Astro náhled na únor 2024

datum 31. 1. 2024
autor a zdroj obrázku: ©Goldfaery, Getty Images na webu Canva.com

Do 19.2. prochází Slunce znamením Vodnáře a vede nás k tomu, abychom objevili vlastní originalitu, abychom si uvědomili, že jsme svobodné bytosti, které mají právo žít, jednat a vyjadřovat se tak, jak potřebují. A také to, že každý jsme jiní a že i ostatní mají právo žít tak jak potřebují. V tomto období si také máme uvědomit to, že nejsme "osamělý ostrov", ale že jsme na určité rovině propojeni a je důležité s druhými lidmi spolupracovat. 5.2. vstoupí do Vodnáře Merkur, 9.2. nastává novoluní ve Vodnáři , 13.2. do Vodnáře vstupuje Mars a 16.2. Venuše. Od minulého měsíce se ve Vodnáři nachází Pluto. I když v druhé půlce měsíce Slunce vstoupí do znamení Ryb, tak energie Vodnáře je stále silná. 5.2. do Vodnáře vstupuje Merkur a podpoří naši touhu po objektivním a nezávislém myšlení, tendenci nazývat věci pravými jmény, spoléhat se pouze na svůj vlastní názor, rozšiřovat znalosti ve sféře, která nás zajímá. 

9.2. nastává Novoluní ve znamení Vodnáře. Vodnář koresponduje s naší originalitou, nápaditostí a potřebou svobody a svobodného prostoru. Dynamické kvadratura s Uranem naznačuje, že se můžeme vůči jakémukoli omezování bránit velmi bouřlivě - je to aspekt který vede k revolucím. Nyní můžeme cítit silnou potřebu zbavit se všeho starého a přežitého, budeme toužit po nových impulzech a zážitcích. Pozor bychom si však měli dát na přílišnou zbrklost a neuváženost a s "vaničkou vylít i dítě" - ne vše, co je vyzkoušené léty či tradiční je špatné. Měli bychom si předtím než se rozhodneme k nějakému radikálnímu kroku uvědomit veškeré následky tohoto rozhodnutí. Na druhou stranu bychom si měli uvědomit oblast, kde jsem až přehnaně ztuhlí a nepružní (Uran ve znamení Býka) a případným zatvrzelým chováním si škodíme - tuto oblast nyní můžeme uvolnit (podívejte se do kterého domu v horoskopu narození vám toto novoluní spadá). Potenciál tohoto novu můžeme využít k přijetí vlastní originality, k odvaze být sami sebou, k větší samostatnosti a k samostatnému rozhodování. 13.2. vstupuje do Vodnáře Mars - Mars v tomto znamení nechce dělat to, co dělají všichni, rád se liší od davu. Vzpírá se systému. Symbolizuje nespoutaného ducha, originalitu, nekonvenčnost, nezávislost a velkou potřebu svobody. Bojuje proti nespravedlnosti. Chce si vše dělat po svém. Má nezvyklý, excentrický přístup ke sledování cíle. Někdy ale jen teoreticko-abstraktní, bez praktických konsekvencí. Umí být i nekompromisní se sklonem vehementně vnucovat své názory ostatním. 16.2. vstupuje do Vodnáře Venuše - tato Venuše má otevřený a experimentální přístup k lásce a vztahům, hledá volnou a originální lásku. Dobrovolně dokáže být věrná, nedá si však nic vnucovat. Potřebuje svobodu, mít pocit, že kdykoli může odejít- pak je schopná ve vztahu zůstat. Je férová a stejné chování požaduje od partnera a potřebuje naprosto rovnoprávný vztah. 

Období Vodnáře je obdobím, v němž jak už bylo řečeno potřebujeme především svobodu – svobodu myšlení, jednání, svobodu pohybu, svobodu vyjadřovat to, co s myslíme. Pokud se cítíme v nějaké oblasti "nesvobodní" nyní je ten správný čas vše změnit. Na společenské úrovni, se lidé v tomto čase mohou intenzivněji dožadovat svých práv. Toto období je dobou, během níž si potřebujeme rozšířit duševní prostor a zabývat se tématy, která nás zabývají a také se zabývat tím, čemu se budeme chtít věnovat v budoucnosti. Když budeme žít svobodně a autenticky ve svém soukromém životě, pomůže tím i svobodnému fungování společnosti jako takové. 

19.2. v 5h13 vstupuje Slunce do vodního znamení Ryb a my tak uzavřeme astrologický rok. V tomto čase se můžeme ohlédnout za uplynulým rokem, ocenit to, co se nám povedlo, poučit se z toho, co se nám nepovedlo – a posunout se dál. Naplánovat si, čemu se budeme chtít věnovat v tomto roce. Saturn, který také prochází znamením Ryb nám v této naší snaze vydatně pomůže. V čase Ryb je dobré trávit více času o samotě, abychom měli prostor "kontaktovat sami sebe", nacítit se na potřeby vlastní Duše, ponořit se do svého nevědomí, do svých pocitů, do své fantazie. Nyní je zdravé pracovat s imaginací, tvořit, meditovat, vnitřně se zklidnit, obrátit pozornost z vnějšího světa do světa vnitřního. 23.2. do znamení Ryb vstupuje i Merkur - naše mentální sféra se nyní bude snáze nořit do sféry emoční, skrze intuici, imaginace a fantazii k nám přicházejí informace, které potřebujeme získat. Jak Slunce tak i Saturn v Rybách se nás snaží vést k duchovními rozvoji. 

24.2. nastává úplněk ve znamení Panny. Energii úplňku v Panně můžeme využít k uvědomění si toho, co je v našem životě funkční a zdravé a co již není funkční a kde případně máme nezdravé návyky. Pomůže nám jak analýza (která přísluší Panně) tak i intuice (Merkur vládce Panny je ve znamení Ryb). 

Luna v Panně v opozici na Saturn v Rybách, který je v konjunkci se Sluncem může z podvědomí "vytáhnout" určité strachy a komplexy - nyní můžeme tyto bloky pocházející z minulosti zpracovat a opustit. Saturnské aspekty mohou vyvolat melancholickou náladu, aspekty od Jupitera nám však nedovolí upadnout do deprese. 

Nyní se také můžeme věnovat úklidu - jak na vnější rovině tak i na rovině vnitřní. Osa znamení Panna/Ryby je osou která propojuje logickou a analytickou část osobnosti (Panna) s intuitivní, imaginativní a emocionální částí osobnosti (Ryby) a učí nás, že je třeba tyto dvě části zharmonizovat.

Astrolog Věra Šourková

Autor: Věra Šourková
Zdroj: astrologie-a-numerologie.webnode.cz

Sdíleno s laskavým svolením autora

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě