Miroslav Vobořil, hudební skladatel filmové a scénické hudby jenož hudba plyne na křídlech fantazie.
miroslav-voboril.cz