Rok 2024 z pohledu Numerologie

datum 22. 11. 2023
autor a zdroj obrázku: ©Science Photo Library na webu Canva.com

Rok 2024 je rokem pod vládou čísla 8. Významy č. 8 jsou: vůdcovství, úspěšnost, vytrvalost, materiální úspěch, hledání rovnováhy, moc, karma. Osmička je číslo soutěživé a rádo získává od ostatních to, co chce, v negativu je panovačná a manipulativní. Má odvahu, silný charakter, smysl pro spravedlnost a realitu. Touží uspět a konkrétně se seberealizovat. Je to číslo které je velmi citlivé na rovnováhu - silně zde funguje zákon příčiny a následku (proto se toto číslo nazývá karmické). Je třeba mít na paměti, že cokoliv člověk udělá, tak to se mu poměrně rychle vrátí. Nyní je důležitá osobní pravdivost, “rovná páteř”, odvaha, houževnatost, praktičnost. Osmička je číslo, které se potřebuje realizovat prakticky a proto je tento rok vhodný k profesní seberealizaci, k vytčení si cíle a k trpělivému a houževnatému směřování k tomuto cíli. Je třeba si vyjasnit na čem (a kde) chceme pracovat. Pokud budeme svou práci vykonávat se zaujetím a láskou, dosáhneme úspěchu i správného finančního ohodnocení. Úspěch v materiálním světě je podmíněn vlastním duchovním rozvojem. Pokud budeme vnímat svůj život a svět čistě materialisticky, můžeme sice dosáhnout úspěchu i bohatství, ale totéž můžeme poměrně rychle také ztratit, případně nám materiální úspěch nepřinese radost a spokojenost. 

Osmička je číslem moci a velké síly. Tento rok je tedy vhodný k tomu, abychom upevnili důvěru v sebe sama a své schopnosti. Pokud podlehneme emocionální a psychické ( a také sexuální) manipulaci ( ať již my sami manipulujeme se svým okolím, nebo podléháme manipulaci druhých) budeme se potýkat s velkými problémy. Pokud se vymaníme ze všech “manipulačních programů a vzorců” , pocítíme příliv energie a síly a veškeré záležitosti , kterým se budeme věnovat půjdou snáze kupředu. Rok pod vibrací čísla 8 může být rokem činorodým a nezávislým, během něhož člověk dosáhne v řadě směrech mnohého. Pokud dokáže usměrnit energii a sílu tohoto roku konstruktivně, nevyvstanou před ním žádná omezení. Snadné to ovšem není, jinak by se osmičce neříkalo číslo rovnováhy. Od chvíle, kdy nám byla dána svobodná vůle, máme s energií, silou a mocí problémy, je proto zapotřebí trpělivosti a moudrosti, abychom udrželi síly, které máme v tomto období k dispozici v rovnováze. Můžeme si představit, že jsme magnet, který k sobě přitahuje vše, co má ve svém nitru. Pokud chceme k sobě přitáhnout pozitivní a harmonické věci, potřebujeme být pozitivní a harmoničtí i ve svém nitru.   

V roce 2024 máme zastoupeny dvě dvojky, nichž je jedna posílena nulou, jednu čtyřku a výslednou osmičku. Dvojky nás vedou k emocím a intuici. Osmička je analytická a logická, ale život nelze žít pouze skrze “hlavu”, důležité je propojit “hlavu a srdce”. Důležité je nejen situace promyslet, ale také je procítit. Dvojka je číslo vztahové a rodinné a základem úspěšného a naplněného života jsou harmonické mezilidské, partnerské, přátelské i rodinné vztahy. Dvojky jako první číslo roku poukazuje na to, je třeba důvěřovat intuici a rozvíjet ji. Čtyřka na konci roku nás vede k ukotvení sebe sama ve hmotě - ve fyzickém těle, v každodenní realitě. Čtyřka je důkladné, pracovité a racionální číslo, které pomáhá “ukočírovat” silnou emocionalitu dvojek. Výsledné číslo roku - osmička - poukazuje na to, že je třeba jak v emocionálním životě, v oblasti vztahů,  tak i v oblasti práce a financí budovat rovnováhu a mít v rovnováze soukromý a pracovní život. Dvojka a čtyřka jsou čísla , která často bojují s nízkým sebevědomím - Osmička je naopak číslo sebevědomé - v tomto roce je důležité důvěřovat v sebe sama, ve vlastní schopnosti.        

V roce pod vládou čísla 8, sklízíme plody našeho snažení z let minulých. Můžeme svůj život dát do rovnováhy s harmonie – k životní harmonii a rovnováze nás povede čestné jednání a vnitřní harmonie. Mějme na paměti že vše co uděláme, se nám vrátí (zákon příčiny a následku v praxi). Tento rok přeje životní i profesní seberealizaci . Důležité je samozřejmě také  číslo osobního roku (to zjistíme když sečteme číslo dne a měsíce našeho narození s výsledným číslem roku 2024 - tedy s 8.   

Pokud propojíme numerologii s tzv. Velkou arkánou Tarotu,  pod číslem 8 najdeme v některých sadách kartu Spravedlnost a v modernějších sadách se pod číslem 8 nachází karta Síla. Spravedlnost je archetypem, který nás nabádá, abychom se vystříhali všech extrémů v našem každodenním životě - tedy jak v oblasti práce, tak i v oblasti emocí a vztahů, taktéž v oblasti zacházení s penězi. K tomu, aby nám naše nápady přinesly plody, je potřeba plného soustředění a vyrovnanosti (vnitřní rovnováhy a harmonie). Neustálé výkyvy mezi ztrátou a znovunalezením vlastního středu jsou procesem, který nás učí, jak můžeme pozvolna stále vědoměji nacházet prostor vnitřního klidu a jasu. Zvýšenou pozornost bychom v tomto roce měli věnovat tomu, co nám pomáhat dostat sebe sama do stavu vnitřního klidu a harmonie, měli bychom vědomě relaxovat a meditovat.

Karta Síla ( tento archetyp se v některých sadách nazývá Chtíč)  symbolizuje vitální sílu, vášeň, požitek a radost. Propojuje nás s našimi pudy, se “zvířecí částí” v nás samotných. Vnitřní zvíře nelze zkrotit a integrovat bojem nebo potlačováním, nýbrž porozuměním a odevzdáním. Přijetím a pochopením vlastních pudů se nám otevírá možnost s nimi pracovat. Pokud v sobě všechny pudy potlačíme, odstřihneme se od životní radosti a prohloubí se tím úzkost a strach. Pokud se na druhé straně necháme vlastními pudy zcela ovládnout, budeme muset čelit ničivým následkům vlastního bezuzdného chování. Archetyp Síly nás vede k prožívání přítomného okamžiku, vede nás k rozvoji vlastního tvůrčího potenciálu i k vychutnání si života všemi smysly.      

Astrolog Věra Šourková

Zdroj: Robin Steinová Numerologie, Gerd Ziegler Tarot – Zrcadlo Duše

Autor: Věra Šourková
Zdroj: astrologie-a-numerologie.webnode.cz

Sdíleno s laskavým svolením autora

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě