VÝZVA

datum 15. 5. 2015
Vyzýváme všechny slušné občany České republiky, aby se připojili k hnutí odporu, které se snaží zamezit vstupu nemorálního pojetí zábavy do naší vlasti, která umožňuje lidem narušeným, psychopatům a lidem krutým, aby vybíjeli svoje úchylky na zvířatech, které se stávají jejich obětmi. Na tyto oběti však naše zákony zapomínají, zapomínají i na zvířecí oběti, které jsou zavražděny českými trofejovými lovci za hranicemi ČR. Často se jedná o ohrožené druhy zvířat. Tato skupina narušených lidí má hluboké sklony k násilí na bezbranných obětech a to je nejen zavrženíhodné, ale dokonce společensky neúnosné.

Vyzýváme Vás, abyste se připojili a zařadili se na seznam aktivních členů hnutí odporu proti násilí páchanému na zvířatech.

Nábor:
Potřebujeme každého z vás, kdo je ochoten se postavit tomuto plíživému nebezpečí v naší morálně narušené společnosti. Zabíjení zvířat pro zábavu a z marnivosti je zločin!

- Právníci
- Psychiatři a psychologové
- Dětští psychiatři a psychologové
- Lidé z umění a hudby
- Známé osobnosti a sportovci
- Lidé z veřejné správy
- Ochránci přírody a zvířat
- Pisatelé do časopisů, novin, médií
- Pisatelé stížností
- Zdatní znalci cizích jazyků, překladatelé na propojení s mezinárodním hnutím proti trofejovým lovům (potřebujeme podpisy na vznikající údernou petici)
- Novináři a fotografové
- Lidé na ulici – demonstranti
- Lidé z médií a novin, kteří budou ochotni podpořit hnutí odporu
- Lidé IT, hackeři
- Výrobci triček, tiskaři

POTŘEBUJEME, ABYCHOM SE VŠICHNI ZAPOJILI A ŠLI DO TOHO JAKO JEDNA ÚŽASNÁ ŽIVÁ LIDSKÁ BYTOST! SPOLEČNĚ TO DOKÁŽEME. HLASTE SE, CO SI KDO VEZME NA STAROSTI.

Pište na: [email protected]
Událost: https://www.facebook.com/events/918539651519295/

11181489_426774280825711_5284289655146419708_n

 

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico