Frank Kinslow
Má metoda v praxi/ My method in practice

views 8664 datum 12. 1. 2024 délka 57:15

Tajemství okamžitého léčení

Kinslowsystem.cz / Kinslowsystem.com

Tlumočnice: Theofee Hanka Kopecká
+420 777 616 786
[email protected]


00:00 - Úvod/Introduction
01:13 - Techniky a přístupy/ Techniques and possibilities
03:15 - Vysvětlení metody/ Method explenation
16:17 - Ukázka/Preview
32:50 - Energie "nic"/ Energy from nothing
34:02 - Psychologicky máme dvě já/ In terms of psyhology we have two selves
36:45 - Čištění mysli/ Mind hygiene
40:35 - Vyrovnávání našich energií/ Energy balance
43:20 - Změny a stavy/ Changes and states
55:03 - Závěr/ Epilogue

sdílet:
přehrát:
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě