SNY

datum 8. 4. 2023
autor a zdroj obrázku: ©agsandrew, Getty Images na webu Canva.com

Skutečným zdrojem štěstí a spokojenosti v životě není to, co jsme dosáhli nebo nashromáždili.

Úspěch je žít simultánně snění, myšleno záměry a jejich naplňování jako denní proces. Pravý úspěch je pak v každém detailu. Je to dáno tím, že máme “to“, čemu se říká tzv. pro co žijeme. Jsme tak vedení našimi vizemi, našimi aspiracemi, našimi sny, což lze považovat za spojení s Bohem.

Boží vlastnost je RESPONSIVNESS – ODPOVĚĎ [stejnou povahou, jež bylo vysláno požádání.]
Tato vlastnost je odrazem naši schopnosti odevzdat se božímu vedení. Je to pro nás v tomto období ta největší výzva.

Požádat – v rovině víry a v té samé důvěře čekat na neprozřetelnou cestu boží nám doručit to, o co žádáme.

Z mé zkušenosti je naše žádost rozložena do mnoha fází, které ani my sami nevíme, že jsou tzv. mezistupně na to být schopni naše přání přijmout a udržet.

Jedna ze slabin - cíleně orientovaných snů je právě ta energie, kterou se soustředíme na dosažení cíle.

Když klademe na to “tam” příliš velký důraz, pracujeme na nich mechanicky a to spotřebovává příliš mnoho energie. Naše pozornost se tedy více směřuje na to, až to bude, budu šťastný, odpočinu, bude lépe atd.

Ztrácíme důslednost k přítomnosti, obezřetnost a pak prožíváme smíšené pocity nebo dokonce prázdnotu, když cíl dosáhneme.

Úspěch není dostat se tam, dokončit práci, protože všechna naše vejce tak vložíme do jednoho košíku “dosažení “a tak viděného úspěchu. Může se pak státže když se tam dostaneme, cítíme dokonce obrovské zklamání. A proto kdykoliv je jeden cyklus či jeden projekt naplněn, my doslova potřebujeme být již zaměstnáni sněním nových snů nebo se život stane zatuchlým a bezúčelným.

Je to jistý rys, který vede právě Žena a nikoliv z pozice chamtivosti či marnosti, ale stejně jako příroda spojena s pohybem vesmíru.

Často se na to odkazuji ve smyslu; [zdravý] Pohyb a nepohodlnost [zdravou] vede žena, která sní, „žádá“ a přeje si.

V dnešní společnosti je žádostivost a snění [ve smyslu „mít“ namísto prvně“ být“] často vedena opačným hypnotickým rytmem a tak jsem v této jemné rovině připravila další 21denní turnus praktických vzkazů.

Informace a přihlášení najdete zde: www.evakavkova.com/kurzy

Zdroj: www.evakavkova.com

Sdíleno s laskavým svolením autora

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě