Lumen Mundi – Světlo Světa, Nová Atlantida – 1. díl

datum 8. 9. 2023
zdroj obrázku: pixabay.com

Pozvání na II. Setkání Vesmírných poutníků

11.11.2023 – 12. 11. 2023 Rusava

více na: vesmirny-poutnik.webnode.cz/lumenmundi/


Atlantida

Co byla Atlantida?
Místo, město, zem?
Skutečnost, nebo jen pouhý sen?

I když to pozemským rozumem nezjistíme,
při vyslovení tohoto jména něco zvláštního pocítíme.
Bylo to snad mentální ukotvení duší do prostoru a času,
aby se potom mohly v nekonečnu rozběhnout
a vesmírnými okny vnímaly celou jeho krásu?

Tajemství skryto zůstává
pro člověka, který jen hmotný svět vyznává.
Kdo uvolní mysl a na zdroj se napojí,
některé prastaré myšlenky zachytí.
Čekají na nás v hloubi nekonečna ukryté
a jen s pomocí lásky mohou být z Vesmírného sejfu znovu dobyté.

Sbírka: Vesmírný poutník III. – autor Marie Dohnalová

Světlo

My za světlem jdem dnem i nocí,
vedeni jsme jeho mocí,
záři velkou propojíme,
celou Zemi rozjasníme.
Srdce naše rozsvěcujme,
Láskou všechny obdarujme.

Sbírka: Vesmírný poutník IV. – Nová Atlantida – autor Marie Dohnalová

Blíží se

Blíží se, život ve světle, lásce, odpuštění a naději
pro všechny bytosti tady na Zemi.
Není čas vyčkávat a zdráhat se,
říkat si, že vše se vyřeší po čase.
Srdce otevřít musíme,
tím jeho vřelost rozproudíme,
potom nám Vesmír řekne víc,
co dělat máme, jak máme dál žít.
Učit se důvěře budeme,
až celá Zem jasem se zachvěje.

Sbírka: Vesmírný poutník IV. – Nová Atlantida – autor Marie Dohnalová

Tajemné A

Anunnaki – co to slovo znamená?

Anunnaki – snad jen volně poskládaná písmena?

Anunnaki – je to záhada, celé věky o tom lidstvo hovoří a bádá.

Co vidět máme, my Bytosti Země?
Co vědět máme na Pozemské cestě?
Snad naučit se máme, že ne vše je bílé nebo tmavé?
My Bytosti Země citem, láskou oplýváme.
Snad někdo jiný se chce naučit to samé?
Vřelost srdce mít, lásku a trápení zažít?
Vesmír cestu zná, do světla nás posílá.
Bez rozdílu, všechno živé,
tísnivé i přívětivé.
V jeden celek propojí nás,
nás Bytosti z různých světů
a jen láska zavládne tu.

Sbírka: Vesmírný poutník IV. – Nová Atlantida – autor Marie Dohnalová

Posel Atlantidy

Snad jsi posel Atlantidy,
snad zrozená ve vzdálených mlhovinách,
však život dal ti spoustu citů bídy,
tvůj domov je na horách i na rovinách.
Tvé domů dávno ztratilo svoji váhu,
láska chybějící k tomu, abys našla rovnováhu,
přesto silnější než jiní,
možná proto, že trny ostružiní
nedají ti spát.

Sbírka: Den, kdy se vrátí láska - autor Bedřich Šnaidr

Světlo

Světlo.
Světlo svíce.
Světlo Slunce.
Světlo Lásky.
Světlo naší duše.
Světlo srdce.
Světlo Boha.

Dotkni se ho se mnou.
Spojíme ho v jednu pochodeň,
poneseme ho spolu dál,
každému člověku.
každé bytosti v nekonečném vesmíru.

Sbírka: Vesmírný poutník III. – autor Marie Dohnalová


Zdroj: vesmirny-poutnik.webnode.cz

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě