Karetní výklad strážných andělů pro týden od 4. do 10.12. 2023

datum 5. 12. 2023
autor a zdroj obrázku: ©NikkiZalewski, Getty Images Signature na webu Canva.com

Milí přátelé, 

první prosincový týden nám pokračuje v duchu práce se svým nitrem a přehodnocování nejrůznějších aspektů našeho života. Závěr roku bude doprovázen retrográdní fází Merkuru (13.12. 2023 - 1.1. 2024), která sice často bohužel přináší chaotické, náročné energie a nedorozumění a zpoždění všeho druhu, nicméně také nám dává příležitost k retrospektivě, ke zpomalení, k přiznání si svých pocitů a pravd a k následným změnám našich dosavadních plánů a cílů. Toto téma jsme tu měli již v předešlých týdnech. 
Svět se mění, my se měníme spolu s ním, adaptujeme se na nové situace a okolnosti, zároveň se sami přirozeně vyvíjíme a mnohé věci, které nám byly vlastní možná po celý náš dosavadní život, se nám stávají cizí. Možná jsme k některým změnám i donuceni. Naši andělé nám však připomínají, že i přes všechen ten tlak a frustraci, které můžeme cítit, stále vše probíhá podle Božského pořádku, a máme-li důvěru v Božské vedení, budeme vždy navedeni tím správným směrem a o všechny naše potřeby bude postaráno. 

- Magda

Pro tento týden jsem použila tyto karetní sady: 

  • Tarot strážných andělů (Doreen Virtue a Radleigh Valentine) 
  • Moudrost Orákula (The Wisdom of the Oracle; Colette Baron-Reid)
  • Karty energie (Energy Oracle Cards; Sandra Anne Taylor) 

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak, napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 


* * *

Tarotu strážných andělů nám pro tento začátek prosince vyšla karta Nový začátek. Ta nám říká, že se změnami a rozhodnutími nemusíme čekat na Nový rok a období nových předsevzetí. Nově začít můžeme každý den. Jsme-li ochotni se do změn pustit, tato karta je pro nás povzbudivým znamením, že je nám přáno a že jsme na své cestě Božsky chráněni. 
Tato karta také představuje schopnost bezstarostnosti. Tedy něčeho, co dospělí často zapomínají v důsledku všech svých povinností, zodpovědností a neustálého odolávání stresu. Naši andělé nám radí, abychom přestali všechno brát tak vážně. Mnoho věcí si sami v sobě zbytečně dramatizujeme, a pak nám přerůstají přes hlavu. Přestože některé okolnosti v našich životech mohou být opravdu vážné, nemusíme si k tomu přidávat ještě tíhu svého negativismu, stěžování si a utvrzování se ve své pozici oběti. 
Můžeme se inspirovat u dětí, které se dokážou těšit z rozsvícených hvězdiček a stromečků, i tehdy, kdy mají právě za sebou probrečené chvíle. Děti nechávají své emoce volně plynout, ať jsou jakékoliv. Chvíli pláčou, pak se zase smějí. I my jsme takoví byli, přestože jsme se později museli naučit určitému sebeovládání. Pokud se nyní cítíme hůře, nemáme to v sobě dusit, ale naopak, pustit to ven, ideálně to všechno odevzdat svým andělům, aby veškeré propuštěné energie mohli odnést pryč a proměnit je v neškodné. Naši andělé nás nesoudí a vědí, že být lidmi není lehké. Mějme tedy sami k sobě úctu a soucit a dovolme si vypustit ze svého nitra všechno, co ho doposud stravovalo. Pomůže to nejen nám, ale i našim životním situacím. 

Ze sady Moudrost orákula nám vyšla karta Dýchejte. Ta nás vyzývá k soustředění se do svého nitra, namísto okolního dění, které na sebe strhává naši pozornost, a tím i energii. Všechno, na co reagujeme, byť jen v myšlenkách nebo emocích, nás stojí energii. Pro svůj vlastní klid tedy vypusťme ze svého života vše, co nás o energii pouze okrádá a nic nám nepřináší. Například sledování zpráv nebo stresujících pořadů, účast v negativně laděných diskuzích, rozčilování se nad určitými lidmi či věcmi, stěžování si, a další. Mějme na paměti, že to, čemu věnujeme pozornost, se podepisuje do naší vlastní energie - podobně jako když sníme určité jídlo. Přestože některým situacím se nevyhneme a čelit jim musíme, jsou takové, které si můžeme vědomě zvolit a nebo odmítnout. Využívejme tedy této možnosti vědomé volby a očistěme svůj život od všeho, co do něj zanáší zbytečnou energetickou špínu. 
Karta Dýchejte nás vyzývá také ke zpomalení, uvolnění a meditaci. Připomíná nám, že čím jsme vystresovanější, tím hůře se rozhodujeme, tím jsme podrážděnější a tím více problémů si k sobě přitahujeme, byť nechtěně. A že pravidelná duševní očista a čas věnovaný svému zklidnění nám napomůže předcházet těmto nepříjemným situacím a pomůže nám k jasnější mysli a klidnějšímu srdci. Tak potom také lépe zvládneme všechno, s čím se musíme vypořádat. I pět minut věnovaných vědomému dýchání nebo poslechu příjemné písničky či pronesení modlitby nám může pomoci ulehčit naší vnitřní tíze. 
Touto kartou nám Nebesa vzkazují, že není kam spěchat a že se máme uvolnit s vědomím, že o všechno je a bude postaráno... a že svět se nezhroutí, když nebudeme všechno za každou cenu řídit my sami. 

Karet energie nám vyšla Druhá čakra, což je energetické centrum v našem těle, které se nachází v oblasti podbřišku, má oranžovou barvu a souvisí s naší kreativitou a intimitou. Vybízí nás, abychom se oddali tvořivé činnosti, ať už je to pletení vánočních věnečků, pečení cukroví, malování obrázků, psaní deníku nebo skládání modelů letadýlek. Cokoli, co potěší naši tvůrčí duši, nám nyní poslouží jako obzvlášť vynikající terapie. 
I naše vztahy budou vzkvétat, budeme-li dopřávat prostor naší vzájemné blízkosti a sdílení, ať už se jedná o jakýkoli typ vztahu. 
Tato karta může poukazovat i na zablokovanou druhou čakru a s ní související problémy. Máme-li toto energetické centrum zablokované, může to být v důsledku ustrnulých emocí souvisejících se vztahy a intimitou. Staré zrady, strach se někomu opět otevřít, stará zklamání... ale i zranění, která jsme utržili v důsledku zneužívání v jakékoli formě. I ošklivé slovo na nás zanechává následky. Druhá čakra souvisí s funkcí našich pohlavních orgánů, tedy i naše duševní zranění související s naší ženskostí či mužstvím zanechávají své stopy v této oblasti. Odmítnutí či výsměch ze strany jiného člověka, urážky našeho těla a vzhledu (i ty, které jsme vůči němu pronesli my sami), pomyslné jedovaté šípy namířené na citlivá ženská/mužská témata - to všechno v nás mohlo zůstat a nyní to blokuje naši tvořivost i schopnost otevírat se lidem, schopnost být otevřeně sami sebou, takoví, jací jsme. Je načase propustit všechno, co jsme v sobě nastřádali - a zejména to, co souvisí s výše zmíněnými tématy. Co neléčíme a neřešíme, to se v nás hromadí a stále více to na sebe upozorňuje. (I to jsme tady měli v minulém výkladu - nezametat nepříjemné emoce pod koberec, ale procítit je a nechat je odplynout.)
Druhá čakra souvisí také s problematikou závislostí - jsme vedeni k detoxikaci. To se týká jak duševní, mentální a emoční detoxikace, kdy ze sebe vypustíme to, co nás vnitřně otravuje, tak i detoxikace tělesné ve smyslu jídelníčku, spánkových návyků, pohybu a také závislostí. Ať už se jedná o závislost na návykových látkách, nakupování, workoholismu, přejídání nebo i na toxických vztazích, nyní je vhodný čas začít to řešit. Každá závislost je vždy jen snahou před něčím uniknout - a velmi často jsou to emoce, kterým se bojíme čelit, a tak je potlačujeme a celý proces oddalujeme. Není také náhoda, že vnitřní tíha se často promítá do tíhy vnější, tedy tělesné. Pokud se nyní potýkáme s nárůstem tělesné hmotnosti, nemusí to být jen v důsledku "přípravy na zimu", ale právě naše vnitřní závaží, kterým odmítáme dát prostor přirozenou cestou, a tak si hledají cestu ven skrze naše tělo.
Touto kartou jsme vedeni k péči o své duševní i fyzické zdraví - které jsou samozřejmě vzájemně propojeny. Propusťme toxiny ze svého nitra i těla a odmítněme do sebe vpouštět další. Tak projevíme zdravou úctu a lásku své bytosti, která ji dost možná silně postrádá - a poukazuje na toto své strádání vytvářením nejrůznějších problémů, jimiž k sobě přivolává naši pozornost.

* * *

SHRNUTÍ
V tomto týdnu jsme důrazně vedeni k propuštění svých vnitřních břemen. Ať už jsou to myšlenky, emoce či jiné formy energie, které v nás ustrnuly a blokují nás zevnitř, nyní se máme zaměřit na jejich uvolnění. Máme se zklidnit, pravidelně meditovat a dopřávat si co nejčastěji čas sami pro sebe, abychom mohli dát slovo svému vlastnímu nitru, namísto všeho ostatního, co se hlásí o naši pozornost. My jsme ti, kdo rozhoduje, čemu se budeme věnovat, a tak této moci vědomě využívejme pro své vlastní duševní i fyzické zdraví. Závěr roku je vždy energeticky náročným obdobím, a pokud máme sami v sobě už teď obrovský náklad nejrůznějších energií, může na nás všechno doléhat o to více. Propuštěním tíživých energií ze svého nitra předejdeme k tomu, že k nám budou přitahovat podobně tíživé energie zvenčí. Frustrující situace, které v nás vyvolávají silné emoce, mohou být přitom snahou našeho nitra přitáhnout naši pozornost k něčemu nedořešenému, co v sobě nosíme a co je třeba si přiznat. Přestože tento proces nemusí být příjemný, je důležitý a pomůže nám. 
Naši andělé jsou neustále s námi a vždy je můžeme požádat o jejich pomoc. Chrání nás na každém kroku naší cesty a připomínají nám, že bez ohledu na to, jak chaotické může být nynější období, bude o nás i o vše, co je nám drahé, vždy postaráno. Můžeme se uvolnit. 

* * *

Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci

Autor: M. Techetová
Zdroj: andelskydenik

Sdíleno s laskavým svolením autora

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě