Výzkum systémů eliminujících negativní vliv bezdrátových technologií a energetických polí.

www.milanhein.cz