Selena v Beranu

datum 15. 4. 2023
autor a zdroj obrázku: ©friguy, Getty Images na webu Canva.com

16.4. vstupuje Selena na dalších sedm měsíců do ohnivého znamení Berana. 

Selena tzv. "Bílá Luna" přináší podporu a také vyjadřuje potřebu jasného určení toho, co je pro nás rozvíjející a co naopak degradující. Symbolizuje určité "odměny" za dobré skutky vykonané v minulosti. 

 Selenu v horoskopu narození lze prožívat na třech úrovních (stejně jako Lilit) 

1.úroveň: člověk podporu Seleny nevnímá, ignoruje ji, necítí potřebu duchovně se vyvíjet 

2.úroveň: člověk vnímá vliv Seleny, přijímá její inspiraci- avšak pouze na nevědomé a instinktivní rovině

 3.úroveň: člověk vědomě vnímá vliv Seleny, aktivně pracuje na jejích tématech (znamení, dům), duchovně se vyvíjí, rozvíjí své "dobré" osobnostní stránky a vliv Seleny v jeho životě roste. 

 Selena v ohnivém Beranovi přináší vitalitu, energii, optimismus, originalitu, nadšení, duchovní iniciaci, odvahu. Selena v Beranu přináší energetické dary jimiž jsou: síla, smělost, odvahu , silnou potřebu (i možnosti) žít si svůj život podle svého nikoli podle diktátu druhých či společnosti. Selena v Beranu podporuje průkopníky, tvůrce života, vůdce. 

 Selena nám tedy po dalších sedm měsíců ukazuje cestu skrze níž se můžeme posunout vpřed. A tato cesta je cestou důvěry v sebe sama, cesta nezávislosti, samostatnosti, odvahy vyjádřit svůj vlastní názor, odvahy vyjádřit své autentické Já, odvahy jít svou vlastní cestou, je to cesta přímosti, upřímnosti, rovné páteře, je to cesta spontaneity, radosti z čistého bytí , cesta tvořivosti a hravosti. Uvědomění si toho, že jsem tvůrce vlastního života.

 V tom nám nyní pomáhá i Chiron v Beranu, který pomáhá léčit sebedůvěru, pomáhá nám uvědomit si, že jsme samostatné a nezávislé bytosti, pomáhá nám "vyjít z dětských střevíčků" a stát se samostatnými, dospělými jedinci, kteří přijímají zodpovědnost za svůj vlastní život a nepotřebují "rodičovské vedení" od žádných vnějších autorit, nepotřebují nikoho, kdo jím říká co je správné a co nikoli, nepotřebují nikoho, kdo jim říká co mají (musí či nesmí dělat), protože sami dobře vědí, co mají dělat a jakou cestou mají jít. 

V domě horoskopu, v němž máme znamení Berana nyní Selena přináší své "dary" - tedy umožňuje nám uvědomit si, že v této oblasti můžeme být aktivní, tvůrčí, že se v této oblasti můžeme prosadit, rozpohybovat nové záležitosti, že v této oblasti můžeme zaujmout jednoznačný postoj a vyjádřit svůj vlastní názor.

Selena v Beranu podporuje nás všechny, ale nejintenzivněji samozřejmě Berany (planety ve znamení Berana) a další dvě ohnivá znamení ,jimiž jsou Lev a Střelec

Selena v Beranu byla i v těchto letech: Beran: 18.4.-17.11.1960, 18.4.-17.11.1967, 18.4.-17.11.1974, 17.4.- 16.11.1981, 17.4.-16.11.1988, 17.4.-16.11.1995, 16.4.- 15.11.2002, 16.4.2009 - 15.11.2009, 16.4. 2016 - 15.11.2016

Autor: Astrolog Věra Šourková
Zdroj: astrologie-a-numerologie

Sdíleno s laskavým svolením autora

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě