ nějakého našeho přesvědčení nebo obavy - např. že nejsme hodni lásky, že lidem se nedá věřit, že muži jsou takoví / ženy jsou takové, že nic dobrého netrvá dlouho... jistě každý z nás najde mnohá taková přesvědčení, která v sobě nosíme, ať už si je uvědomujeme či nikoliv.
Touto kartou - i těmi předchozími - jsme vyzváni k tomu, abychom se na svět přestali dívat očima své minulosti, otevřeli se zcela novému náhledu, vytvořili si zcela nová přesvědčení a nenechali si je vymlouvat a vyvracet negativními vzpomínkami a zkušenostmi, které nám začne okamžitě připomínat naše ego. (Naše ego je vystrašená část nás, která se snaží nám bránit v postupu vpřed a snaží se všechno zachovat při starém, byť nám to třeba ubližuje - protože se bojí neznámého a nepoznaného.)
Máme se osvobodit od svých starých zranění, negativních zkušeností a od názorů, které jsme si na jejich základě vytvořili a které nám od té doby škodí. Když se ohlédneme za celou tou dobou, po kterou jsme se svou minulostí nechali ovlivňovat, zjistíme, že nám nic dobrého nepřinesla. A že náš strach ze změn - a z lásky - nás nikdy nikam neposunul, jen nás udržoval v temnotě. Rozhodněme se proto předat otěže lásce namísto strachu, a náš život se začne obratem proměňovat k lepšímu. 

* * *

SHRNUTÍ
Celý tento výklad je o jednom a tomtéž tématu: Oproštění se od negativního vlivu naší minulosti na naši přítomnost. Jsme vedeni k tomu, abychom se rozpomenuli na období svého dětství; na dobu, kdy jsme ještě nebyli poznamenáni životními ranami, a kdy jsme otevřeně a svobodně mysleli, cítili i jednali. Máme si uvědomit, že každý nový den je pro nás novou příležitostí a novým začátkem. Nikdy není pozdě na změnu. Pokud víme, že náš život negativně ovlivňuje nějaká událost z minulosti, osoby z minulosti nebo nějaké negativní přesvědčení, které jsme si v minulosti sami vytvořili, je načase to všechno odevzdat a propustit ze svého života pryč. Dovolme, aby všechen náš strach nahradila láska a pevná víra. Aby však mohly všechny ty zraňující vlivy z minulosti opravdu opustit prostor v našem srdci, je třeba je propustit v míru; nehněvat se na ně, nesoudit je, zkrátka je přijmout jako fakt, který se stal, ale který si už nechceme nosit s sebou. Pokud jsme prožili něco opravdu hluboce traumatického, neváhejme vyhledat odbornou pomoc. Na nic nemusíme být sami.
Láska je univerzální léčivou silou, která bije v srdci každého z nás, bez ohledu na to, jak moc se ji snažíme skrývat či přehlížet. Stále si bude hledat cestu ven z našeho srdce, stejně jako zpátky do něj, neboť je to energie a energie potřebuje proudit. Abychom byli opravdu zdraví a šťastní, je třeba přestat si bránit v dávání a přijímání lásky. Přestože nás mohli v minulosti zklamat určití lidé nebo nějaká naše očekávání, která se nesplnila, láska není nikdy příčinou naší bolesti a není třeba z ní mít strach. Dovolíme-li lásce, aby opět vstoupila do našeho srdce, vymete z něj všechno, co láskou není a co v našem srdci nemá co dělat. Přestože se tedy můžeme setkat s různými potlačenými pocity, které z nás vytrysknou ven, brzy pocítíme zázrak léčivé síly, kterou do našeho srdce láska vnesla, a obnovíme tak rovnováhu v naší duši i v těle - tu, která nám možná i velmi dlouho chyběla. 

* * *

Autor: M. Techetová
Zdroj: andelskydenik

Sdíleno s laskavým svolením autora

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě