INSPIRACE
Přijměte víru, že váš život je hrdinskou cestou duchovního pokroku. Když budete na své cestě následovat duchovní souřadnice soucitu a smyslu, snáze proplujete bouřemi změn. Život nikdy nebude logický, racionální a ovladatelný. Některé události a vztahy vás nadchnou, jiné vás raní a zabolí. Někteří lidé možná v té loterii vyhrají, ale jiní skončí na mizině kvůli nepochopitelným rozmarům osudu. Smrštím změn se však nedokážeme vyhnout ani je nijak přelstít. Pamatujte, že výchozím stavem bouře je klid a pod zmatkem se skrývá pořádek. Použijte sílu víry jako svou kotvu: věřte v překonání krize a posouvání směrem k lepšímu životu.

Ať už se se sami nacházíte na oběžné dráze změn nebo pomáháte někomu jinému v koloběhu konců a nových začátků, když krizi rozpoznáte právě jako duchovní zkušenost „konců a začátků“ – bez ohledu na to,  obnáší – otevře se vám zřídlo světla a milosti.

JEDNÍM Z NEJMOCNĚJŠÍCH DARŮ, KTERÉ MŮŽETE NĚKOMU DÁT, JE VĚŘIT V NĚJ, KDYŽ SÁM V SEBE NEVĚŘÍ.

Neviditelné dary, Caroline Myss

Zdroj: http://www.novoucestou.cz/