20. března - Světový den obnovy divočiny

datum 19. 3. 2024
autor a zdroj obrázku: ©Binita Patel, Getty Images na webu canva.com

20. března lidé na celé planetě slaví Světový den obnovy divočiny. Byl založen v roce 2021 organizací Global Rewilding Alliance (GRA). World Rewilding Day zvyšuje povědomí o potřebě ochrany přírody a inspiruje lidi a organizace po celém světě, aby se účastnili praktické obnovy divočiny.

Co je Rewilding

Divoká místa na souši a v moři poskytují základní životní prostředí pro všechny živé tvory na Zemi a poskytují životně důležité služby, na kterých jsme závislí. Navíc jsou klíčové pro řešení klimatické krize, protože jsou schopny zachytit a uložit miliardy tun uhlíku.

Rewilding znamená pomáhat přírodě, aby se sama uzdravila. Jde o to, umožnit přírodním procesům opravit poškozené ekosystémy, obnovit degradovanou krajinu a vytvořit biodiverznější stanoviště. Jde o zachování zbývajících nedotčených přírodních míst na Zemi a zároveň o obnovu života v přilehlých oblastech. Vyžaduje dlouhodobý výhled a přirozená řešení environmentálních, sociálních a ekonomických výzev. Prospíváme tak nejen přírodním místům, ale všem, kdo v nich žijí, zejména lidem.

Proč Rewild

1. Obnova divočiny ke stabilizaci klimatu: Obnova zalesňování a obnovy přirozených zásobáren uhlíku, jako jsou lesy, mokřady, rašeliniště a oceány, zvyšuje schopnost ukládání uhlíku v rostlinách a půdě a zmírňuje katastrofické přírodní katastrofy. Kromě toho mohou zdravé populace divoké zvěře zvýšit schopnost Země ukládat uhlík až 12,5krát, a tak odstranit více než jednu třetinu přebytečného uhlíku z naší atmosféry.

2. Rewild k zamezení vymírání druhů: Existuje pět dobře známých událostí hromadného vymírání v celé historii Země. Vědci se domnívají, že nyní vstupujeme do šestky a ta je díky lidské činnosti stokrát rychlejší. Zprávy tedy ukazují, že nejméně 1 milion rostlinných a živočišných druhů čelí během desetiletí vyhynutí. Obnova biologické rozmanitosti je zásadní pro udržení života na Zemi a lze jí dosáhnout obnovou divoké přírody.

3. Rewild investice do podnikání: Udržitelné a etické podnikání závisí na přírodě, aby poskytovala zdravé produkty, z nichž mají prospěch jejich spotřebitelé, zúčastněné komunity i planeta samotná. Rostoucí úroveň spotřebitelského povědomí tedy dokazuje, že rewilding není lepší jen pro planetu, je lepší pro obchod. Poskytuje stabilitu a bohatství potřebné pro zdravý trh.

4. Přežití pro lidi: Lidé jsou závislí na přírodě a druzích, pokud jde o jejich jídlo, vodu, léky a ekonomické příležitosti. Rewilding pomáhá zajistit jídlo a vodu pro každý stůl po celém světě. Obnova přírody navíc zlepšuje ekonomickou stabilitu venkovských komunit a dává oblastem a lidem nový život.

5. Rewild opětuje: Nejdůležitější vztah společnosti je k přírodě. Mnoho zemí tak používá různé druhy jako své národní symboly. Bohužel mnoho těchto druhů je ohroženo. Příroda podporovala, vychovávala a inspirovala lidi po celou naši historii. Je čas jí vrátit laskavost.

Rewilding Europe

V rámci tohoto hnutí se za posledních několik desetiletí rozvinulo mnoho skvělých a inspirativních iniciativ a po celém kontinentu nadále přibývají nové projekty. Cílem průkopnické European Rewilding Network (ERN) je sblížit tyto iniciativy a poskytnout každému členovi sítě informace a nástroje, aby byli úspěšnější ve svém úsilí. Vytváří živou síť nesčetných iniciativ v oblasti rewildingu, podporuje je a usnadňuje přijímání nejlepších postupů a metod rewildingu.

Autor: EnviWeb
Zdroj: www.enviweb.cz

Sdíleno s laskavým svolením autora

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě