Změna, intenzivní přerod

datum 1. 6. 2024
autor a zdroj náhledového obrázku: Jitka Saniová vytvořeno pomocí AI

Možná jste si toho taky za poslední dobu všimli. Možná to také prožíváte na své vlastní tělo. To, co se nyní odehrává, to je jen příprava na to, co přijde. 

Začnu možná trochu šířeji. Nebudu teď hovořit o zprávách a politické a ekonomické situaci ve světě. Navíc zprávy dávno nesleduji, neboť stejně vždy vše podstatné, co máme vědět se k nám dostane. Dnes však budu hovořit o změně celkových energií v tomto světě a v nás samotných.

Je jisté, že naše planeta už na jemnohmotné úrovni vystoupala do vyšší frekvenční a vibrační úrovně. Co to však znamená? Znamená to, že i vše na této planetě bude muset vystoupat frekvenčně spolu s ní výše. Na jemnohmotné úrovni je tento přechod již dokonán, avšak na té fyzické, hmotné úrovni se vše právě odehrává ve fázi velkých příprav a přechodu. 

Pro lepší pochopení uvedu stejný příklad s naším tělem. Pokud něco emočně prožijeme, každý tento náš prožitek se zapisuje do našeho jemnohmotného těla. Tam je zápis patrný nejprve. Aby se však tento prožitek mohl projevit na fyzickém těle, chce to nějaký čas. Samozřejmě také záleží na intenzitě prožitku. Takhle se projevují v nás veškeré nemoci, stejně jako takto probíhá i veškerý proces našeho uzdravování.

A právě i toto se nyní děje s naší planetou a tedy i námi všemi, kteří se na ni nacházíme. K tomu, abychom na ní mohli zůstat, je třeba změnit své vibrace a frekvence. Všechno a všichni, kteří se na podvědomé úrovni změnit nechtějí, nebo chtějí pokračovat ve vývoji na stejné úrovni jako dosud, budou postupně tuto planetu opouštět a svou misi povedou jinde. Ti, kteří mají v plánu tady stejně vzestupovat společně s naší planetou, mohou v současné době pociťovat i vnímat mnoho vjemů. 

Vždyť stačí se podívat pouze na naší oblohu a můžete na ní spatřit mnohé. Co se tam teď odehrává je až neskutečné. Nevím, tedy, zda jste si toho také všimli, ale mraky, které tam nyní jsou, jsou zcela jiné než kdy předtím. Polární záře, která byla vidět několik dní u nás, je taky předzvěstí událostí které v blízké době nastanou. Stejně tak toto vše můžete vnímat na svém těle. Můžete zažívat silnou očistu celého vašeho energetického systému. Projevy mohou být u každého různé. Silná nachlazení, změny v zažívání, bolesti hlavy, atd.

V tuto dobu je pro nás všechny velmi důležité a hlavně vhodné, pobývat co nejvíce v přírodě, tedy ve spojení se samotnou Matkou Zemí. Představte si totiž, že vaše energie se silně mění, dokonce dochází postupně s každým rozšířením vašeho vědomí i k přepisu vaší DNA, struktura vašeho těla se mění. Někdy to můžete cítit hodně silně, jindy skoro vůbec. Poslední dobou můžete také pociťovat silnou únavu, kterou však zase střídají dny, kdy jste plní energie. Vaše tělo se musí vyrovnat s hodně silným energetickým "nášupem" který je na naši planetu směřován. A to ať už skrze naše Slunce (tedy to, co se na něm v posledních dnech odehrávalo a odehrává), tak taky díky mnoha pomocníkům, kteří nám a naší planetě pomáhají, a to aniž bychom o nich měli ponětí, či si byli jejich pomocí třeba vůbec vědomi.

Naše planeta je výjimečná. Je zcela výjimečná v tom, co se na  ní právě odehrává. A to, co se na ní odehrává jsou velké věci. Jde o to, že naše planeta snad jako jedna z mála, pokud ne skutečně dosud jediná přechází z 3D reality do 5D reality, a to se zachováním hmoty. Takovýto přechod snad nebyl ještě nikde zaznamenán. Většinou dříve, k tomu, abyste mohli postoupit do jiné úrovně reality  (tedy z 3D do 5D), bylo nezbytné opustit tělo. Avšak to, co my tady nyní zažíváme je vzestup společně s našimi těly. A to je něco!!!! A proto ještě jednou opakuji, že aby k našemu celoplanetárnímu posunu z 3D úrovně do 5D mohlo vůbec dojít, je třeba velkých změn včetně našich těl. A proto se nedivte, když to, co budete nyní i v blízké době zažívat, případně uvidíte, ať už na obloze či jinde, to vše se odehrává pro náš vzestup. 

A proto, ať se děje třeba i v blízké době cokoliv, nenechte se vystrašit a hlavně nemějte strach. Je samozřejmé, že se tady najdou bytosti, které si vzestup nepřejí a chtějí ho do poslední chvíle zastavit. Avšak, jak jsem již zmínila, na jemnohmotné úrovni je vzestup planety dokončen, není tudíž možné, aby vše dopadlo jinak než pozitivně. To co není v souladu s "novým světem" bude postupně muset odejít. Berte to jako vývoj. Navíc vývoj, pro který se každý z nás ještě před svým vstupem zde, vědomě rozhodl. 

Přeji vám všem mnoho sil a nesmírnou (vesmírnou) vlnu hlubokého vnitřního klidu.

S láskou 

Janka

Autor: Janka Havláková
Zdroj: www.havlakovajana.cz

Sdíleno s laskavým svolením autora

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě