Astro náhled na září

datum 2. 9. 2023
autor a zdroj obrázku: ©Leonid Ikan, Getty Images Pro na webu Canva.com

První polovina září patří ještě k pozdnímu létu a Slunce prochází znamením Panny, které nás vede k "úklidu" našeho života, těla i mysli. Čistíme a léčíme vše, co je potřeba a oddělujeme ono pověstné "zrno od plev", čili to podstatné od toho nepodstatného. 23.9. v 8h50 vstupuje Slunce do vzdušného znamení Vah a nastává podzimní rovnodennost. Podzim nás vede k postupnému vnitřnímu zklidnění, zpomalení a usebrání. Tématem Slunce ve znamení Vah je budování harmonie a rovnováhy a harmonizace partnerských a mezilidských vztahů. 

4.9. se Venuše po šesti týdnech retrográdního pohybu (retrográdní se stala 23.7.) vrací do pohybu přímého. Venuše v ohnivém znamení Lva se tak bude moci plně projevit a zářit, radovat se, upoutávat pozornost okolí a rozdávat lásku. Venuše procházející znamením Lva vede ženy k tomu, aby se staly "královnami" - tedy aby ocenily sebe sama, měly k sobě úctu. 

Okolo 17.9. bude vytvářet napěťový a dynamický aspekt (kvadraturu) s Jupiterem v Býku - pozor na přehnané utrácení financí za zbytečnosti či přílišné hýření. 23.9. se Venuše nachází v harmonickém a podpůrném trigonu s Chironem a pomáhá léčit případná citová zranění či bloky. 29.9. Venuše ve Lvu vytváří dynamickou a napěťovou kvadraturu s Uranem v Býku : Uran přichází s požadavkem změny a osvobození se –od toto co ve vztahu (i ve vztahu k sobě sama) nefunguje 

Naopak do retrográdního chodu se 4.9. obrací Jupiter v Býku (do 31.12.2023). Klíčovým pojmem pro Jupitera je expanze- tedy rozšíření, růst, vzrůst, vývoj, v širším smyslu pak víra, důvěra a štěstí jak na nemateriální úrovni tak i na materiální úrovni. Nyní se na vnější rovině, ve vnějším světě expanze , růst a vývoj může zpomalit - cílem retrográdního Jupitera je vývoj na vnitřní rovině. Někdy že se v životě dostáváme do situací, kdy zcela ztrácíme půdu pod nohama, kdy trpíme pocity bezmocnosti a nemohoucnosti. Retrográdní Jupiter však dává sílu se něčeho zachytit, dostat se z této situace do bezpečí. Často je to záležitost víry a naděje - naděje není něco, co závisí na vnějších podmínkách, ale musí ji každý člověk hledat sám v sobě. Stejně tak i optimismus- nezávisí na vnějších podmínkách ale na vnitřním stavu člověka, na jeho schopnosti zbavovat se svých negativních myšlenek. To je to, co se nás retrográdní Jupiter snaží naučit. 

Merkur v Panně se 15.9. z retrográdního pohybu vrací do pohybu přímého pohybu a komunikace s vnějším světem i oblast cestování se více rozpohybuje a vyjasní. Merkur je ve znamení Panny "doma" -analyzuje a tříbí to, co je podstatné od toho co je nedůležité. Má schopnost racionálně a logicky uvažovat a komunikovat. Po celou dobu, co bude Merkur procházet znamením Panny máme možnost si svůj "mentální prostor" potažmo celý svůj život uklidit a vyjasnit - nyní může oddělit ono pověstné "zrno od plev" čili si uvědomit to, co je pro náš život podstatné a důležité a co nikoliv. Nyní si také můžeme uvědomit, jak velkou moc má náš způsob uvažování - v podstatě si skrze vlastní myšlenky, názor a úsudky tvoříme kulisy svého života. Naše myšlenky ovlivňují naše emoce - a to jak se cítíme ovlivňuje v jakých energetických vibracích se pohybujeme. Jak věděli staří mudrci (a dnes jejich znalosti potvrzuje např. kvantová fyzika) - vše je energie. Pozitivní myšlenky , radost, láska, vnitřní klid vytváří vysoké vibrace, negativní myšlenky, strach, smutek, závist, stres atd. vytváří nízké vibrace. Když se dlouhodobě pohybujeme v nízkých vibracích, zeslabuje se náš imunitní systém, a přitahuje do našich životů náročné situace. Když se pohybujeme ve vysokých vibracích náš imunitní systém se tím posiluje, a přitahujeme do našich životů příjemné a podpůrné životní situace. Merkur má v září samé hezké a odpůrné aspekty od jiných planet. 

4.9. a 25.9. je v harmonickém trigonu s Jupiterem v Býku - to je aspekt který přeje všem diskuzím, zkouškám, prezentacím a vyřizování všeho praktického. 30.9. je Merkur v harmonickém trigonu s Uranem v Býku - tento aspekt nám může přinést inspiraci, zajímavé nápady a podněty, které můžeme prakticky využít. 

Mars symbolizuje naši schopnost sebeprosazení, schopnost získat to co chceme, vůli, úroveň energie, pohybovou a pudovou energii, sexualitu, mužskou část osobnosti a to, jak se člověk staví k praktickým problémům. Je to bojovník a poukazuje na to, jak zacházíme s vlastní agresivitou Mars procházející znamením Vah nejvíce energie vydává především na udržení souladu a harmonie a na smiřování rozhádaných či bojujících stran. Jeho náklonnost k protichůdným řešením může vést k nerozhodnosti nebo také k získání bohatých zkušeností a šikovnosti pro strategická řešení. Mars ve Vahách získává skrze vztahování se ( skrze navazování vztahu ke svému okolí) .

24.9. se Mars nachází v dynamické a napěťové opozici s Chironem v Beranu. Neklidné období, pozor na pohmožděniny, zranění, neuvážená podnikání. Chiron skrze vnitřní tlak odkrývá případná zranění či bloky v oblasti sebeprosazení, odvahy , pudové a pohybové energie.

 Lunární cykly v září

 15.9. ve 3h39 nastává novoluní v Panně na 22°znamení. 

Nov je v harmonickém a podpůrném aspektu (trigon) s Uranem v Býku, ve volnější dynamické opozici s Neptunem v Rybách a ve volnějším harmonickém trigonu s Plutem v Kozorohu Energii tohoto novoluní můžeme využít k očistě těla, duše i našeho příbytku. Můžeme si i "vyčistit" hlavu – skrze meditaci kupříkladu, nebo můžeme trávit čas uprostřed přírody - to nás nabije energií. Panna je znamení, které má rádo určitý řád a systém. Nyní si můžeme nastavit "vnitřní řád" podle kterého se budeme řídit. Nov v Panně zaměřuje naši pozornost k léčení těla i ducha. Harmonické aspekty od Urana a Pluta podporují naši snahu vytvořit si zdraví prospěšné návyky. Úklid, léčení a nastavení určitého řádu a systému nyní můžeme udělat i v oblasti domu horoskopu narození, kde máme znamení Panny. 

Panna na fyzickém těle ovládá zažívání, tenké a tlusté střevo, slinivku - nyní jsou tyto orgány obzvláště citlivé a neměly bychom je zatěžovat nevhodnou stravou a přílišným stresem. 

Panny otevírají nový lunární cyklus.

29.9. v 11h57 nastává úplněk ve znamení Berana (Slunce na 6°Vah se nachází v opozici na Lunu na 6°Berana). 

Vládce Berana – Mars – je ve znamení Vah a je v harmonickém sextilu s Venuší ve Lvu (Venuše je jedním z vládců znamení Vah). V okamžiku úplňku se Slunce ve Vahách nachází v 10.domě, a Luna v Beranu ve 4.domě.

Pozornost bychom měli zaměřit jak na profesní oblast tak i na oblast rodiny a dát tyto dvě těžiště našich životů do rovnováhy a harmonie. Z podvědomí se mohou vynořit pochybnosti a nejistota ohledně našich schopností a dovedností, tyto pochybnosti se mohou týkat i naší profese. Těchto pochybností je třeba se zbavit a věřit si. Oblast profese si nyní zřejmě žádá nějaké důležité rozhodnutí - na toto rozhodnutí nespěchejme, vše pečlivě zvažme a nenechejme se do ničeho tlačit. Může nás sužovat nerozhodnost ( Mars se ve znamení Vah velice těžko rozhoduje a může trpět značnou nejistotou), ale rozhodnutí je třeba nakonec učinit. 

Beran na fyzickém těle koresponduje s hlavou , mozkem, dutinami, s očima, se zuby- aby nás netrápila bolest hlavy je důležité přijímat dostatek tekutin a uvolnit stres.

Autor: Věra Šourková
Zdroj: astrologie-a-numerologie

Sdíleno s laskavým svolením autora

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě