Zamyšlení

datum 25. 12. 2023
Autor a zdroj obrázku: Jitka Saniová, vytvořeno pomocí AI

Pro lidi, kteří upřímně hledají smysl života, má poznání sebe sama velký význam. Poznání sebe, má největší přínos, neboť je to cíl veškerého žití zde na zemi. Ne to, co dokážeme, ne to, kolik práce vykonáme ale to, jak si uvědomíme své Já.

Pokud si zvědomíme vývojovou fázi současné inkarnace víme odkud přicházíme a kam směřujeme. V těžkých chvílích nám pak pomáhá když si můžeme říci : Jsem, byl Jsem a budu. Jsem nesmrtelný a to, co se nyní děje je pouze přechodné.

Je to poznání nového způsobu myšlení, které osvobozuje od zátěží, hmotné připoutanosti a přináší ony kýžené pocity štěstí pramenící z nekonečné svobody ducha a určuje životní cíl. Skrze své vědomí člověk pochopí, že jen Láska je tvůrčím prvkem všeho snažení a odstraněním všech nesrovnalostí mezi lidmi.

Vzhledem k tomu, že si stále ubližujeme, nejsme schopni odpouštět druhým ani sobě a oplácíme v dobré víře zlé zlem, manipulujeme s druhými ve jménu lásky a péče, stále kódujeme karmické hříchy a tím utváříme svá další a další trápení. A budeme to zase jen my sami, kdo se opět vrátí na zem do stejných či obdobných prožitku.

Poznání této pravdy přináší harmonizující ozdravění a vnáší klid do duše. Pokud člověk pochopí, že svůj život může změnit změnou chování a myšlení má vyhráno. A vše co prožil muselo přijít a posloužilo k tomu, aby toto pochopil. Pak začne toužit zpracovat své ego, aby se jeho podstata, láskyplná, soucitná a očistěná bytost stala součásti celého dění kosmu.

S úctou Kirké čarodějnice

Autor: Kirké Vědma
Zdroj: FB Kirké Vědma

Sdíleno s laskavým svolením autora

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě