Lehkost bytí, Lehkost vůně, Harmonie emocí

datum 16. 5. 2024
autor a zdroj náhledového obrázku: Jitka Saniová vytvořeno pomocí AI

Krása vůně přichází do naší mysli především na jaře.

Vůně neznají čas, prostor ani překážek, proplouvají našimi smysly. Přináší a tvoří krásné vzpomínky, které si v mysli uvědomujeme. Vzpomínky příjemné i nepříjemné, vzpomínky na lásku, zážitky a vše ostatní spojené se schopnosti vnímat vůně a pachy.

Tento smysl - čich, narozdíl od zraku, je dar od narození. Miminko, ihned po porodu, hledá potravu a čich jako první smysl pomáhá na maximum v úspěšném nalezení prsu své maminky. Je to tak krásné a důležité. To první propojení vůně s vlastní rodinou. Pocit jistoty, sounáležitosti, bezpečí.

Postupně rozeznáváme více pachů, ale to, jestli nám něco voní nebo nevoní, je zcela spolehlivé a odpovídá našemu rozpoložení. Vůně přenáší Duši na kilometry daleko, do budoucnosti a zároveň vrací do vzpomínek, vůně je spolehlivý indikátor spokojenosti.

Na tomto principu = schopnost cítit, vnímat pocity těla skrze vůně a spojit vůni s emocí, jsem založila svoji tvorbu organických parfémů Alhambra s holistickým přesahem léčení a spojení se s vlastní Duší.

Vůně Alhambra, jsou tvořeny na základě léčivých vlastnosti rostlin/naturopathie a současně přináší krásu. Vždy si vybíráme to, co nám voní.

Zdroj obrázku: Ing. Kira Pangéro 

Schopnost léčit vůní lidské emoce, případně jiné nemoci propagoval i Nikola Tesla. Tvrdil, že hledáme příčinu nesouladu ve fyzickém světě a mnohdy se nesoulad nachází právě ve světě Duše, ve světě emocí. Ve světě, který si málokdy dokážeme přiznat a procítit svět Duše do všech kousků bytí.

Vůně otevírají prostor příjemné náladě, čistí prostor od parazitů a dokáží odhalit příčinu napětí, střetu, nezdaru či zastavení. Kolekce organických Essencí parfémů Alhambra se během 10 let vyvíjela na několika úrovních.

Fyzické rovině, kde najdete vůně pro obnovu těla a mysli, podporu vnitřní síly a odvahy, rozvoj tvořivosti  či vůně pro pozitivní mezilidské vztahy. Duševní rovině, což jsou především vůně rozvíjející Krásu Duše a Uvědomění. A rovině Duchovní, jejíž prvním parfémem je Zlatá Hvězda. Krásný parfém propojený s královskou energií - korunovačních klenot.

Energie korunovačních klenot je posvátná a pracuje na duchovní úrovni. Korunovační klenoty byly vždy uchovávány pod dohledem církevních duchovních (tato informace pochází ze znalostí dlouholeté průvodkyně Hradu). V kříži na Koruně jsou vloženy ostatky Ježíše, které obdržel Karel IV.. Tyto poklady České země mají pro česky národ zásadní duchovní význam a je potřeba , aby s nimi bylo nakládáno v souladu s doporučením Karel IV.

Pokud si dovolíte prožít Essenci parfému Zlatá Hvězda, poznáte propojení s moudrostí českých předků = sv. Václavem, sv. Anežkou, sv. Ludmilou a kněžnou Libuší.

Zdroj obrázku: Ing. Kira Pangéro 

Lidské uvědomění odlišuje lidské bytosti od živočišné říše. 

Není potřeba bojovat = jako ve světě zvířecím/hierarchii potravního řetězce, kde silnější vítězí.

Uvědomění, že je dobré spolupracovat a rozvíjet se, jako ve světě rostlinném. 

Uvědomujeme si, že kultivací, rozvojem, spoluprací a láskou dokážeme daleko větší činy. 

Schopnost tvořit Krásu, věci trvalé hodnoty, které budou oceněny po generace, to je možnost, která nás může naplňovat touhou tvořit.

Stejně jako rostliny, které ze semínka jsou svoji podstatou a schopnosti tvořit, či spolupracovat s několika elementy = voda, vzduch, zeměmi a vytvoří strom a mnoho biomasy, kyslíku a jiné. Stejně tak my tvořivě měníme krajiny, lidské rasy a mnoho dalšího. Proces kultivovat vlastní emoce umožní v období seberozvoje mnoho pozitivních zážitků.

Kolik věnujeme času našim emocím?  Nakolik jsme schopni je rozvíjet, kultivovat, prohlubovat vnitřní pocity? Vnitřní Krásu? Kdy je potřeba opouštět analytickou mysl a vrátit se do světa dětství, vůní, zážitků a radosti nebo starosti?

Organické Essence parfémů Alhambra jsou spolehlivým ukazatelem těchto možností.

V mé tvorbě najdete vždy několik typů parfémů pro každou zásadní oblast , která je i snadno pochopitelná. Například  síla, odvaha, rozhodné jednání, kreativita a jiné. Každý může najít  mnoho synchronicit a možností, jak kultivovat a rozpoznávat své emoce a předcházet problémům, které se zrcadlí do vnějšího světa.

Přesto, že víme, že se jedná o problémy vnitřní, kterým nedávám prostor a které jdou pomoci vůní snadno rozpustit a zvědomit. Toto uvědomění  pomůže na cestě skoncovat se záležitostmi , které nám v životě již neslouží, myšlenkovými procesy, které již nejsou aktuální.

Kdo by však odolal vůní prohlubující a rozvíjející krásu duše, tvořivost? 

Vůněmi dosáhnete ve svém životě neobvyklý posun, posun k harmonii, lásce, vnitřnímu štěstí a tvorby.

Každý život si zaslouží být požehnaný životem tvůrčím a naplněným. Život harmonicky je krásný sám o sobě. Je to život, který podporuje a je podporován. Život, který se rozvíjí z malého semínka, jenž tvoří květ života, plod života. Život, jenž se sám o sobě stává magnetem příležitostí a bytím.

Být centrem Krásy pro ostatní Duše.

A to je to nejkrásnější tvořit na planetě záři, protože vše je krásné a dokonalé, vše můžeme  prožívat našemi smysly. Zde na Modré Planetě.

Věřme si a dovolme si společně vydat na cestu krásných Essencí parfémů Alhambra, jejichž každá kapka je obohacují a přináší do života vhled, uvědomění a schopnost seberozvoje.

Přeji slunečný den.

Ing. Kira Pangéro

www.alhambra-bioesence.cz
www.eshop.alhambra-bioesence.cz

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě