Karetní výklad strážných andělů pro týden od 3. do 9.7. 2023

datum 6. 7. 2023
autor a zdroj obrázku: ©izzzy71, Getty Images na webu Canva.com

Milí přátelé, 

nový týden nám začal superúplňkem ve znamení Kozoroha, který nás postavil tváří v tvář některým (možná přehlíženým) skutečnostem, abychom se s nimi konečně vypořádali a učinili aktivní kroky ke zlepšení své situace. Úplňkové období bývá doprovázeno mnoha symptomy jako je podrážděnost, nespavost nebo naopak velká únava, vnitřní neklid, zesílená myšlenková aktivita a zjitřené emoce. To se přitom týká nejen nás, ale i ostatních lidí. Mějme tedy trpělivost a soucit jak se sebou, tak s druhými, a to i v období po úplňku, kdy bude tato energie stále ještě doznívat. 

Čím větší chaos se objevuje v našem okolí, tím důležitější je být ukotveni sami v sobě, ve svém středu. Aktivity jako meditace, modlitby, psaní deníku a jiné, které nás uvádějí do vědomého kontaktu se sebou samými a pomáhají nám dělat si v sobě pořádek, jsou v tomto období ještě prospěšnější. Mějme na paměti, že každé období změn má pro nás skryté dary, které si z nich můžeme odnést, budeme-li ochotni je uvidět. A jak se říká: "Na konci je vše v pořádku; pokud něco v pořádku není, pak to ještě není konec."

- Magda

Pro tento týden jsem použila tyto karetní sady: 

  • Tarot strážných andělů (Doreen Virtue a Radleigh Valentine)
  • Tarot zelené čarodějky (Green Witch Tarot; Ann Moura)
  • Moudrost orákula (The Wisdom of the Oracle; Colette Baron-Reid)

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak, napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 


* * *

Tarotu strážných andělů nám vyšla karta Duchovní učitel. Ta může doslova znamenat nějakou moudrou osobu, jež nám může být v tomto období nápomocná a která nám může poskytnout cenné rady a nasměrovat nás správným směrem. Obdobně to může být také pobídka pro nás, abychom svou moudrostí neváhali pomáhat ostatním a posloužili tak jako učitelé my jim.

Obecně nás pak tato karta vede ke kontemplaci, k meditaci, k sebezkoumání a k soustředění se do vlastního nitra. Zejména odehrává-li se okolo nás mnoho změn, můžeme mít tendenci nechat se oním pomyslným vírem strhnout. Setrvat ve svém středu nám pomůže všechny tyto změny přestát a posléze se adaptovat na nově nastalé podmínky. 

Místo abychom řešili druhé lidi nebo situace, soustřeďme se raději sami do sebe a zaměřme se na klid ve svém nitru. Čím více se budeme snažit bojovat s chaotickým děním okolo sebe, tím více se do něj budeme potápět - podobně jako kdybychom sebou zmítali v bahně a propadali se jím ještě hlouběji. Zůstat co nejvíce v klidu je to nejlepší, co teď můžeme udělat - věnujme se tedy těm činnostem, které nám v tom pomohou. 

Tarotu zelené čarodějky nám vyšel Velekněz, který představuje naše tradice, zvyky a rituály, ale i to, čemu věříme - naše přesvědčení, naše hodnoty a schopnost být jim věrni. 

Zážitky, které nás v poslední době (nebo i dříve) potkaly, mohly mít velký podíl na tom, jak naše přesvědčení vypadají. 

Tato karta může mít dvojí význam: buď nám radí uchýlit se k našim stálým a prospěšným přesvědčením a zvykům, které nám pomohou k větší stabilitě v období změn, neboť představují něco, co je nám známé a v čem se cítíme dobře; nebo nás naopak vyzývá k přehodnocení svých přesvědčení a k jejich případným změnám. Jsme-li například přesvědčeni, že nikomu se nedá věřit, ale zároveň toužíme po věrných a důvěryhodných vztazích, budeme si muset vybrat, protože obojí dohromady nejde. Pokud jsme si do svého systému přesvědčení zapsali něco, co je v přímém rozporu s tím, co bychom si přáli, pak je to pro nás výzva, abychom se nebáli změnit názor. Abychom tomu dali alespoň šanci a nenechali se odradit, když se výsledek nebo důkaz neobjeví hned. 
Tato karta nás také vede k tomu, abychom se obklopili v tomto období lidmi, kteří s námi sdílejí naše nejupřímnější hodnoty, a omezili kontakt s těmi, kdo je nesdílí. I to nám pomůže cítit pevnější půdu pod nohama - takovou, která nám pomůže vzkvétat. 

Ze sady Moudrost orákula nám vyšla karta Změna ve vzduchu. Ta hovoří o období nejistoty, kdy se věci v našem životě začínají přeskupovat a vzniklý chaos pak dá vznik novému pořádku, který bude více odpovídat tomu, kým nyní jsme, kým se stáváme a také tomu, co potřebujeme. Pro naše ego je to nepříjemná záležitost - je to ta naše část, která chce zachovat všechno při starém, protože to dobře zná a v tom se cítí komfortně - ale je důležité, abychom tím vším prošli. Tak jako nezadržíme vodu v řece, nemůžeme zadržet ani proud života, který neustále plyne a bere nás s sebou. Máme si však uvědomit, že i když mnohdy tyto změny nejsou pro nás příjemné, nakonec nás dovedou někam, kam jsme si přáli se dostat - jen jsme doposud neměli odvahu se tam vydat bez donucení. Raději setrváváme v tom, co známe, byť nás to nenaplňuje nebo nám to dokonce škodí, než abychom vyzkoušeli něco nového a udělali alespoň malý krok novým směrem. Čím ochotnější budeme změny připustit a čím větší důvěru budeme mít v jejich smysl a výsledky (byť je zatím nevidíme), tím snáze tímto obdobím projdeme - a možná také rychleji. 

* * *

SHRNUTÍ
V tomto týdnu se můžeme potýkat s pocity nejistoty, a to i v oblastech, které jsme doposud považovali za stálé a neměnné. Tento proces je v pořádku a máme si udržet víru, že vše má svůj smysl a že vše probíhá v souladu s tím nejvyšším dobrem pro nás i pro všechny ostatní. V tomto období nám nejvíce prospěje zůstat zakotvení ve svém vlastním středu; zaměřit se na činnosti, které nám pomohou zklidnit a soustředit naši mysl a uvolnit napjaté emoce. Pomůže nám meditace, spánek, jemné fyzické cvičení, pobyt v přírodě, psaní deníku či hovory s našimi anděly, ať již nebeskými nebo pozemskými. Čím větší mír nastolíme sami v sobě, tím více v míru budeme i se všemi změnami, které se nyní odehrávají, a tím větší mír také nastane, až toto období pomine a věci zaujmout svůj nový řád. Velmi pravděpodobně pak také pochopíme, proč se to či ono potřebovalo udát a co všechno nám to ve skutečnosti dalo. 


* * *


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci 🙂

Autor: M. Techetová
Zdroj: andelskydenik

Sdíleno s laskavým svolením autora

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě