Retrográdní Neptun

datum 9. 7. 2024
autor a zdroj náhledového obrázku: Jitka Saniová, vytvořeno pomocí AI

Neptun se 2.7. 2024 obrátil do zpětného chodu v němž setrvá do 8.12. 2024. 

Neptun se aktuálně nachází na samotném konci Ryb. Do svého domovského znamení - do znamení Ryb Neptun poprvé vstoupil v dubnu 2011 - pak se na chvíli vrátil do Vodnáře a opět do Ryb vstoupil v roce 2012 - definitivně toto znamení opustí v roce 2026Neptun souvisí s kolektivním nevědomím, (v mytologii je Neptun Poseidonem, vládcem moří - moře symbolizuje naše emoce a hlubiny nevědomí) vírou, fantazií, imaginací, kreativitou, intuicí, léčitelstvím, hypnózou, duchovním světem, se světem snů, s neviditelnými procesy, soucitem, odpuštěním a bezpodmínečnou láskou. V negativu souvisí s klamem, sebeklamem, iluzemi a podvody.

V retrográdní fázi Neptun ještě více zesiluje naši citlivost i fantazii, ještě více rozšiřuje naše vědomí. V této fázi je (obzvláště pro neukotvené jedince) je těžké rozlišovat mezi fantazií a realitou - rácio je poměrně nepoužitelné, proto je třeba se spoléhat na vedení naší intuice. Lidé, kteří velice úzce lpí na svém egu často zaměňují hlasu intuice za své touhy a přání. Jedině člověk, který he schopen své ego vnímat z určitého nadhledu vnímá hlas intuice. Lidé, kteří vyznávají pouze materialistický pohled na svět, hlasu své intuice nedůvěřují. Ve fázi retrográdního Neptuna ve znamení Ryb je možné rozlišit realitu a iluzi, pravdu a klam, pouze skrze hlas intuice.

V tuto dobu jsme také snadno ovlivnitelní, proto si velice pečlivě vybírejme společnost, ve které se pohybujeme.

V tomto období je naše psychika velice citlivá, proto je důležitá vědomá relaxace, uvolňování, pravidelně čas od času pobývat o samotě, protože je nyní daleko snazší kontakt s nevědomou částí osobnosti. Z nevědomí se mohou vynořit zajímavé informace a také naše nezpracovaná témata, naše strachy a emocionální a psychická zranění, vnitřní smutky, pocity viny - toto vše můžeme léčit. Touto cestou se odpoutáme od všeho co nás v našem nevědomí zatěžovalo. Vhodné jsou všechny možné terapie, které jsou nám blízké, pobyty v přírodě o samotě, léčit nás také může krásné umění a také naše víra. Kontakt s duchovními světy se zesiluje.

Naše fyzické tělo je silně propojeno s naši psychikou, proto všechny nezpracovaná psychická a emocionální zranění se "somatizují" skrze naše tělo. Při případných fyzických potížích je vhodné kromě fyzického těla léčit i psychiku - jakmile se naše psýché zharmonizuje a zklidní, naše tělo bude odolnější a posílí svůj imunitní systém. Naše těla jsou nyní citlivé vůči všem drogám - včetně kofeinu a, alkoholu.

Pokud jsme v zajetí nějaký iluzí a sebeklamů (ať už o sobě sama, o životě, či o druhých lidech) v retrográdní fázi se tyto iluze a sebeklamy zesílí a my s nimi budeme konfrontování - a můžeme se zbavit růžových brýlí. 

Období v němž je Neptun retrográdní je vhodné k léčení, sebeléčení, duchovnímu rozvoji, k tvůrčí a umělecké aktivitě, k vědomé relaxaci.

Autor: Věra Šourková
Zdroj: astrologie-a-numerologie

Sdíleno s laskavým svolením autora

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě