Věra Šourková, Duben z pohledu Numerologie

datum 1. 4. 2023
autor a zdroj obrázku: ©Sarsmis, Getty Images na webu Canva.com

Duben je čtvrtým měsícem roku a č. 4 symbolizuje o praktickou realizaci, stabilizaci a zakořeňování se. V dubnu realizujeme nápady z předchozích měsíců. Zaměřujeme se na budování sebejistoty (čtyřka není sebevědomé číslo, má stále pocit, že by mohla být lepší a tím si může uzavřít cestu k mnohým úspěchům). Důležité je věřit si a překonat strach ze selhání.

Zaměřte se na cíl a aktivně prosazujte své nápady. Vysoká míra koncentrace a disciplíny vám pomůže zdárně dotáhnout vše do konce. Postupujte kupředu krok za krokem, buďte trpěliví. Přijímejte výzvy a akceptujte změny. Naučte se odpouštět a promíjet. V přírodě načerpejte energii a sílu. Pečujte o své zdraví. Ve svém konání i v práci buďte vytrvalí a disciplinovaní, naučte se "dělat si pauzy", odpočívat, nahlížejte na problémy i z druhé strany, uspořádejte si finanční záležitosti, užívejte si jarní přírodu

Číslo 4 nás také učí disciplíně tak, abychom si dokázali vážit si svobody a porozuměli, že největší svobodu můžeme získat právě spojením vlastních životních zkušeností a disciplíny. Čtyřka nás učí přijmout zodpovědnost za svůj život, za partnerský vztah, za svou práci, učí nás žít "na zemi" a ne "v oblacích". Čtyřka není ráda, pokud jí kdokoli radí a poučuje ji co má dělat, jak to má dělat a co si má myslet. Raději uskutečňuje vše svým vlastním způsobem a svým vlastním tempem. Potřebuje stabilitu.

Zaměřte se na cíl a aktivně prosazujte své nápady. Vysoká míra koncentrace a disciplíny vám pomůže zdárně dotáhnout vše do konce. Postupujte kupředu krok za krokem, buďte trpěliví.

Duben je měsíc v němž "sázíme semínka" projektů, nápadů, představ, přání, vizí a myšlenek (to, co jsme zaseli v dubnu většinou sklízíme v srpnu). To vyžaduje abychom převzali plnou zodpovědnost za všechna svá rozhodnutí a jejich následky. Sklidíme tedy pouze to, co jsme zaseli. Duben je velice důležitý měsíc pro učení, práci a uzavírání předchozích projektů (ať už se to týká práce, školy či osobního života). Nové znalosti nám pomohou. Může to být období pilné práce. Důležité je vnést do života více systematičnosti, pořádku a řádu. Uvědomit si, že nejbližší pomocnou ruku najdu na konci své vlastní paže. Důležité je nepotlačovat své emoce, ale vyjádřit je.

Když sečteme číslo měsíce dubna – 4  s číslem roku 2023 (č.7) výsledné číslo 2 poukazuje na to, že v tomto měsíci je důležité udržovat rovnováhu - jak vnitřní, tak i vnější, přijmout své emoce, vyjádřit je a pracovat s nimi, láskyplně pečovat o sebe i druhé.

Astrolog Věra Šourková

Zdroj: astrologie-a-numerologie

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě