Zuzana Beranová
10. Léčení pohybem při poruchách chůze u malých dětí

views 418 datum 3. 3. 2021 délka 18:25

Chodit se učíme ihned po zvládnutí stoje a celý proces vývoje chůze trvá několik let. Zhruba kolem 12-tého roku je vývoj dokončen a zafixován. Chůze je přímo propojena s držením těla, proto vadné držení těla a poruchy projevené na chůzi se navzájem ovlivňují. Cvičením budeme tedy ne jen ovlivňovat chůzi ale i držení těla.

Cvičení lze cvičit ihned, jakmile děti dokážou cvičení opakovat. Do 10-ti let je potřeba děti ke cvičení motivovat. Nejlépe se nám osvědčilo, když cvičí rodič s dítětem současně, nebo pokud cvičí děti v mateřské škole jako skupina.

Není nutné cvičit všechna cvičení, můžete si vybrat jen to, co děti baví. Cvičit je třeba dlouhodobě. Výsledky se objevují po 1-3 měsících. U závažnějších poruch je potřeba cvičení doplnit o speciální ošetření, které se může rodič naučit a dítěti potom pomáhat.

http://www.rehabilitace-zdravicko.cz/

YT: Léčení pohybem Zuzana Beranová

sdílet:
přehrát:
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě